تحقیق بررسی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار

دسته بندي : علوم انسانی » برنامه ریزی شهری
دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار،
در قالب Word و 185 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری، را می توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونت گاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است. از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده مورفولوژی شهرها، ساختار شبکه معابر و کاربری زمین می باشد. مطالعه ساختار شبکه معابر به منظور شناسایی توان و قابلیت های آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه های سودمندی را دراختیار تصمیم سازان قرار دهد.  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین قابلیت های ساختاری معابر و کاربری زمین در حدفاصل محور معالی آباد و شهرک گلستان(منطقه 6 شیراز) انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  هر بخش از شبکه شهری به لحاظ ساختاری از توانایی ها و قابلیت های به خصوصی برخوردار است که بایستی در مدیریت عرضه و تقاضای زیرساخت ها  و خدمات ترافیکی مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین اگر کاربری های شهری، متناسب با ظرفیت شبکه توزیع شوند، سازمان فضایی شهر به حداکثرکارایی رسیده و شکل گیری مطلوب تری خواهد داشت.

مقدمه
ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری ، را می توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان سکونت گاه انسان دانست. این دانش کمک می کند تا سلسله مراتب تغییرات شهری مشخص شود. با توجه به اینکه محیط فیزیکی، زمینه ساز رفتارها و تحولات اجتماعی –اقتصادی بعدی است، شناخت تغییرات فیزیکی برای پیش بینی تغییرات آتی ضروری است(سلطانی،24:1390). از اين رو مورفولوژي شهرها در نواحي مختلف دنيا زاييده، محيط جغرافيايي، شرايط فرهنگي وفن آوری است. در واقع مورفولوژي شهري از عوامل طبيعي و فرهنگي توام شكل مي گيرد كه در اين بين، نقش شبكه معابر در شكل دهي مورفولوژي شهرها با توجه به قدرت عوامل طبيعي و انساني، كاملامشهود و مثال زدني است؛ يعني هم چنان كه شبكه معابر در شكل دهي و ساخت مورفولوژي شهرها تاثير دارد،گاهي اوقات اين مورفولوژي شهري است كه با كمك عوامل و عناصر طبيعي نحوه شكل گيري مسيرها و معابر و خصوصا دسترسي ها را تعيين می کند. از طرف دیگر، در آنالیز ریخت شناسی شهری یکی از عوامل تاثیرگذار، کاربری زمین است. در واقع ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، فرم دهندگان مرتبط شکل شهر هستند.  (Levinson,2006) .اسمایلز ، جغرافی دان انگلیسی،(1955)، چشم اندازهای شهری را متاثر از سه عامل ساختار شبکه معابر، کاربری زمین و سبک معماری می داند و از نظر وی دو عامل ساختار شبکه معابر و کاربری زمین، بیشترین تاثیر را در شکل گیری مورفولوژی شهری، دارا هستند.
مطالعه ساختار شبکه شهری به منظور شناسایی توان و قابلیت های آن در ارتباط با کاربری زمین و عوامل ترافیکی می تواند گزینه های سودمندی را دراختیار تصمیم سازان قرار دهد. مطالعه سازمان فضایی شهر شامل سه محور اساسی است:  (Forester,1968)
الف) مطالعه پخشایش سطوح کاربری و نحوه توزیع کاربری ها در مقیاس های مختلف فضایی و عملکردی؛
ب) مطالعه ویژگی های فیزیکی و درونی شبکه شهری؛
ج) مطالعه ارتباط متقابل شبکه و کاربری ها.
در مطالعات شهری بررسی هر سه محور فوق، به منظور دست یابی به طرح توسعه کالبدی مناسب، ضروری می نماید و از این رو تا کنون، روش های گوناگونی برای مطالعه هر یک و همچنین تجزیه و تحلیل تعاملات بین آن ها ارائه شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات    2
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق    3
1-3- اهداف تحقیق    5
1-4- سوالات تحقیق    5
1-5-فرضیات تحقیق    6
1-6-پیشینه تحقیق    6
1-6-1-    مطالعات خارجی    6
1-6-2-    مطالعات داخلی    13
1-7-    روش تحقیق    19
1-8-    مراحل تحقیق    22
فصل دوم: مبانی نظری
2-1-  مورفولوژی شهری    23
2-1-1- مکتب مورفولوژی شهری انگلیسی    23
2-1-2-  مکتب مورفولوژی شهری ایتالیایی    24
2-1-3- مکتب مورفولوژی شهری فرانسوی    24
2-2- فرم (شکل) شهر    26
2-3- سیستم حمل و نقل    27
2-3-1- سیستم های شبکه ارتباطی    27
2-3-2-  تیپولوژی شبکه معابر    31
2-3-2-1- تیپولوژی ABCD    32
2-3-2-2-  خیابان ها و الگوها    36
2-3-3- پارامترهای اندازه گیری مشخصات شبکه معابر    36
2-3-5-    سلسله مراتب شبکه معابر    46
2-3-6-    کنترل های طراحی    57
2-3-7-    نقش شبکه معابر در تولید و جذب سفر    57
2-4-کاربری زمین    58
2-4-1-  نقش کاربری در تولید و جذب سفر    58
2-5-ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل    62
2-5-1- مدلسازی حمل و نقل و کاربری زمین    67
2-6-    تجارب جهانی    71
2-6-1-    کشور هلند    71
2-6-2-    ایالت کالیفرنیا    71
2-6-3-    ایالت نیوجرسی    72
2-6-4-    سئول    72
2-7-    تدوین چارچوب نظری    72
2-8-جمع بندی    39
فصل سوم: معرفی بستر مطالعاتی و روش شناسی تحقیق
3-1- معرفی بستر مطالعاتی    77
3-1-1-  معرفی شهر شیراز    77
3-1-2-  معرفي اجمالي منطقه 6 شهرداري شيراز    85
3-1-3-   محدوده مورد مطالعه    92
3-2- روش شناسی تحقیق    95
3-2-1- تجزیه و تحلیل شبکه معابر    95
3-2-2-  تجزیه و تحلیل کاربری زمین    103
3-2-3-  تجزیه و تحلیل رابطه بین شاخص های ساختاری معابر و کاربری زمین    103
3-3- جمع بندی    72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
4-1- تجزیه و تحلیل شبکه معابر    110
4-1-1- پارامترهای تحلیل فضایی    112
4-1-2- گونه بندی معابر بر اساس قابلیت ساختاری    118
4-1-3- گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک    120
4-1-4- تحلیل گونه بندی معابر بر اساس حجم ترافیک و قابلیت ساختاری    122
4-1-5-تحلیل ساختار شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه بر اساس الگوی
پیشنهادی مارشال    126
4-1-7- تحلیل سلسله مراتب شبکه معابر در محدوده مورد مطالعه    131
4-2- تحلیل کاربری زمین    133
4-3- همبستگی بین تراکم مکانی کاربریها و شاخص های ساختاری معابر    140
4-4-  تحلیل تاثیر پذیری حجم ترافیک    142
4-5- مدلسازی رگرسیون    144
4-6- تفاوت میان حجم واقعی و حجم پیش بینی شده برای شبکه معابر    145
4-7- جمع بندی    112
فصل پنجم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات
5-1- جمع بندی    151
5-2- پاسخ به سوالات و فرضیات پژوهش    155
5-3- پیشنهادات و سیاستگذاری    157
5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی    158
منابع و مأخذ
منابع فارسی     159
منابع انگلیسیپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
دسته بندی: علوم انسانی » برنامه ریزی شهری

تعداد مشاهده: 1288 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 185

حجم فایل:9,627 کیلوبایت

 قیمت: 19,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل