رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

رابطه سبک های دلبستگی و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در بین معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد بود. فرضیه­ی اصلی عبارت بود از این­ که بین سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد رابطه وجود دارد.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن مقطع دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد که در سال 1397شاغل و تعداد کل آنها(320) نفر تشکیل دادند و با استفاده روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله ای تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.طرح پژوهش زمینه یابی و از نوع همبستگی بوده و از  پرسشنامه طلاق عاطفی محمدی، جوکار کمال آبادی،1394، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن وهمکاران (2000)، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید 1( 1990) به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) و عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با طلاق عاطفی در معلمان زن مقطع دوم دبیرستان منطقه چهار شهر مشهد رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی(ایمن و ناایمن) - عملکرد جنسی - رضایت زناشویی - طلاق عاطفی


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 611 مشاهده

کد فایل:39361

انتشار در:۱۳۹۹/۸/۲۷

حجم فایل ها:2.9 مگابایت

قابلیت ویرایش: دارد

تعداد صفحات: 155

فرمت فایل: word


اشتراک گذاری:
 قیمت: 73,000 37,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط