فایل های دسته بندی زیست شناسی - صفحه 1

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر

پاورپوینت آموزشی فصل1 علوم هفتم ابتدایی تجربه و تفکر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی

پاورپوینت آموزش فصل1 علوم نهم ابتدایی مواد و نقش آنها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها

پاورپوینت درس 7 علوم نهم ماشین ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران

پاورپوینت فصل 13 علوم نهم مهره داران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

پاورپوینت فصل 2 علوم نهم رفتار اتم ها با یکدیگر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی

پاورپوینت فصل 1 علوم نهم مواد ونقش انها در زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم فصل هفتم سفرآب درون زمین

پاورپوینت علوم هفتم فصل هفتم سفرآب درون زمین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم فصل هشتم انرژی وتبدیل های آن

پاورپوینت علوم هفتم فصل هشتم انرژی وتبدیل های آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم فصل ششم سفرآب روی زمین

پاورپوینت علوم هفتم فصل ششم سفرآب روی زمین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم بخش چهارم موادپیرامون ما

پاورپوینت علوم هفتم بخش چهارم موادپیرامون ما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هشتم فصل5 حس و حرکت

پاورپوینت علوم هشتم فصل5 حس و حرکت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم نهم زمین ساخت ورقه ای

پاورپوینت علوم نهم زمین ساخت ورقه ای | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی