اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوانبررسی اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های  تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در151صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متنچکیدهبا توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم.این پژوهش با هدف اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی انجام گرفت که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی شناسایی گردید سپس این عوامل در چهار گروه عوامل محیطی ، تکنولوژی سازمان، استراتژی  وعوامل مربوط به قابلیت سازمان گروه بندی شد. ارتباط درون هر یک از گروه ها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی بدست آمد و ارتباط بین گروه ها با تکنیک  DEMATEL  فازی حاصل شد و نهایتا با استفاده از روش ANP استراتژی های اکتساب تکنولوژی اولویت بندی گردید.در بین استراتژی های اکتساب تکنولوژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در بین دوازده عامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با 1/27 درصد بیشترین تاثیر، در میان نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار 6/26 درصد دارای بیشترین تاثیر، عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با 3/51 درصد در رتبه اول و در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با 4/21 درصد در اولویت اوّل تاثیر گذاری بر استراتژی اکتساب تکنولوژی قرار دارد.واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، استراتژی، اکتساب تکنولوژی، DEMATEL فازی، ANPمقدمهدر سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی  تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. علی رغم  این حقیقت که تکنولوژی بزرگ‌ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم . (خلیل،1386)تکنولوژی را می‌توان تمام دانش، کالاها، فرایندها،ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می‌شوند. تکنولوژی عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی، اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی می‌آید.(همان منبع)با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌شود باید در فعالیت‌های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مد نظر قرار گیرند. چنانچه در یک سازمان امکان دسترسی به تکنولوژی در داخل نباشد به منزله ناتوانی روی تکنولوژی کلیدی است که باید از بیرون تامین نماید( بین،2007) .فهرست مطالبچکیده:    1فصل اوّل    21-1- مقدمه    31-2- بیان مسئله    41-3- ضرورت و اهمیت تحقیق    51-4- اهداف تحقیق    51-5- سوابق تحقیقات گذشته    61-6- سوالات تحقیق    61-6-1- سوال اصلی    61-6-2- سوالات فرعی    71-7- روش تحقیق    71-8- روش گردآوري اطلاعات    71-9- ابزار گرداوري اطلاعات    71-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    71-11- تعریف واژه ها و اصطلاخات تخصصی    8فصل دوم    92-1- مقدمه    102-2- مفهوم تكنولوژي    102-3- طبقه بندی تکنولوژی    122-4- عناصر اصلي تكنولوژي    132-5-  مديريت تكنولوژي    142-6- تكنولوژي و مزيت رقابتي    162-6-1- ابعاد مزيت رقابتي    172-7- اكتساب تكنولوژي    182-7-1- انتقال تكنولوژي    212-7-2- انواع شيوه هاي اكتساب تكنولوژي    242-7-3-  مدل‌های اكتساب تكنولوژي    302-8- مروري بر تحقيقات گذشته    412-8-1- جايگاه اكتساب تكنولوژي در مطالعات صورت پذيرفته    412-8-2- سابقه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته    422-8-3- معيارهاي تاثيرگذار بر شيوه هاي اكتساب تكنولوژي    53فصل سوّم    633-1-مقدمه    643-2-روش تحقیق    643-3- ابزار و روش گرد آوری اطلاعات    653-4- روایی ابزار اندازه گیری    663-5-جامعه و نمونه تحقیق    663-6-تکنیک DEMATEL فازی    663-7- روش تحلیل شبکه  ANP    703-7-1- تفاوت روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی    713-7-2- مراحل روش تحلیل شبکه    723-7-2-1- ساخت مدل و پیکربندی مساله    723-7-2-2-تشکیل ماتریس مقایسه زوجی و محاسبه بردار های وزن    723-7-2-3-تشکیل سوپر ماتریس    733-7-2-4محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار شده    743-7-2-5- نرمال کردن وزن‌های بدست آمده با در نظر گرفتن هر خوشه    743-7-2-6-انتخاب گزینه برتر    74فصل چهارم    754-1- مقدمه    764-2- گروه بندی عوامل تاثیر گذار در استراتژی اکتساب تکنولوژی    764-2-1- عوامل شناسایی شده برای قابلیت سازمان    774-2-2- عوامل شناسایی شده برای استراتژی سازمان    774-2-3- عوامل شناسایی شده برای برای تکنولوژی    784-2-4- عوامل شناسایی شده برای عوامل محیطی    784-3- تاثیر گروه های اصلی اثر گذار بر همدیگر    794-4- شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه‌ها    834-4-1- ارتباط بین عوامل مربوط به قابلیت سازمان    834-4-2- ارتباط بین عوامل مربوط به استراتژی سازمان    844-4-3- ارتباط بین عوامل مربوط به تکنولوژی سازمان    854-4-4- ارتباط بین عوامل مربوط به محیط    86جدول4-8 ارتباط عوامل مربوط به محیط    864-5- مدل تحقیق    874-6- روش ANP برای اولویت بندی استراتژی‌های اکتساب    884-6-1- اولویت بندی تاثیر هر یک از گروه‌ها بر روی هدف    884-6-2- اولویت بندی معیارها در درون هر کدام از گروه‌ها    894-6-3- سوپر ماتریس اولیه    934-6-4- توزیع ماندار سوپر ماتریس    974-6-5- وزن نرمال شده استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی    101فصل پنجم    1025-1- مقدمه    1035-2- تجزیه‎وتحلیل سوالات تحقیق    1035-2-1- سوال اصلی    1035-2-2- سوالات فرعی:    1045-3- یافته‌ها و نتایج تحقیق    1055-4- پیشنهادات تحقیق    1075-4-1- پیشنهادهایی برای صنعت پتروشیمی ایران    1075-4-2- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی    107ضمیمه    108Abstract    143

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2325 مشاهده

کد فایل:11247

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۴

حجم فایل ها:2017


اشتراک گذاری:
 قیمت: 32,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط