فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 5

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصيتي(NEO)

پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است. اين آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلي امروزه به عنوان يك مدل فراگير بر اساس تحليل عوامل محسوب مي شود و گستردگي كاربرد آن در ارزيابي شخصيت ا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)

پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط کویین دام در سال 2004 تهیه شده است. این پرسشنامه برای سنجش مهارت های ارتباطی بزرگسالان ابداع شده است دارای 34 گویه است که مهارت های ارتباطی را توصیف می کند. برای تکمیل آن پاسخگو باید هرگویه را بخواند و سپس میزان انطباق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج، نسخه دانشجویی (پرساد)

این پرسشنامه حاوی 24 سوال 5 گزینه ای از نوع لیکرت است. یک سوال نیز در انتهای پرسشنامه به منظور دست یافتن به «سن طلایی ازدواج» گنجانیده شده است. فرایند تهیه و آماده سازی «پرساد» بدین شرح بود: ابتدا موضوعات و زمینه های کلی نشان دهنده رغبت به ازدواج که ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «به ندرت»، «گاهی»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه پارسونز

عنوان : پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانیمدل مورد استفاده : بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز (AGIL)مولفه ها :  شامل 4 مولفه  انطباق – کسب هدف – یگانگی – حفظ الگوها...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقياس عدالت سازماني نیهوف و مورمن

پرسشنامه عدالت سازمانی در سال 1993 توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شد .پرسشنامه مذکور 20 سوال را دربر می گیرد و دارای سه مولفه می باشد .عدالت توزیعی: ادراک فرد از اینکه آنچه دریافت می کند منصفانه است.عدالت رویه ای: ادراک ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

معرفی پرسشنامه:پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز 1989) که توسط دکتر الوانی ترجمه شده است که شامل 35 سوال می باشد در پنج گزینه همیشه، غالبا، گاهی، به ندرت، هیچگاه، توسط مدیران پاسخ داده می شود. و هدف آن ارزیابی سبک های مدیریتی مدیران (توجه به کارکنان یا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه جامعه پدیری سازمانی کلاین و همکاران(2006)

این پرسشنامه توسط چائو در سال 1994 تدوین شده است. این پرسشنامه  میزان جامعه­پذیری در سازمان را در شش بعد وظیفه، زبان، سیاست، اهداف، تاریخچه، همکاران را در قالب 32 گویه،  مورد بررسی قرار می­دهد و پاسخ دهنده گزینه­ای را که در مورد سازمان او ص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ ، یکی از ابزارهای مورد استفاده می باشد که در قالب پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است ، فرم اصلی این آزمون دارای 70 سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول دارای 40 سؤال و قسمت دوم دارای 30 سؤال می باشد ، در قسمت اول ، هر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی