بررسی تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی

دسته بندي : مدیریت
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد و محصولات شیمیایی از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 103 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهدر این مطالعه تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی 1386-1376 مورد بررسی قرار گرفت. روش داده هاي پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمين مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهره وری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهره وری نیروی کار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنی دار بر روی اشتغال می باشد. بر اساس یافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهره وری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.واژگان کلیدی: بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیاییمقدمهاشتغال يکي از مسائل مهمي است که در چند سال اخير مورد توجه کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگوني بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن ها مي تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بين بردن بيکاري ياري دهد. يکي از این عوامل تأثيرگذار، بهره وري کل عوامل توليد مي باشد که نقش بسيار مهمي در افزايش توان توليدي در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می پردازد.  بهره وري بالاتر يعني توليد کالاي بيشتر با يک سطح ثابت از منابع و نهاده ها، يا به عبارتي ديگر همان توليد با نهاده هاي توليد کمتر، صورت گيرد. همان طور که از تعريف بهره وري پيداست، يکي از اين عوامل و نهاده هاي توليد، نيروي کار است که افزايش بهره وري ممکن است بر آن تأثيرگذار باشد.فهرست مطالب  اول: کلیات1-1- مقدمه 21-2- اهميت و ضرورت تحقيق 31-3- سئوال هاي تحقيق 41-4- فرضيه هاي تحقيق 51-5- هدف تحقيق 51-6- روش تحقیق 51-7- جامعه آماری 61-8- ساختار پایان نامه 6فصل دوم: مطالعات انجام شده2-1- مقدمه 82-2- مطالعات انجام شده ی خارجي 92-3- مطالعات انجام شده داخلي 122-4- جمع بندی 18فصل سوم: مباني نظري3-1- مقدمه 213-2- مفهوم بهره وري و شاخص هاي آن 233-2-1- شاخص بهره وري جزیي (PFP) 263-2-2- شاخص بهره وري كل(TFP) 273-3- اندازه گيري بهره وري کل عوامل 27عنوان                                                                                                  صفحه 3-3-1- روش های غير پارامتري 283-3-1-1- روش حسابداري رشد 283-3-1-2- روش شاخص عددي 283-3-2- روش پارامتري 323-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوري 333-5- شاخص هاينس 353-6- شاخص بهره وري کراگ و هريس 363-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری 373-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار 383-9- محاسبه موجودی سرمایه 413-10- روش تحقيق 423-11- داده های پانلی (تابلویی) 433-12- آزمون های تشخیصی 453-12-1- آزمون F(چو) 463-12-2- آزمون روش پاگان (LM) 463-13- آزمون ايستايي در داده هاي ترکيبي 483-13-1- آزمون لوين و لين 493-13-2- آزمون آيم،پسران و شين 52فصل چهارم: برآورد مدل و تحليل نتايج4-1- مقدمه 554-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده 564-2-1- اشتغال 574-2-2- بهره وري کل عوامل توليد 574-2-3- محاسبه موجودي سرمايه 574-2-4- هزینه واحد نیروی کار 594-3- آزمون ايستايي در داده هاي پانلی 604-3-1- آزمون ايستايي لوين،لين و چو 604-3-2- آزمون ايستايي آيم،پسران و شين 614-4- آزمون هاي تشخيصي 614-4-1- آزمون چاو 61عنوان                                                                                                   صفحه4-4-2- آزمون بروش- پاگان 624-4-3- آمون هاسمن 634-5-  مدل اثر ثابت 654-6- نتایج تخمین 674-7- بررسي مقايسه بنگاه هاي با بهره وري بالا و بنگاه هاي با بهره وري پايين و اثرات آنها روي اشتغال 694-7-1- نتايج تخمين جهت مقايسه بنگاه هاي با بهره وري بالا و پايين 714-7-1-1- نتیجه ی تخمين مدل بنگاه هاي با بهره وري پايين 724-7-1-2- نتیجه ی تخمين مدل بنگاه هاي با بهره وري بالا 72فصل پنجم: خلاصه و نتيجه گيري5-1- مقدمه 755-2- خلاصه 755-3- نتيجه گيري 765-4- توصيه هاي سياست گذاري 785-5- پيشنهاد براي تحقيق آينده 785-6- محدودیت های تحقق 79منابع 80 فهرست جدول هاعنوان                                                                                                          صفحه جدول4-1- موجودي سرمايه 58جدول4-2- آزمون ايستايي لوين،لين و چو 60جدول4-3- آزمون ايستايي آيم، پسران و شين 61    جدول 4-4- آزمون چاو 62جدول 4-5- آزمون بروش- پاگان 63جدول 4-6- آزمون هاسمن 65جدول4-7- نتايج تخمين 67جدول4-8- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره وري پايين 69جدول4-9- آزمون چاو براي بنگاه هاي با بهره وري بالا 70جدول4-10- آزمون بروش- پاگان براي بنگاه هاي با بهره وري پايين 70جدول4-11- آزمون- بروش پاگان براي بنگاه هاي با بهره وري بالا 70جدول4-12- آزمون هاسمن براي بنگاه هاي با بهره وري پايين 71جدول4-13- آزمون هاسمن براي بنگاه هاي با بهره وري بالا 71جدول4-14- نتیجه ی تخمين مدل بنگاه هاي با بهره وري کل عوامل توليد پايين 72جدول4-15- نتیجه ی تخمين مدل بنگاه هاي با بهره وري کل عوامل تولید بالا 72

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2212 مشاهده

کد فایل:11480

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۷

حجم فایل ها:8464


اشتراک گذاری:
 قیمت: 33,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط