فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت روانشناسی کار (ویژه دانشجویان رشته حسابداری)

پاورپوینت روانشناسی کار (ویژه دانشجویان رشته حسابداری) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 271 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری

پاورپوینت فرایند تنظیم سند حسابداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بدهی های بلندمدت

پاورپوینت بدهی های بلندمدت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

تحقیق کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمونه گیری

پاورپوینت نمونه گیری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت حرفه ای حسابداری

قالب پاورپوینت حرفه ای حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات

پاورپوینت معاونت فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پایان نامه حسابداری

قالب پاورپوینت پایان نامه حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت پایان نامه حسابداری

تم پاورپوینت پایان نامه حسابداری |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع اوراق بهادار

پاورپوینت انواع اوراق بهادار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش تربیت ارزیاب ( برطبق آخرین استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQM)

پاورپوینت آموزش تربیت ارزیاب ( برطبق آخرین استاندارد مدل تعالی سازمانی EFQM) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 120 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی