فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر)

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی (رشته کامپیوتر) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 190 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی فصل دوم ریاضی نهم ابتدایی عددهای حقیقی

پاورپوینت آموزشی فصل دوم ریاضی نهم ابتدایی عددهای حقیقی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چگونه ریاضی یاد بگیریم هفتم ابتدایی

پاورپوینت چگونه ریاضی یاد بگیریم هفتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2

پاورپوینت با موضوع پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 291 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 750 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع پاورپوینت ریاضی پیش دانشگاهی علوم انسانی

پاورپوینت با موضوع پاورپوینت ریاضی پیش دانشگاهی علوم انسانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 364 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی