فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 7

پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك

پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوري گازساده

پاورپوینت تئوري گازساده

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

پاورپوینت پرسشنامه کارگاه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چا

برنامه های راهبردی مدیریت منابع آب وزارت نيرو در زمينه مديريت محيط زيست و كيفيت منابع آب ، بررسی چالش ها و ارائه راهکارها

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک شرکت سینره

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي

پاورپوینت خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارائه کتبی

پاورپوینت ارائه کتبی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی