بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ن

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه.............................................................................3

1-2-  بیان مساله.............................................................................6

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش............................................9

1-4-  اهداف تحقیق....................................................................10

1-5-  سؤالات تحقیق......................................................................................................................10

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش.............................11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-  الگو چیست؟.........................................................15

2-2-  معرفی الگوهای تدریس...................................................15

2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو...............................................16

      2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو...........................16

      2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو.......................................17

      2-3-3-  کاربرد الگو........................................................................21

2-4-  پیشرفت تحصیلی .........................................................21

      2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی ..................................24

      2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی.........................25

      2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی...........................................29

      2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی............29

      2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی............................30

      2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی...............30

      2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی................................30

      2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی......................31

      2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی......................31

2-5-  مبانی نظری پژوهش............................................32

2-6-  محیط های یادگیری................................................................32

2-6-1-  رویکرد رقابتی.............................................................32

2-6-2-   رویکرد انفرادی................................................32

      2-6-3-  رویکرد مشارکتی................................................32

      2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی..................................33

      2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی................34

      2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی........................................36

2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو.........................42

      2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو...................................46

      2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو............................48

      2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو..........................48

2-8-  روش يادگيري در حد تسلط ......................................51

      2-8-1-  مفهوم تسلط............................................51

      2-8-2-  مراحل روش يادگيري در حد تسلط...........................52

      2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط.........................53

      2-8-4-  محدوديت‌ها...............................................................53

      2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) ................................53

      2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری........................55

      2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط.......................56
2-9-  خانواده الگو های انفرادی ......................................60

     2-9-1-  روش های آموزش انفرادی..........................................61

     2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن...........................................62

     2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر...................................64

     2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم...............................65

     2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر..............................66

2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط.....................................68

     2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط..............69

2-11-  سوابق پژوهشی............................................................70
     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور...................72

2-12-  جمع بندی.................................................................74

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-  روش تحقیق...........................................................76

3-2-  جامعه آماری ................................................................77

3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری......................................77

3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ..........................................78

3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات....................................78


جیگ ساو (تقسیم موضوع به بخش های مختلف)

روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به سه دهه پیشینه موفقیّت و سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابری های نژادی، ایجاد جو مثبت و پویای یادگیری، نقش ارزنده ای را ایفا نماید(رابرت[1] ، 2007).

 روش جیگ ساو یکی از ویژگی های برجسته را نسبت به سایر روش های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که درآن افراد، تیم های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می دهند و این امر فرصت ویژه ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت های اجتماعی است(آرونسون[2]، 2000).

[1] . Robert

[2] . Aronson

 
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 844 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:1,197 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل