فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

تحقیق زندگینامه ملک الشعرای بهار

تحقیق زندگینامه ملک الشعرای بهار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زندگینامه سیمین دانشور

تحقیق زندگینامه سیمین دانشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: docx

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس1 فارسی هشتم ابتدایی آموزش با زبان تصویر

پاورپوینت آموزشی درس1 فارسی هشتم ابتدایی آموزش با زبان تصویر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 56 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی درس 15و16 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی عصر مغول و تیموری

پاورپوینت آموزشی درس 15و16 مطالعات اجتماعی هشتم ابتدایی عصر مغول و تیموری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت فعل های ماضی درس عربی هشتم اول دبیرستان

پاورپوینت شناخت فعل های ماضی درس عربی هشتم اول دبیرستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آزمون شفاهی زبان انگلیسی هفتم ابتدایی

پاورپوینت آزمون شفاهی زبان انگلیسی هفتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی نیرو علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی نیرو علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی کانون در آینه و عدسی علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی کانون در آینه و عدسی علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزشی آناتومی چشم انسان علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزشی آناتومی چشم انسان علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش یون ها علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزش یون ها علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش هوازدگی علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزش هوازدگی علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش نورون نوروگلیا علوم هشتم ابتدایی

پاورپوینت آموزش نورون نوروگلیا علوم هشتم ابتدایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی