اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه

دسته بندي : علوم انسانی » عقیدتی سیاسی
تحقیق حاضر با عنوان اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها از سری تحقیق های رشته عقیدتی سیاسی میباشد. این تحقیق با گرایش تعلیم و تربیت در 146 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
تعلیم و تربیت آینه تمام نمایی است که هر آنچه در آن دیده شود بازتاب واقعیت هایی است که در آن حوزه فعالیت شده است یعنی در واقع کاشته خود را درو کردن است به همین منظور جامعه اسلامی بایستی دارای تعلیم و تربیت اسلامی باشد و کلیه شئون و مراتب تعلیم و تربیت آن برگرفته از روح متعالی احکام اسلام باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری که خود یکی از متفکران و اندیشمندان جهان اسلام در این حوزه می باشد و همواره نظریات ایشان راهگشای این راه بوده و خواهد بود و همچنین میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی است که با شیوه پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش با مراجعه به کتابخانه های مختلف و استفاده از سایتهای علمی مرتبط با موضوع از جمله سایت مقام معظم رهبری و آثار مکتوب ایشان به جمع آوری اطلاعات مورد نظر در خصوص اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت پرداخته ایم و سپس از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آنها استفاده شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاه علوم انتظامی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی، روش مورد استفاده آزمون t استیودنت تک نمونه، آزمون فریدمن است که توسط نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته ها این را نشان می دهد که از اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری هدفمند بودن و جهت دینی داشتن علم و در روشهای تعلیم و تربیت از دیدگاه ایشان تربیت عملی و از عوامل موثر بر تعلیم و تربیت، دانشگاه دارای رتبه میانگین بالاتری در بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از میان دیگر اصول، روشها و عوامل موثر بوده است.

فهرست مطالب اصول، روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری  و میزان آگاهی اساتید دانشگاه به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله
1-3- هدفهای تحقیق
الف- هدف کلی   
ب- اهداف فرعی
1-4- سوال های تحقیق
2-4-1- سوال اصلی
2-4-2-  سوال های فرعی
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-6- چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است
1-7- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه اعم از موسسات آموزشی، پژوهشی، دستگاه های اجرایی و غیره
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری طرح چیست  
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- تعریف تربیت
2-3- مفهوم تربیت
2-4- تعریف تعلیم
2-5- رابطه تربیت با تعلیم
2-6- تفاوت تعلیم با تربیت
2-6-1- مفهوم تربیت وسیعتر از تعلیم است
2-6-2- تربیت به رشد مثبت می انجامد ولی در تعلیم شامل آگاهی مثبت و منفی است
2-6-3- اهداف تربیت گسترده تر از اهداف تعلیم است
2-6-4- تعلیم جنبه ی ذهنی و تربیت جنبه ی عملی دارد
2-7- اهداف کلی تعلیم و تربیت
2-7-1- اهداف اعتقادی
الف - توحید
ب- وحی و انبیاء
ب-1- برهان لطف
ب-2- برهان هدایت عامه
ج- ولایت و امامت
د- ولایت فقیه
ه- نماز
و- امر به معروف و نهی از منکر
ز- شهادت و جهاد در راه خدا
ح- مراسم و شعائر
7-2- اهداف اخلاقی
الف- تخلق به اخلاق الله
ب- تقوا
ج- ذکر و یاد خدا
د- دوری از تکبر
2-8- اهداف علمی
الف- کسب تجربه
ب- تقویت مایه علمی
2-9- اهداف فرهنگی‌ و هنری
2-10- اهداف اجتماعی
الف- مهربانی و محبت
ب- مبنا بودن خانواده
ج- عدالت اجتماعی
د- وحدت و الفت
ه- رعایت قانون
2-11- اهداف سیاسی
الف- حفظ استقلال
ب-  شناخت جغرافیای سیاسی
ج-  دشمن شناسی و شناخت استکبار
و- آشنایی با معنای انتظار
2-12- اهداف اقتصادی
الف- ارزش کار در اسلام
ب- عشق و علاقه و جدی گرفتن شغل و وظیفه
ج- استقلال کامل اقتصادی
2-13- اصول و سیاست های حاکم بر تعلیم و تربیت
2-13-1- توجه به مسائل دینی و اعتقادی
2-13-2- تزکیه و تهذیب نفس
الف- رستگاری
ب- تربیت زمینه ساز تعلیم حکمت و کتاب
ج- فهم حقایق قرآن
د-  محبوبیت نزد خدا
ه- جاودانگی در بهشت
2-13-3- اعتقاد و عمل اسلامی
2-14- سیاست ها در عرصه تعلیم و تربیت
2-14-1- جهانی و جاودانه بودن هدایت الهی
2-14-2- سرمایه گذاری فرهنگی
2-14-3- اهمیت فراگیری علم در هر کجای عالم
2-14-4- جهت گیری علم
2-14-5- رابطه علم و دین
2-15- روشها و فنون تعلیم و تربیت
2-15-1- هدایت صحیح استعدادها
2-15-2- تربیت عملی
2-15-3- دعوت به تفکر و تعقل
2-15-4- عبرت گرفتن از سرنوشت گذشتگان
2-15-5- تشویق و تنبیه
2-15-6- هنر و شیوه های هنری
2-16- عوامل و نهادهای موثر در تعلیم و تربیت
2-16-1- عامل خانواده
2-16-2- آموزش و پرورش
2-16-3- دانشگاه
2-16-3-1- دانشجو کیست؟
2-16-3-2- جایگاه دانشگاه
2-16-3-3- تربیت دانشجو
2-16-3-4-  مسائل آموزشی
2-16-3-5- فعالیت های سیاسی در دانشگاه
2-16-4- رسانه
2-16-4-1- صدا و سیما
2-16-4-2- مطبوعات
2-16-4-3- اینترنت و ماهواره
2-16-5- کتاب
2-16-6- دولت
2-16-7- محیط
2-17- پیشینه
2-18- مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
مدل مفهومی اصول و روشها و عوامل موثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
3-2- نوع و روش تحقیق
3-3- جامعه مورد مطالعه
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
3-5- ابزار سنجش
3-6- روش جمع آوری اطلاعات
3-7- متغیرهای تحقیق
3-8- سنجش پایانی و روایی ابزار گرد آوری اطلاعات
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
مقدمه
4-1- بررسي وضعيت سوالات و متغيرهاي تحقيق
4-2- بررسی سوال های تحقیق
4-2-1- اولویت بندی اصول تعلیم و تربیت
4-2-2-  اولویت بندی روش های تعلیم و تربیت
4-2-3- اولویت بندی راهکارهای موثر بر اصول و روش های تعلیم و تربیت
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- نتیجه گیری و بحث
بحث درباره نتایج
5-3- پیشنهادها
الف- پیشنهادهای کاربردی
ب- پیشنهادهای تحقیقاتی
5-4- محدودیت های تحقیق
منابع

دسته بندی: علوم انسانی » عقیدتی سیاسی

تعداد مشاهده: 2797 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 146

حجم فایل:251 کیلوبایت

 قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش