اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین)

پاورپوینت مدیریت تعارضات زناشویی(زوجین) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات هفتم تولید و توزیع

دانلود پاورپوینت درس هفتم مطالعات هفتم تولید و توزیع | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: pptx | فرمت فایل: 50

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی

تحقیق تغییرات در کتب درسی ابتدایی، نگرش معلمان نسبت به تغییر کتب درسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 171 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فنی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه ریاضی و فنی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 251 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی در کنکور سراسری

معرفی رشته های دانشگاهی گروه علوم تجربی در کنکور سراسری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 270 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی

تحقیق تغذیه معلولان و ورزش معلولان و ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و حرکتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: doc

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعادل انرژی، کنترل اشتها و هموستاز انرژی، سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها

تحقیق تعادل انرژی، کنترل اشتها و هموستاز انرژی، سیگنال های عصبی و هورمونی کنترل اشتها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تناسب جرم و مجازات

تحقیق تناسب جرم و مجازات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 83 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تنش های محیطی گیاهان

تحقیق تنش های محیطی گیاهان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خشکی بر عملکرد گیاه، محلول¬پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین¬بتائین

تحقیق خشکی بر عملکرد گیاه، محلول¬پاشی برگی آسکوربیک اسید، سالیسیلیک اسید، پرولین و گلایسین¬بتائین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: doc

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح لایه باز قبض باسکول 30 تنی

طرح لایه باز قبض باسکول 30 تنی | فرمت فایل: psd

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل