فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

پاورپوینت استان ایلام

پاورپوینت استان ایلام | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی تفاوت ها و تشابهات در محیط

پاورپوینت بررسی تفاوت ها و تشابهات در محیط | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم مبحث آب و هوای ایران

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم مبحث آب و هوای ایران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران دهم مبحث جغرافیا چیست

پاورپوینت درس اول جغرافیای ایران دهم مبحث جغرافیا چیست | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کشور عراق

پاورپوینت کشور عراق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ)

پاورپوینت کشور اسپانیا(جغرافیا,موقعیت و فرهنگ) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستان

پاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگاهی به کشور فنلاند

پاورپوینت نگاهی به کشور فنلاند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گرما و سرما

پاورپوینت گرما و سرما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خوی شهر اولین ها

پاورپوینت خوی شهر اولین ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مهندسی سواحل

پاورپوینت مهندسی سواحل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 47 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرز بین کشور ها(دانمارک و سوئد)

پاورپوینت مرز بین کشور ها(دانمارک و سوئد) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی