اخرین محصولات ثبت شده

بررسی عوامل پایداری در ساختمانهای بلند

بررسی عوامل پایداری در ساختمانهای بلند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل : ppt

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت فرسوده محله طرشت

بافت فرسوده محله طرشت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل : ppt

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايران

ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی گروت به عنوان مصالح ساختمانی

بررسی گروت به عنوان مصالح ساختمانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل پایداری در ساختمانهای بلند

بررسی عوامل پایداری در ساختمانهای بلند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بافت فرسوده محله طرشت

بافت فرسوده محله طرشت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو

آشنایی با هوگو آلوار هنريک آلتو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 57 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايران

ارزيابي چالش ها و ظرفيت هاي مديريت شهري در ايران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بحران هویت

پرسشنامه بحران هویت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش هرمنس

پرسشنامه انگیزش هرمنس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امید میلر

پرسشنامه امید میلر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل