تحقیق درمورد كاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعت

دسته بندي : فنی مهندس » برق و الکترونیک
مشخصات فایل
عنوان: تحقیق درمورد كاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعت
قالب بندی: ورد
تعداد صفحات: 66
قسمتی از تحقیق

كاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعت
هدفهاخواننده در پايان اين فصل با موضوعات زير اشنا مي شودكاربردهاي پنوماتيك و هيدروليك در صنعتامكان تركيب پنوماتيك و هيدروليك با ساير فن اوريها در يك سيستم معيننحوه استفاده از دستگاههاي توان سيالي براي راه اندازي كنترل و اندازه گيري در مجموعه اي از تجهيزات ماشين الات و كارخانهنحوه استفاده از دستگاههاي توان سيالي در فرايندهايي كه وجود ترتيباتي براي ايمني و توقف اضطراري در ان الزامي است 1-1  كاربردهاي صنعتياز دستگاههاي پنوماتيكي و هيدروليكي سالها در فرايندهاي صنعتي استفاده شده است و به همين جهت اين دستگاهها جاي ثابتي را در صنعت مدرن به دست اورده اند . پيشرفت مداوم فن اوري در زمينه استفاده از نيروي سيالات باعث توسعه و افزايش قابل ملاحظه آن در بسياري از حوزه هايي شده است كه تا كنون از نظر جذب فن پنوماتيك و هيدروليك ناشناخته بوده اند .  بعضي از حوزه هاي مهم كاربرد اين فن اوري عبارت اند از كصنايع توليدي به خصوص صنايع خودروسازي صنايع ماشين ابزار و صنايع توليد وسايل كار و لوازم خانگيصنايع فراوري مانند صنايع شيميايي پتروشيمي غذايي نساجي كاغذ سازي و غيرهصنايع حمل و نقل از جمله حمل و نقل دريايي و سازه هاي صنعتي متحركصنايع تاسيساتي به ويژه صنعت گازصنايع دفاعي جديدترين حوزه هاي استفاده از اين فن اوري در زمينه استخراج نفت و گاز از بستر دريا صنايع فضايي و هوانوردي و بهره برداري از نيروي هسته اي است . 1-2 فن آوريهاي تركيبيدستگاههاي پنوماتيكي و هيدرويكي اغلب در تركيب با ساير فن اوريها زا قبيل مكانيكي الكتريكي و الكترونيكي مجموعه اي كاملتر را تشكيل مي دهند . نمونه اي از اين تركيب را مي توان در ساخت روبات مشاهده كرد . علاوه بر اين در صنايعي كه ايمني دستگاهها اهميت ويژه اي دارد براي در اختيار داشتن امكانات گوناگون بهره برداري و كنترل و اندازه گيري فرايند معيني از مجموعه اي از فن اوريهايي استفاده مي كنند كه اساس فيزيكي متفاوتي دارند . اهميت استفاده از اين روش در اين است كه خرابي يكي از سيستمها كل مجموعه را مختل نمي كند و بقيه دستگاهها به كار خود ادامه مي دهند .  1-3 استفاده از دستگاههاي توان سياليدستگاههاي توان سيالي در موارد زير به كار گرفته مي شوند 1- انجام كار با استفاده از دستگاهها و ماشين آلاتي كه داراي حركت خطي ، نوساني و چرخشي هستند . بعضي از شيوه هاي اماده سازي قطعات در صنعت عبارت اند از:گرفتن و نگه داشتن قطعه كارجابه جاييتنظيم موضع يابي و جا گذاري قطعهرديف كردن قطعات الف ) كاربردهاي عمومي موارد زير را در بر مي گيرد كبسته بنديباردهي و تغذيه دستگاههاكنترل عبور و ريزش موادانتقال موادچرخاندن قطعاتدسته بنديانباشتن قطعاتمنگنه كاري ، و برجسته كاري شكل ب – بعضي از موارد عمومي ماشينكاري و اجزاي كار عبارت اند از :سوراخكاريتراشكاريفرز كارياره كشي و برشكاريپرداخت و صيقلكاريگرم كوبي و قالب زني 2- كنترل دستگاه ها و فراينده هااز مجموعه هاي پنوماتيكي و هيدروليكي مي توان براي اگاهي از چگوگي عملكرد فرايند در هر لحظه و انتقال اين اطلاعات به سيستم كنترل براي فرمان دهي مناسب استفاده كرد . مثلا يك سوئيچ حدي مي تواند نوبت حركت يك سيستم كار انداز را احساس كند .  3- اندازه گيري پارامترهاي دستگاه يا فراينداز هيدروليك و پنوماتيك مي توان براي اندازه گيري فرايند يا پارامترهاي دستگاه استفاده كرد و بر اساس اطلاعات دريافتي دستگاه را به كار انداخت و سپس طرز كار را به متصدي ماشين نان داد .  فرايندهاي ياد شده تحت شماره هاي 1 ، 2 ، 3 مي توانند به طور جداگانه و يا در تركيب با يكديگر استفاده شوند .   1-4 سيستمهاي ايمني پنوماتيك و هيدروليكعلاوه بر راه اندازيه ، كنترل و اندازه گيري پارامترهاي دستگاها و خوط فراوري از هيدروليك و پنوماتيك در سيستمهاي ايمني بسيار مطمئن و پيشرفته نيز مي توان استفاده كرد . اين مطلب در فصل 14 تشريح شده است . سرعت بالا و دت عملكرد كه در طراحي سيستمهاي خوب و پيشرفته پنوماتيكي و هيدورليكي تحقق يافته است همراهب ا مقاومت طبيعي در برابر انفجار و عملكرد مطمئن در مقابل اضافه بار اين فن اوري را به هبترين انتخاب در صنايع دريايي – حفاري در بستر دريا و صنايع پتروشيمي تبديل كرده است .  شكل  شكل 1-2 يك دستگاه هيدروليكي توق اضطراري براي سه چاه نفت زير دريايي را در بهره برداري پتروشيمي نشان مي دهد . نمونه اي ديگر از سيستمهاي ايمني مورد ياست كه در ترمز خودكار عقب استفاده شده است و مي تواند بههر خودرويي كه ترمز بادي يا ترمز بادي / هيدرويكي دارد اضافه شود . بدون مبالغه چنين مجموعه اي مي تواند خودرو را در هنگام نزديك شدن به مانع در فاصله چند سانتيمتري متوقف كند . شكل 1-3 نمونه اي از قرار گيري تجهيزات ترمز عقب را نشان مي دهد .
دسته بندی: فنی مهندس » برق و الکترونیک

تعداد مشاهده: 860 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل:57 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل