فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 6

پاورپوینت جامع و کامل روش توليد

پاورپوینت جامع و کامل روش توليد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر)

پاورپوینت دستورالعمل تامین(بصورت جدول و نموادر)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خطرات ناشي از حريق

پاورپوینت خطرات ناشي از حريق

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك

پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوري گازساده

پاورپوینت تئوري گازساده

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چا

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی