فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 11

تحقیق مالیات بر واردات کالا در تجارت بین الملل

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تأثير آگهی بازرگاني در عصر دیجیتال براي كالاهاي مختلف

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

یارانه و نقش آن در اقتصاد ایران

دانشجویان رشته اقتصاد نظری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی یارانه در ایران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان اقتصاد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی ایران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان اقتصاد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی