فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پرسشنامه بحران هویت

پرسشنامه بحران هویت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش هرمنس

پرسشنامه انگیزش هرمنس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امید میلر

پرسشنامه امید میلر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

پرسشنامه اعتماد اجتماعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT

پرسشنامه اضطراب صفتی رقابتی- SCAT | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس

پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث

پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی

پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی

پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله علوم و فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل C-I فرمN2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل : doc

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی