پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام

دسته بندي : مدیریت
دانلود پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام در 14 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات پروپزوال کارشناسی ارشد مدیریت:
پروپزوال در دسته بندی: مدیریت
نوع تحقیق: مقایسه ای
تعداد صفحه: 26 صفحه
فونت: B ZAR
منابع فارسی و لاتین: دارد


توضیحات کوتاه از متن:

بيان مسئله
  اهمیت بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت  بر روی اقتصاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشور های صادر کننده نفت خام  به دلیل حجم وسیع درآمد صادرات  و بودجه سالیانه دولت از صادارت نفت می باشد ,  همچنین  اینکه نوسانات بازار های نفت جهانی  می تواند اثر زیادی بر روی کل ساختار اقتصادی به جای بگذارد از طرف دیگر لازمه یک حرکت به سوی توسعه اقتصادی پایدار ، به دست آوردن منابع لازم برای مجموعه فعالیت های اقتصادی، تجهیز منابع پس انداز  موجود در اقتصاد ملی می باشد. تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به معیار های  مد نظر سرمایه گذاران در بازار های مالی صورت می گیرد به طوری که نوسانات موجود در بازار نفت بر روی تصمیمات تخصیص منابع  و توزیع درآمد نقش بر جسته ای دارد . بنابراین بازار های مالی و به طور مشخص بازار بورس اوراق بهادار بر توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته  و در حال توسعه   تاثیر معنی داری دارد.  یکی از مهمترین عوامل موثر بر جذب وجوه مازاد سرمایه گذاران  ایجاد حس اعتماد در آنها نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق طراحی بازار های نوین مالی است به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از این ابزار ها مدیریت پورتفوی خود را به موثر ترین نحو انجام داده و بازده مورد انتظار خود را تضمین نمایند آسودگی خاطر سرمایه گذاران نسبت به توانایی آنها در مدیریت ریسک ، سرمایه گذاری در سهام را افزایش داده، جذب منابع سرگردان به بازار سرمایه را افزایش داده و موجبات رشد بازار ها، تخصیص بهینه منابع و به طور کلی رشد اقتصاد را فراهم خواهد نمود. با توجه به تاثیر گسترده نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، کارایی، سیاست های موثر در برابر اثرات منفی نوسانات قیمت نفت  بر روی بورس اوراق بهادار کشور و عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثرات دقیق  تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص کل  و بازده سهام در صنایع مختلف هستند، نیازمند شناخت دقیق نحوه تاثیر گذاری نوسانات قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار به طور کلی و بازده سهام صنایع مختلف به طور کاملتر خواهیم بود.  با عنایت به تاثیرات غیر قابل انکار نوسانات قیمت نفت بر بازده شاخص بورس و همچنین بازده سهام صنایع مختلف، به نظر می رسد افزودن اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی  به بازار سرمایه تاثیر مهمی در افزایش اثر بخشی مدیریت ریسک سرمایه گذاری در سهام خواهد داشت. در واقع باید بعد از شناخت مکانیزم انتقال نوسان بین قیمت نفت و سهام صنایع مختلف، برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت نفت، سرمایه گذاران  بتوانند پورتفوی خود را به نحوی علمی به سهام صنایع مختلف و دارایی نفتی تخصیص دهند تا بازده متناسب با ریسک سرمایه گذاری را به حداکثر رسانند و در عین حال ریسک پورتفوی سرمایه گذاری را به حداقل رساند.  با استفاده از نوع ارتباط بین بازار نفت  و صنایع می توان نسبت پوشش ریسک بهینه ای برای سرمایه گذاران محاسبه نمود که سرمایه گذاران  بتوانند نسبت به اصلاح ساختار پورتفوی سرمایه گذاری خود اقدام نمایند. اصطلاح رایج در تمامی تئوریهای مالی این است که قیمت سهام برابر است با ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار . عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات، دیدگاههای سرمایه گذاران  در مورد جریانهای نقدی مورد انتظار شرکتها  و نهایتا  قیمت سهام شرکتها موثر است بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیر هایی در خارج از محدوده اقتصاد داخلی است. افراد مشارکت کننده در بازار برای پوشش تصمیمات سرمایه گذاری خود باید عوامل موثر بر جریانهای نقدی مورد انتظار شر کتها را بشناسند. یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این مورد  بازار نفت و نوسانان قیمت نفت  در طول   زمان است .نوسانات قیمت نفت هم از طریق تاثیر گذاری بر کل اقتصاد و هم تاثیر بر عرضه و تقاضا برای محصول  شرکتها بر نوسانات قیمت سهام تاثیر زیادی دارد .  نوسانات قیمت نفت از دو کانال جریانهای نقدی مورد انتظار شرکتها و هم  تاثیر بر نرخ بهره (نرخ تنزیل مورد استفاده در محاسبه ارزش شرکتها) بر قیمت سهام شرکتها تاثیرگذار خواهد بود. اما مسئله مهم یافتن رابطه مالی بین قیمت نفت، جریانهای نقدی شرکتها و نرخ تنزیل مورد استفاده شرکتها در محاسبه ارزش سهام شرکتها است. براحتی می توان دید که دو عامل فوق الذکرجریانهای نقدی شرکتها و نرخ تنزیل به شرایط عمومی اقتصاد، تغییر شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره، هزینه تولید صنایع، نرخ رشد اقتصادی و اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار  و ... بستگی دارد. که این عوامل نیز به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می گیرد. فهم ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و شاخص بورس و همچنین نوسانات قیمت نفت و بازده سهام شرکتها در صنایع مختلف در برنامه ریزی های انرژی، تدوین استراتژی متنوع سازی پورتفوی سرمایه گذاری و همچنین استراتژی مصون سازی بسیار کاربردی و مفید خواهد بود. علاوه بر تاثیری که نوسانات قیمت نفت بر شاخص بورس می گذارد  در سطح صنایع مختلف نیز بسته به میزان وابستگی محصولات تولیدی، مواد اولیه و  فرآیند تولید به نفت و مشتقات نفتی انتقال نوسان بین قیمت نفت و بازده سهام در صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. این تحقیق در چند مرحله به تبیین موارد فوق الذکر می پردازد:
•    اندازه گیری میزان وابستگی بازده و انتقال نوسان بین قیمت نفت و بازده سهام صنایع منتخب در بازار سهام ایران و همچنین انتقال نوسان بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار ایران  با استفاده از مدل VAR-GARCH
•    در نظر گرفتن دارایی نفتی(اوراق مبتنی بر نفت) به عنوان بخشی از پورتفوی سرمایه گذاران و تعیین وزن بهینه این پورتفو با استفاده از نتایج مرحله فوق (میزان سرمایه گذاری در سهام و سرمایه گذاری در دارایی نفتی)به نحوی که بازده متناسب با ریسک این پورتفوی سرمایه گذاری به حد اکثر برسد.
•    محاسبه نسبت پوشش ریسک بهینه  با استفاده از پارامترهای توابع میانگین شرطی و واریانس شرطی در جهت حداقل سازی ریسک پورتفوی متشکل از سهام و دارایی نفتی
•    اندازه گیری میزان اثر بخشی افزودن دارایی نفتی به پورتفوی سرمایه گذاران در  بهبود هدفهای سرمایه گذاری


فهرست مطالب پروپوزال بررسی افزودن دارایی نفتی در بهبود عملکرد پورتفوی متشکل از سهام به شرح زیر می باشد:
عنوان پایان نامه به فارسی و انگلیسی
واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی
بیان مسئله
سابقه تحقیق
ضرورت و کاربرد تحقیق
فرضیه ها
هدف های تحقیق
استفاده کنندگان از نتیجه تحقیق
جنبه نوآوری تحقیق
روش تحقیق
ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل آنها
جامعه آوری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری
دوره زمانی تحقیق
فهرست منابع


دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2773 مشاهده

کد فایل:9238

انتشار در:۱۳۹۶/۳/۲۲

حجم فایل ها:81


اشتراک گذاری:
 قیمت: 32,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط