اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت آموزش شهرسازی: از شناخت تا مداخله

پاورپوینت آموزش شهرسازی: از شناخت تا مداخله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل

پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سنگ مصنوعی

پاورپوینت سنگ مصنوعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی بارگذاری ضربه ای

پاورپوینت بررسی بارگذاری ضربه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آینده پژوهی در مطالعات شهری و منطقه ای

پاورپوینت آینده پژوهی در مطالعات شهری و منطقه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام تقسیمات شهری

پاورپوینت نظام تقسیمات شهری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی شار (علیرضا تغابنی)

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی شار (علیرضا تغابنی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی

پاورپوینت کاروانسرای قلعه خرگوشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت باغ عنیف آباد شیراز

پاورپوینت باغ عنیف آباد شیراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان

پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان

پاورپوینت مصالح جدید در صنعت ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 274 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار

پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل