فایل های دسته بندی کارآفرینی - صفحه 5

تحقیق بررسی تقریرهایی از وحدت وجود با توجه به اندیشه دینی عرفا

قسمتی از چکیده: وحدت وجود را می توان یکی از مهمترین گزارههایی دانست که اکثر مکاتب عرفانی و فلسفی به شکلهای مختلفی به آن پرداختهاند، در این نوشتار ابتدا سعی بر آن شده که سیر دیدگاهی وحدت وجود بیان و سپس تقری...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی

قسمتی از چکیده: تا کنون تلاش بر این بوده تا برای تصوف اسلامی پیشینه و قدمتی به بلندای تاریخ اسلام بیابند . این تلاش از یک سو توسط شیفتگان تصوف اسلامی در جهت اصالت دادن به آن صورت گرفته و از دیگر سو محققان و...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی علیت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک

قسمتی از چکیده: علیت نخستین اصل بدیهی حاکم بر اذهان بشری است که به مثابه پایه هر نوع معرفتی تلقی شده و بطلان ویا انکار آن -وحتی تفسیرهای متفاوتش- برآیندهای متعدد و موثری در معارف بشری به دنبال دارد.فلاسفه ...

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تجلّی حکمت و هنر اسلامی در معماری مساجد

قسمتی از چکیده: انگیزه احداث مساجد به خدمت خداست .از این رو فضای معماری و کالبدی مساجد با مفاهیمی ناشی از اعتقاد،بینش اسلامی در قالب رمز،فرم و هندسه ای که بتواند فرهنگ اسلامی را متبلور سازد،شکل می گیرد و ب...

قیمت : 10,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی میزان دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره بر آن در بین دانشجویان

قسمتی از چکیده: پژوهش حاضر به بررسی میزان دینداری (در ابعاد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، تشرع) و تاثیرات دو متغیر جنسیت و استفاده از ماهواره برآن پرداخته است. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، ۳۷۶ نفر از د...

قیمت : 10,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سبک زندگی اسلامی (باتاکید بر حماسه امام حسین(ع))

قسمتی از چکیده: روح حاکم بر مکتب اسلام تاکید بر حفظ کرامت و شرافت انسان در انجام امور می باشد آموزه ها و مولفه های نشات گرفته از مذهب در یک جامعه دینی ارکان هویتی افراد و نهادهای ان جامعه را شکل می دهد این ...

قیمت : 10,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی نقش فرهنگ،دین و باورهای مذهبی(سلامت معنوی) بر تقویت سلامت روان

قسمتی از چکیده: امروزه اعتقاد بر این است که با پیشرفت علم،صنعت و فناوری، آمار بیماری های روانی نیز بالا رفته است و بیش از بیش شاهد مشکلات و معضلاتی هستیم که بر جسم و روح انسان ها تاثیر گذاشته و آنها را در ت...

قیمت : 11,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی بر سلامت روان دانش آموزان

قسمتی از چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزه های مذهبی بر سـلامت روان دانـش آمـوزان پسـر مـدارس شـبانه روزی مقطـع راهنمایی شهرستان شازند بوده است.روش : تعداد ۵۲ نفر از دانش آموزان پسر بودند بـه شـیوه نمو...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رهبری معنوی وتعهدسازمانی

بخشی از چکیده: اخیر اواژه ی معنویت و رهبری معنوی درسازمان به موضوع حائز اهمیتی درفلسفه ی مدیریت و رفتارسازمانی بـدل شـده است . می توان گفت که نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده ازچشم انداز ...

قیمت : 10,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی