فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

پاورپوینت دایره تجسس

پاورپوینت دایره تجسس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی

پاورپوینت حقوق جزا و جرم شناسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای ...

پاورپوینت بررسی نقش تشکلها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای ... | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

پاورپوینت حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980

پاورپوینت تعهد به تسلیم کالا و ضمانت اجرای آن در کنواسیون وین 1980 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چالش ها و چشم اندازهای امنیت راه و ترافیک کشور

پاورپوینت چالش ها و چشم اندازهای امنیت راه و ترافیک کشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی هشتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیاست خارجی و روابط بین المللی

پاورپوینت سیاست خارجی و روابط بین المللی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 62 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع حوادث خانگی و راههای پیشگیری از آنها

پاورپوینت انواع حوادث خانگی و راههای پیشگیری از آنها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فلسفه حقوق

پاورپوینت فلسفه حقوق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت رشته حقوق

تم پاورپوینت رشته حقوق |

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی