دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته حسابداری در اداره مالياتي استان زنجان

دسته بندي : گزارش کاراموزی » حسابداری
گزارش کاراموزي در اداره مالياتي استان زنجان شامل(34 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست
عنوان                                                                                        صفحه
مقدمه                                               1
فصل اول                                        2
ماليات بر ارزش افزوده : بيم ها و اميدها                      3
ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده                       3
ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده                              6
مزاياي ماليات بر ارزش افزوده                            7
ايجاد منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير براي دولت                     7
پايه مالياتي گسترده                                      7
جلوگيري از فرار مالياتي                                  8
خنثي بودن                                           9
تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي و جهاني                         10
معايب ماليات بر ارزش افزوده                                  11
آثار تورمي                                          11
آثار تنازلي                                          13
هزينه هاي اجرايي                                    14
ساختار نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده                         15
معافيت كالاها و خدمات از ماليات بر ارزش افزوده                    17
خلاصه و نتيجه گيري                                    21
فصل دوم                                         23
آثار اقتصادي ماليات به ارزش افزوده                           24
اثر VAT بر قيمت ها                                      24
اثر VAT بر سرمايه گذاري                                 32
اثر VAT بر تراز تجاري                               35
اعمال ميزان صفر                                     35
رعايت اصل مبدا و يا مقصد                                35
ارتباط ماليات بر مصرف و فروش با ماليات  بر ارزش افزوده               38
انواع ماليات بر مصرف و فروش                             40
ماليات بر عمده فروشي و خرده فروشي                       42
ماليات صنعت و تجارت(داد و ستد )                          43
ماليات بر ارزش افزوده                               43
ماليات بر مصرف و فروش در ايران                          45
Phg نقدي بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي                  46
رابطه ميزان (نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي                       47
نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات                              49
توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي                          53
دوگانگي بين ماليات بر سود شركتها و مشاركتهاي مدني                 56  
دلايل جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاتي ماليات بر مصرف و فروش     58
آسيب شناسي نظام مالياتي                                 63
ميزان دستيابي به نظام مالياتي به اهداف                       64
نقاط ضعف سيستم عاملي                                69
بالا بودن وقفه هاي مالياتي                               70 
زياد بودن معافيت هاي مالي                                71
مديريت نيروي انساني                                      73
ضعف نظام تنبيه و تشويق                                  74
فصل سوم                                         78
نتيجه گيري                                           79
پي نوشت                                         80
منابع                                               81

 
مقدمه

يكي از تعاريفي كه مي توان از ماليات هاي  مستقيم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدي از دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب قانون گذار به دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي آن و هدايت اقتصادي جامعه . از اين تعريف مي توان دريافت كه دولت از وصول ماليات دو هدف را دنبال مي كند . اول : تامين مالي بخشي از هزينه هاي عمومي و دوم : هدايت اقتصادي جامعه كه نسبت به هدف اول از اهميت بيشتري برخوردار است . هر تحليلگر اقتصادي مي داند كه يكي از اهداف مهم توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد عدالت اجتماعي است و زماني اين عدالت ايجاد خواهد شد كه تعديل ثروت صورت گيرد يعني فاصله طبقاتي در جامعه كاهش يابد . دولت ها اعمال سياست هاي اقتصادي براي رفع ايم معضل نياز به ابزاربه ابزارهاي اقتصادي دارند . يكي از مهم ترين اين ابزارها اعمال سياست هاي مالياتي براي تعديل ثروت است . همان طور كه اشاره شد بخش مهم هدف وصول ماليات هدايت اقتصادي جامعه است . يعني با اعمال سياست هاي مناسب مالياتي مي توان فاصله طبقاتي را تا حدودي از بين برد .


ماليات برارزش افزوده :

بيم ها واميدها

1-ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

از آن جا که ماليات ها يکي از مهم ترين ابزارهاي سياستهاي مالي به شمار          مي آيند، بنابراين دولت ها به منظور تأمين هزينه هاي خود ملزم به يافتن شيوه هاي مناسب و جديد در وسعت بخشيدن به منابع مالياتي خود هستند . گسترش اين منابع جديد بايد با اهداف کاهش هزينه وصول ، امکان تحقق وسعت پايه مالياتي ، کاهش فرار مالياتي ،از بين بردن شکاف ميان درآمد مالياتي بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در ماليات هاي مستقيم به دليل گستردگي ، بوروکراسي اداري، هزينه بالاي وصول، پيچيدگي امور تشخيص و وصول و... ميسر نيست و تعمق در ماليات هاي غير مستقيم عاملي در جهت دسترسي به اهداف ذکر شده است . به همين منظور دولتها در جهت تحول نظام مالياتي وبهبود انواع ماليات هاي غير مستقيم تلاشهاي فراواني در جهت ايجاد يک نظام پيشرفته مالياتي به عمل آورده اند. يکي از آثار مثبت اين تحول وضع ماليات بر ارزش افزوده است که به تعبيري مي توان آن را نوع تغيير شکل يافته ماليات بر فروش دانست. بنا به تعريف ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است که به کالا ها وخدمات تعلق مي گيرد ومنظور از آن اخذ ماليات از اضافه ارزش کالا هاي توليد شده ويا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است. اين ماليات مشابه ماليات بر فروش عمومي است که در نهايت توسط مصرف کننده نهايي پرداخت مي شود با اين تفاوت که در مراحل مختلف توليد وتوزيع ونه فقط در مرحله خرده فروشي، وصول شده ومزايايي در مقايسه با آن دارد (به عبارتي برخي مشکلات ماليات بر فروش را از بين مي برد ).

برقراري و اجراي صحيح اين نوع ماليات و بهره برداري مطلوب از آن نيازمند شناخت دقيق و رعايت ضوابط والزاماتي در اين مورد است . بدهي است موفقيت در استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي منوط بر بکارگيري روش هاي صحيح اجرايي بوده که اين امر مهم نيز در ارتباط مستقيم با شرايط اقتصادي،اجتماعي،سياسي و فرهنگي هر کشور است.

ماليات بر ارزش افزوده به دليل گستردگي پايه وسهولت در وصول ، افزايش درآمد ماليات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طي سال مالي قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبي در درآمد مالياتي را ممکن مي سازد.علاوه بر اينکه اين ماليات به سبب ويژگي خاص خود موجب شناسايي کامل هويت اشخاص شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي و آگاهي از ميزان دقيق حجم معاملات به دليل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت مي شود،در نتيجه سوء استفاده هاي مالي  و فساد را کاهش داده و نظام تشخيص و وصول ماليات بر درآمد را بهبود مي بخشد.

علاوه بر آن ماليات بر ارزش افزوده آثاري را نيز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن مي تواند به صورت مثبت ومنفي در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجراي آن کنترل در جهت بخشيدن حرکت سرمايه کارايي بالا ،انتظام نظام بازرگاني ،تعادل در تراز پرداختها ،ايجاد تحول ونوآوري در نظام مالياتي ،تغيير الگوي مصرف و وحدت ويکپارچگي در نظام مالياتي به منظور ورود به پيمانهاي اقتصادي بين المللي را مي توان برشمرد. تشديد روند تورمي و نقص عدالت اجتماعي به عنوان آثار منفي اين ماليات قابل ذکر هستند البته مي توان با گسترش دامنه ماليات به کالاهاي لوکس ومحدود کردن آن به کالاهاي ضروري از طريق معافيت کالايي يا تفاوت نرخ ها آثار منفي آن را کنترل کرد.در نهايت اجراي اين نوع ماليات مي تواند گام مثبتي در جهت ايجاد منابع درآمدي بيشتر براي دولت وتغيير وتحول در نظام مالياتي باشد.

2-ويژگي هاي ماليات بر ارزش افزوده

با توجه به ويژگي هاي عمومي مياليات بر ارزش افزوده و نياز شديد دولت براي اصلاح نظام مالياتي موجود به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي،توجه به امکان اجراي اين ماليات از اهميت خاصي برخوردار است.

ماليات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رايج از ارزش افزوده به دست نمي آيد بلکه اين ماليات نوعي ماليات بر قيمت فروش است که بار مالياتي آن بر دوش مصرف کننده نهايي است.اين ماليات در سه دهه اخير به عنوان يک روش جديد مورد عنايت و استفاده بسياري از کشورهاي جهان قرار گرفته است به طوري که بيش از صدوبيست کشور آن را در نظام مالياتي خود بکار گرفته اند بررسي ويژگي ها و تجارب برخي کشورها در زمينه ماليات بر ارزش افزوده نشان مي دهد که اجراي موفقيت آميز آن به عنوان بخشي از برنامه اصلاح نظام مالياتي پايه و اساس تأمين رشد مداوم اقتصادي کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهاي لازم که به دليل جديد وخاص بودن آن شيوه مالياتي ضروري هستند،فراهم شوند.دراين نوشتار مزايا ومعايب اين ماليات به صورت جداگانه مورد تحليل قرار مي گيرند.اميد است سياستگزاران در زمان تصويب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معايب آن به حداقل برسد.
دسته بندی: گزارش کاراموزی » حسابداری

تعداد مشاهده: 584 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل:48 کیلوبایت

 قیمت: 9,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل