فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل ران و کمربند لگنی

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل ران و کمربند لگنی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 54 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت شناسی sمفصل زانو

پاورپوینت حرکت شناسی sمفصل زانو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ دست و دست

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ دست و دست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی-زند زبرینی

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی-زند زبرینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه)

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: pptx

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره کج پشتی (scoliosis ) دارای 30 اسلاید

پاورپوینت درباره کج پشتی (scoliosis ) دارای 30 اسلاید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با سازمان های ورزشی ملی و بین المللی

پاورپوینت آشنایی با سازمان های ورزشی ملی و بین المللی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره الگوهای صحیح حرکات ورزشی

پاورپوینت درباره الگوهای صحیح حرکات ورزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره زانو ضربدری در 29 اسلاید

پاورپوینت درباره زانو ضربدری در 29 اسلاید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیبهای آرنج و مچ دست 19 اسلاید

پاورپوینت آسیبهای آرنج و مچ دست 19 اسلاید | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره ورزش و تفریحات سالم

پاورپوینت درباره ورزش و تفریحات سالم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی