فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 7

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی گرایش مشاوره خانواده

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکتهای مالی در طب بحران بدهی-پایان نامه ارشد رشته حسابداری

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاضر شیوع¬شناسی آسیب¬های روانی، اختلالات شخصیت و آسیب¬های شخصیت در بانوان والیبالیست شهر تهران

حاضر شیوع¬شناسی آسیب¬های روانی، اختلالات شخصیت و آسیب¬های شخصیت در بانوان والیبالیست شهر تهران- پایان نامه رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هم سنجی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار وزوج درمانی شناختی – سیستمی گاتمن بر تعادل عاطفه

هم سنجی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی شناختی – سیستمی گاتمن بر تعادل عاطفه و هماهنگی- ناهماهنگی زوج های متعارض-پایان نامه رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و شادکامی در بین زوجین مصرف کننده مواد و زوجین عادی -پايان نامه

مقایسه ویژگی¬های شخصیتی و شادکامی در بین زوجین مصرف کننده مواد و زوجین عادی -پايان نامه براي دريافت دوره كارشناسي روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه تاب آوری با ویژگی¬های شخصیتی در افراد وابسته به مواد مخدر -پایان نامه رشته روانشناسی

رابطه تاب آوری با ویژگی¬های شخصیتی در افراد وابسته به مواد مخدر -پایان نامه رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی