بررسي اثرات كلينيكي،راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك، آندروژنها در استخوان سازي و التيام شكستگيها

دسته بندي : دامپزشکی
بررسي اثرات كلينيكي،راديولوژيك و هيستوپاتولوژيك، آندروژنها در استخوان سازي و التيام شكستگيها در حجم 167 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:

پيشينه و سابقه :
چكيده
- مسئله و ضرورت تحقيق:
نتايج:
- هدف :
- روش تحقيق: مطالعه تجربي
- جامعه آماري و شرح مراحل اجراء:
- فرضيه:
- روش آماري تجزيه و تحليل اطلاعات:
آدرس:
فصل اول
مقدمه و هدف

فصل دوم
بافت استخواني 
عناصر بافت استخواني
1- سلولهاي استخواني
2- رشته‌هاي كلاژن
3- ماده بنيادي 
4- پوشش خارجي استخوان يا پريوست
5- پوشش داخلي استخوان يا اندوست
انواع بافت استخواني
بافت استخواني متراكم
1- سيستم‌هاي هاورس
مجاري هاورس
2- تيغه‌هاي بينابيني
تيغه‌هاي موازي
تيغه‌هاي منحني
3- تيغه‌هاي اطرافي داخلي و خارجي 
بافت استخواني اسفنجي
مغز استخوان
 
پلي‌كاريوسيت، كندروكلاست يا استئوكلاست‌ها 
انواع مغز استخوان
آناتومي و فيزيولوژي استخوان
سلول‌هاي استخواني
2- تركيبات استخوان
3- تعادل يوني مواد معدني
شكل‌گيري استخوان
بافت زايشي هادي استخواني غير بيولوژيكي
به اجرا گذاشتن و ارتقاء واكنش درماني استخوان
پروتئين مورفوژنتيك استخواني
 
عامل رشد دگرساني بتا
عامل رشد انسولين مانند
هورمون رشد
 
تغييرات دائمي بر حجم استخواني :
تأثيرات استروئيدهاي جنسي بر رشد و حداكثر حجم استخواني
كاهش استخواني مربوط به سن و ارتباط با استروئيدهاي جنسي
تأثيراتي اسكلتي استروژن و مكانيسمهاي عمل آن:
1-گيرنده‌هاي استروژن
2- تأثيرات استروژن بر سلولهاي استخوان‌زا
3- تأثيرات استروژن بر تفكيك استخوان شكني و فعاليت
تأثيرات اسكلتي استروژن بر مدلهاي حيواني
تأثيرات استروژن بر اسكلت انسان
تأثيرات پروژسترون بر استخوان
تأثيرات اسكلتي اندورژنها و مكانيسم عمل آن
1- گيرنده اندروژن
2- متابوليسم منطقه‌اي استروئيدهاي جنسي  
3- تأثيرات اندروژنها بر سلولهاي استخوان  ساز
4- تأثيرات اسكلتي اندروژنها بر نمونه‌هاي حيواني 
5- تاثيرات اندروژنها در اسكلت انسان
تنظيم كننده‌هاي گيرنده  استروژن منتخب
1-تنظيم كننده‌هاي گيرنده  استروژن منتخب اوليه
2- تاثيرات اسكلتي رلوكسيفن
3- مكانيسمهايي براي تخصيص بافتي SERMS
بيومكانيك و بيولوژي شكستگي
لغت‌نامة واژه‌هاي مربوطه

دسته بندی: دامپزشکی

تعداد مشاهده: 2706 مشاهده

کد فایل:14268

انتشار در:۱۳۹۶/۶/۳۰

حجم فایل ها:18578


اشتراک گذاری:
 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل