امنیت شبکه

دسته بندي : فنی مهندس » کامپیوتر و IT

چکیده : 

هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در شبکه های کامپیوتری می باشد .در ابتدا به تعاریف و مفاهیم امنیت در شبکه می پردازیم .

در مبحث امنیت شبکه ،منابع شبکه وانواع حملات ،تحلیل خطر ،سیاست های امنیتی ،طرح امنیت شبکه و نواحی امنیتی به تفضیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

برای حفظ امنیت شبکه نیاز است تا مراحل اولیه ایجاد امنیت و سیتم های عامل و برنامه کاربردی مناسب لحاظ شود .در ادامه به انواع حملات در شبکه های رایانه ای پرداخته ایم  و برای افزایش امنیت در سطح شبکه به AUDITING  ، کامپیوترهای بدون دیسک ،به رمز در آوردن داده ها و محافظت در برابر ویروس پرداخته ایم .

و اما روشهای تامین امنیت در شبکه که عبارتند از : دفاع در عمق ،فایروال و پراکسی که به طور کامل تشریح شده است .و در ادامه سطوح امنیت شبکه ، تهدیدات علیه امنیت شبکه ، امنیت شبکه لایه بندی شده، ابزارها و الگوهای امنیت شبکه ،مراحل ایمن سازی شبکه ، راهکارهای امنیتی شبکه ،مکانیزم های امنیتی و الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیت شبکه  توضیح داده شده است .

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

مقدمه .............................................................................................................................................................

1

فصل یکم : تعاریف و مفاهیم امینت در شبکه

2

1-1) تعاریف امنیت شبکه

2

1-2) مفاهیم امنیت شبکه

4

1-2-1) منابع شبکه

4

1-2-2) حمله

6

1-2-3) تحلیل خطر

7

1-2-4- سیاست امنیتی

8

1-2-5- طرح امنیت شبکه

11

1-2-6- نواحی امنیتی

11

فصل دوم : انواع حملات در شبکه های رایانه ای

13

2-1) مفاهیم حملات در شبکه های کامپیوتری

15

2-2) وظیفه یک سرویس دهنده

16

2-3) سرویس های حیاتی و مورد نیاز

16

2-4) مشخص نمودن پروتکل های مورد نیاز

16

2-5) مزایای غیر فعال نمودن پروتکل ها و سرویس های مورد نیاز

17

2-6) انواع حملات

18

1-2-6)  حملات از نوع Dos

 

2-2-6) حملات از نوع D Dos

 

2-6-3) حملات از نوع Back dorr

 

2-6-3-1) Back ori fice

 

2-6-3-2) Net Bus

 

2-6-3-3) Sub seven

 

2-6-3-4) virual network computing

 

2-6-3-5) PC Any where

 

2-6-3-6) Services Terminal

 

2-7) Pactet sniffing

 

2-7-1) نحوه کار packet sniffing

 

2-2-7) روشهای تشخیص packet sniffing در شبکه

 

2-7-3) بررسی سرویس دهندة DNS

 

2-7-4) اندازه گیری زمان پاسخ ماشین های مشکوک

 

2-7-5) استفاده از ابزارهای مختص Antisniff

 

فصل سوم ) افزایش امنیت شبکه

 

3-1) علل بالا بردن ضریب امنیت در شبکه

 

3-2) خطرات احتمالی

 

3-3) راه های بالا بردن امنیت در شبکه

 

3-3-1) آموزش

 

3-3-2) تعیین سطوح امنیت

 

3-3-3) تنظیم سیاست ها

 

3-3-4) به رسمیت شناختن Authen tication

 

3-3-5) امنیت فیزیکی تجهیزات

 

3-3-6) امنیت بخشیدن به کابل

 

3-4) مدل های امنیتی

 

3-4-1) منابع اشتراکی محافظت شده توسط کلمات عبور

 

3-4-2) مجوزهای دسترسی

 

3-5) امنیت منابع

 

3-6) روش های دیگر برای امنیت بیشتر

 

3-6-1) Auditing

 

3-6-2) کامپیوترهای بدون دیسک

 

3-6-3) به رمز در آوردن داده ها

 

3-6-4) محافظت در برابر ویروس

 

فصل چهارم : انواع جرایم اینترنتی و علل بروز مشکلات امنیتی

 

4-1) امنیت و مدل

 

4-1-1) لایه فیزیکی

 

4-1-2) لایه شبکه

 

4-1-3) لایه حمل

 

4-1-4) لایه کاربرد

 

4-2) جرایم رایانه ای و اینترنتی

 

4-2-1) پیدایش جرایم رایانه ای

 

4-2-2) قضیه رویس

 

4-2-3)تعریف جرم رایانه ای

 

4-2-4) طبقه بندی جرایم رایانه ای

 

4-2-4-1) طبقه بندی OECDB

 

4-2-4-2) طبقه بندی شعرای اروپا

 

4-2-4-3)  طبقه بندی اینترپول

 

4-2-4-4) طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک

 

4-2-5) شش نشانه از خرابکاران شبکه ای

 

4-3) علل بروز مشکلات امنیتی

 

4-3-1) ضعف فناوری

 

4-3-2) ضعف پیکربندی

 

4-3-3) ضعف سیاستی

 

فصل 5 ) روشهای تأمین امنیت در شبکه

 

5-1) اصول اولیه استراتژی دفاع در عمق

 

5-1-1) دفاع در عمق چیست.

 

5-1-2) استراتژی دفاع در عمق : موجودیت ها

 

5-1-3) استراتژی دفاع در عمق : محدودة حفاظتی

 

5-1-4) استراتژی دفاع در عمق : ابزارها و مکانیزم ها

 

5-1-5) استراتژی دفاع در عمق : پیاده سازی

 

5-1-6)  جمع بندی

 

5-2)فایر وال

 

1-5-2) ایجاد یک منطقه استحفاظی

 

5-2-2) شبکه های perimer

 

5-2-3) فایروال ها : یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دنیای امنیت اطلاعات

 

5-2-4) فیلترینگ پورت ها

 

5-2-5) ناحیه غیر نظامی

 

5-2-6) فورواردینگ پورت ها

 

5-2-7) توپولوژی فایروال

 

5-2-8) نحوة انتخاب یک فایروال

 

5-2-9) فایروال ویندوز

 

5-3) پراکسی سرور

 

5-3-1) پیکر بندی مرور

 

5-3-2) پراکسی چیست

 

5-3-3) پراکسی چه چیزی نیست

 

5-3-4) پراکسی با packet filtering تفاوت دارد.

 

5-3-5) پراکسی با packet fillering  state ful تفاوت دارد .

 

5-3-6) پراکسی ها یا application Gafeway

 

5-3-7)  برخی انواع پراکسی

 

5-3-7-1) Http proxy

 

5-3-7-2) FTP Proxy

 

5-3-7-3) PNs proxy

 

5-3-7-4)  نتیجه گیری

 

فصل 6 ) سطوح امنیت شبکه

 

6-1) تهدیدات علیه امنیت شبکه

 

6-2) امنیت شبکه لایه بندی شده

 

6-2-1) سطوح امنیت پیرامون

 

 6-2-2) سطح 2 امنیت شبکه

 

6-2-3) سطح 3 امنیت میزبان

 

6-2-4) سطوح 4 امنیت برنامه کاربردی

 

6-2-5) سطح 5 امنیت دیتا

 

6-3) دفاع در مقابل تهدیدها و حملات معمول

 

 فصل هفتم ) ابزارها و الگوهای امنیت در شبکه و ارائه ی یک الگوی امنیتی

 

7-1) مراحل ایمن سازی شبکه

 

7-2) راهکارهای امنیتی شبکه

 

7-2-1) کنترل دولتی

 

7-2-2) کنترل سازمانی

 

7-2-3) کنترل فردی

 

7-2-4) تقویت اینترانت ها

 

7-2-5) وجود یک نظام قانونمند اینترنتی

 

7-2-6) کار گسترده فرهنگی برای آگاهی کاربران

 

7-2-7) سیاست گذاری ملی در بستر جهانی

 

7-3) مکانیزم امنیتی

 

7-4) مرکز عملیات امنیت شبکه

 

7-4-1) پیاده سازی امنیت در مرکز SOC

 

7-4-2) سرویس های پیشرفته در مراکز SOC

 

7-5)  الگوی امنیتی

 

7-5-1) الگوریتم جهت تهیه الگوی امنیتی شبکه

 


 

 

فهرست شکلها

 

عنوان

صفحه

شکل 3-1  مجوزهای مربوط به فایل ها و دایرکتوری اشتراکی را نشان می دهد.

3

شکل 5-1 یک نمونه از پیاده سازی Fire wall را مشاهده می کنید

3

شکل 5-2  یک نمونه از پیاده سازی Fire wall  را مشاهده می کنید

 

شکل 5-3  ارتباط بین سه نوع شبکه Perimeter را نمایش می دهد.

 

شکل 5-4  دو شبکه Perimeter درون یک شبکه را نشان می دهد.

 

شکل 5-5  یک فایروال مستقیماً و از طریق یک خط dial – up ، خطوط ISPN و یا مووم های کابلی به اینترنت متصل می گردد.

 

شکل 5-6  روتر متصل شده به اینترنت به هاب و یا سوئیچ موجود در شبکه  داخل مستقل می گردد.

 

شکل 5-7  فایردال شماره یک از فایر دال شماره 2 محافظت می نماید.

 

شکل 5-8  یک کارت شبکه دیگر بر روی فایر دال و برای ناحیه DMZ استفاده می گردد.

 

شکل 5-9  Proxy server

 

شکل 5-10  logging

 

شکل 5-11  Ms proxy server  

 

شکل 5-12  SMTP proxy

 

شکل 5-13  SMTP Filter Properties

 

شکل 5-14  Mozzle pro LE  

 

شکل 5-15  DNS proxy

 

شکل 5-16  

 

شکل 6-1  

 

شکل 6-2   برقراری ارتباط VPN

 

شکل 6-3   پیکربندی های IDS و IPS استاندارد

 

شکل 6-4   سطح میزبان

 

شکل 6-5    Prirate local Area Network

 

شکل 6-6    حملات معمول

 

 


 

فهرست جدولها

 

عنوان

صفحه

جدول2-1-  مقایسه تهدیدات امنیتی در لایه های چهارگانه TCP/IP

 

جدول2-2-  اهداف امنیتی در منابع شبکه

 

جدول6-1- امنیت شبکه لایه بندی شده

 

 

 

 

دسته بندی: فنی مهندس » کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده: 220 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: zip

تعداد صفحات: 181

حجم فایل:1,020 کیلوبایت

 قیمت: 9,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word