فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پاورپوینت ارگونومی و ورزش

پاورپوینت ارگونومی و ورزش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گشتاور و اهرمها

پاورپوینت گشتاور و اهرمها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وظایف یک مربی(سرمربی خوب)

پاورپوینت وظایف یک مربی(سرمربی خوب) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد

پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی

پاورپوینت اصول عملکرد بازتابها وکنترل حرکتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره ورزش شنا در 83 ص

تحقیق درباره ورزش شنا در 83 ص | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: doc | تعداد صفحات: 83

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح سیستماتیک فوتبال

پاورپوینت طرح سیستماتیک فوتبال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تمرین پلایومتریک

پاورپوینت تمرین پلایومتریک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 55 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تربیت بدنی و منابع انسانی موثر

پاورپوینت تربیت بدنی و منابع انسانی موثر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران

پاورپوینت خصوصی سازی در ورزش ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آناتومی بینی

پاورپوینت آناتومی بینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار

پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسکلتی و عضلانی ناشی از کار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی