فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 2

تحقیق بنیادگرایی سلفی؛ روش شناسی معرفتی (روش شناسی فهم دین)

قسمتی از چکیده: بنیادگرایی مفهومی زائیده حرکت طیفی تندرو از پروتستان های مسیحی آمریکاست که بر بنیادها و اصولی ثابت در دین تأکید داشته اند و معادل آن در زبان عربی »الاصولیه « می باشد. متناظر با چنین جریانی د...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تقریرهایی از وحدت وجود با توجه به اندیشه دینی عرفا

قسمتی از چکیده: وحدت وجود را می توان یکی از مهمترین گزارههایی دانست که اکثر مکاتب عرفانی و فلسفی به شکلهای مختلفی به آن پرداختهاند، در این نوشتار ابتدا سعی بر آن شده که سیر دیدگاهی وحدت وجود بیان و سپس تقری...

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی

قسمتی از چکیده: تا کنون تلاش بر این بوده تا برای تصوف اسلامی پیشینه و قدمتی به بلندای تاریخ اسلام بیابند . این تلاش از یک سو توسط شیفتگان تصوف اسلامی در جهت اصالت دادن به آن صورت گرفته و از دیگر سو محققان و...

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی علیت از دیدگاه شهید مطهری و ماکس پلانک

قسمتی از چکیده: علیت نخستین اصل بدیهی حاکم بر اذهان بشری است که به مثابه پایه هر نوع معرفتی تلقی شده و بطلان ویا انکار آن -وحتی تفسیرهای متفاوتش- برآیندهای متعدد و موثری در معارف بشری به دنبال دارد.فلاسفه ...

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تجلّی حکمت و هنر اسلامی در معماری مساجد

قسمتی از چکیده: انگیزه احداث مساجد به خدمت خداست .از این رو فضای معماری و کالبدی مساجد با مفاهیمی ناشی از اعتقاد،بینش اسلامی در قالب رمز،فرم و هندسه ای که بتواند فرهنگ اسلامی را متبلور سازد،شکل می گیرد و ب...

قیمت : 20,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی میزان دینداری و تاثیرات استفاده از ماهواره بر آن در بین دانشجویان

قسمتی از چکیده: پژوهش حاضر به بررسی میزان دینداری (در ابعاد عبادی، اعتقادی، اخلاقی، تشرع) و تاثیرات دو متغیر جنسیت و استفاده از ماهواره برآن پرداخته است. در این راستا، با استفاده از روش پیمایش، ۳۷۶ نفر از د...

قیمت : 20,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی سبک زندگی اسلامی (باتاکید بر حماسه امام حسین(ع))

قسمتی از چکیده: روح حاکم بر مکتب اسلام تاکید بر حفظ کرامت و شرافت انسان در انجام امور می باشد آموزه ها و مولفه های نشات گرفته از مذهب در یک جامعه دینی ارکان هویتی افراد و نهادهای ان جامعه را شکل می دهد این ...

قیمت : 20,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی نقش فرهنگ،دین و باورهای مذهبی(سلامت معنوی) بر تقویت سلامت روان

قسمتی از چکیده: امروزه اعتقاد بر این است که با پیشرفت علم،صنعت و فناوری، آمار بیماری های روانی نیز بالا رفته است و بیش از بیش شاهد مشکلات و معضلاتی هستیم که بر جسم و روح انسان ها تاثیر گذاشته و آنها را در ت...

قیمت : 21,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی تاثیر آموزش آموزه های دینی بر سلامت روان دانش آموزان

قسمتی از چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزه های مذهبی بر سـلامت روان دانـش آمـوزان پسـر مـدارس شـبانه روزی مقطـع راهنمایی شهرستان شازند بوده است.روش : تعداد ۵۲ نفر از دانش آموزان پسر بودند بـه شـیوه نمو...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رهبری معنوی وتعهدسازمانی

بخشی از چکیده: اخیر اواژه ی معنویت و رهبری معنوی درسازمان به موضوع حائز اهمیتی درفلسفه ی مدیریت و رفتارسازمانی بـدل شـده است . می توان گفت که نقش رهبران معنوی تحریک و برانگیختن کارکنان با استفاده ازچشم انداز ...

قیمت : 20,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی نماز، بندگی و داشتن خانواده متعالی

بخشی از چکیده: نماز با اسرار نهان و آشکار خود و با در نظر گرفتن تأثیر معنویش در کردار فردی و اجتماعی بشریت نقش به سزایی را ایفا می نماید. نماز ضمن زیبا ساختن شخصیت انسان، خانواده وی را در مسیر صراط مستق...

قیمت : 20,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ارزیابی کیفیت اجراي سازه هاي عمومی با اسکلت بتنی در شهر تهران از دیدگاه جزئیات لرزه اي

قسمتی از چکیده: در حدود ده رشته گسل فعال، پهن شهر تهران را احاطه کرده اند با توجه به شرایط ساختگاهی، ممکن است فعالیت این گسلها در برخی مناطق شهر با گسل سطحی، تشدید، روانگرایی و زمین لغزش نیز همراه باشد. بیشینه...

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی