دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری

دسته بندي : عمومی » مبانی نظری
دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری پرخاشگری در 46 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

تعریف پرخاشگری
   پرخاشگری، معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که هدف از آن، صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به شخص دیگر، یا نابود کردن دارایی آن است. بنابراین، آسیب زدن اتومبیل یک شخص به دست شخص دیگر، خفه کردن زنان توسط یک جانی و خشونتی که دولت برای برقراری نظم و قانون اعمال می کند، تماماً اعمالی هستند که در تعریف پرخاشگری می گنجد. بهترین و جامع ترین تعریفی که از پرخاشگری ارائه شده، تعریف براون  است. او، پرخاشگری را هر نوع عمل و رفتاری می داند که به طور مستقیم در جهت هدفی و به منظور آزار و اذیت رساندن به دیگران که مایل نیستند مورد آزار و اذیت قرار گیرند، اعمال شود. همچنین پرخاشگری را می توان هرگونه رفتاری دانست که متوجه آسیب رساندن و یا مجروح ساختن موجودی دیگر است.
   هر چند سطح پرخاشگری کودکان از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می کند ولی کودکان از لحاظ تداوم رفتار پرخاشگرانه در طول زمان با هم فرق دارند. کودکانی که در سال های اولیه بشدت پرخاشگرند، به احتمال زیاد در جوانی و بزرگسالی نیز پرخاشگر خواهند بود و کودکانی که پرخاشگر نیستند، به احتمال زیاد در بزرگسالی هم پرخاشگر نخواهند بود. البته، کودکان هنگامی که با وقایع تنش زا مثل جدایی پدر و مادر، یا بدنیا آمدن کودک جدید روبرو می شوند، بیشتر پرخاشگر می شوند. در واقع، پرخاشگری وسیله ای کودکانه است که گاهی بسیار خطرناک و زیانبار بوده و به جای حل مشکل و کاستن از فشار و ناراحتی، باعث دردسر و رنج تازه، برای شخص می شود (صادقی و مشکبیدحقیقی، 1385).

نشانه های پرخاشگری
   نشانه های پرخاشگری، متعدد است. از جمله این نشانه ها می توان به فحش دادن، پرتاپ اشیاء، لگد زدن، جنگ و ستیز کردن، شکستن اشیاء و ضربه زدن، حمله به دیگران، دروغگویی، بر هم زدن نظم، برانگیختگی بیش از حد، فرار از خانه و مدرسه، نگاه های تند و خشن، به هم فشردن دندان ها و جیغ زدن، اشاره کرد. نشانه های پرخاشگری در یک کودک پرخاشگر عبارتند از :
1-    ایجاد مزاحمت کردن و حالت دفاعی به خود گرفتن؛
2-    دیگران را سرزنش کردن؛
3-    با کودکان دیگر به جنگ و ستیز پرداختن؛
4-    نظم کلاس و مدرسه را به هم ریختن؛
5-    به دزدی و دروغگویی دست زدن؛
6-    از رابطه خود با اطرافیان رضایت نداشتن؛
7-    از مدرسه و معلم خاطره خوش نداشتن؛
8-    از بازگو کردن احساسات خود علیه والدین، وحشت داشتن و آن را در مورد کودکان دیگر تلافی کردن (هاشمی و همکاران، 1389).

تحقیقات داخلی
   - حبیبی و همکاران (1393) در تحقیقی با عنوان «اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی» نتیجه گرفتند که؛ آموزش هوش هیجانی راهبرد مقابله ای اجتناب مدار و خرده مقیاس های آن، توجه برگردانی و سرگرمی اجتماعی را به طور معنی داری کاهش داد، اما بر راهبردهای مقابله ای تکلیف مدار و هیجان مدار تأثیر معنی داری نداشت.
   - اقدسی و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان «مقایسة شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهكار و عادی » نتیجه گرفتند که؛ بین شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان بزهكار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. والدین مسامحه كار بیشترین فرزندان بزهكار را دارند و والدین مقتدر بیشترین فرزندان سالم را تربیت كرده اند.

تحقیقات خارجی
   - اسپنس و همکاران  (2013) به منظور بررسی اینكه هوش هیجانی و خود یكپارچه سازی پیش بینی كننده مهمی در بهزیستی هیجانی است، ‌پژوهشی را در استرالیا انجام دادند. به این منظور آزمون هوش هیجانی و آزمون خود یكپارچه سازی بر روی 95 دانش آموز توسط میزان پاسخ هایشان برای 8 تلاش شخصی انجام شد. وی چنین فرض كرد كه تأثیر خود یكپارچه سازی هدف و صفت هوش هیجانی در حس بهزیستی افراد مؤثر است. تحلیل همبستگی نشان داد؛ افرادی كه در سطح بالایی از هوش هیجانی را گزارش كرده اند در مفهوم نظام‌های خود یكپارچه شده اهداف شخص بیشتر سازگار بودند و خرده مقیاس تنظیم خلق در هوش هیجانی و تنظیم هویت در خود یكپارچه سازی اهداف می تواند پیش بینی كننده بهزیستی هیجانی باشد. این نتایج نشان می دهد كه تجارب هیجانی كه توانایی تنظیم هیجانات را دارند به واسطه جایگزین كردن تلاش هایی كه متناسب است با ارزش ها و عقاید اصلی شخص، ‌در بهزیستی هیجانی تأثیر گذار هستند.

فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری به صورت زیر می باشد:
تعریف پرخاشگری
2-24- نشانه های پرخاشگری
2-25- انواع رفتارهای پرخاشگرانه
2-25-1- پرخاشگری خشمگینانه 
2-25-2- پرخاشگری تجاوزکاران
2-25-3- پرخاشگری ناشی از ترس  
2-25-4- پرخاشگری کنشگر
2-25-5- پرخاشگری به منظور حفظ قلمرو 
2-25-6- پرخاشگری نوع دوستانه
2-25-7- پرخاشگری ناشی از نر بودن 
2-26- انواع پرخاشگری از لحاظ تعداد افراد
2-26-1- پرخاشگری شخصی
2-26-2- پرخاشگری جمعی
2-27- نظریه های پرخاشگری
2-27-1- نظریه گرایش ذاتی   
2-27-2- نظریه سائق 
2-27-3- نظریه واکنش به رویدادهای آزاردهنده 
2-27-4- نظریه یادگیری اجتماعی
2-28- عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری
2-28-1- تفاوت های جنسیتی و پرخاشگری 
2-28-2- ابزار و وسایل پرخاشگری
2-28-3- الکل
2-28-4- شرایط کاری و زندگی
2-28-5- برانگیختگی جنسی
2-28-6- هرزه نگاری شدید
2-28-7- شخصیت و پرخاشگری
2-28-8- عوامل ارثی و فیزیولوژیکی
2-28-9- طبیعت و مزاج
2-28-10- بیماری های روانی
2-28-11- شیوه تعلیم و تربیت
2-28-12- عوامل اجتماعی و فرهنگی
2-28-13- عوامل اقتصادی
2-28-14- ضایعات مغزی
2-29- عوامل تشدید کننده پرخاشگری
2-30- اصول پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه
2-30-1- شناخت وضعیت روانی کودک و عدم تشدید پرخاشگری طبیعی
2-30-2- تقویت رفتارهای جامعه پسند
2-31- شیوه هایی برای کنترل پرخاشگری
2-31-1- استدلال 
2-31-2- تنبیه شخص پرخاشگر
2-31-3- تقویت رفتارهای مغایر
2-32- روش های برخورد با جریان پرخاشگری
2-32-1- روش های برخورد با تغییرات مورد انتظار 
2-32-1-1- روش های ارائه پاداش (تقویت کننده مثبت)
2-32-2- روش های تنبیه رفتار پرخاشگرایانه
2-32-2-1- محروم سازی 
2-32-2-2- جریمه کردن
2-33- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
2-33-1- تحقیقات داخلی
2-33-2- تحقیقات خارجی
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و آماده پرينت بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

توضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (مبانی نظری و پیشینه نظری پرخاشگری ) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید.

نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

دسته بندی: عمومی » مبانی نظری

تعداد مشاهده: 3284 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 46

حجم فایل:248 کیلوبایت

 قیمت: 13,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش