فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

دانلود مقاله قضیه با کمک یادگیری با میلیون ها اثبات از لیما

دانلود مقاله قضیه با کمک یادگیری با میلیون ها اثبات از لیما | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 20

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی

دانلود مقاله آنتروپی به شدت قراردادن فضای پیکربندی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 14

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی

دانلود مقاله از طریق تنگه های دقیق به ارتفاع مدل استاندارد بعدی | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 21

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات

دانلود مقاله نوترینوهای استریل سبک در فیزیک ذرات | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله جعبه ابزار تجزیه و تحلیل گرنوبل (GreAT) - تجزیه و تحلیل آماری چارچوب

دانلود مقاله جعبه ابزار تجزیه و تحلیل گرنوبل (GreAT) - تجزیه و تحلیل آماری چارچوب | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 6

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST

دانلود مقاله ELASR - حلقه ذخیره الکترواستاتیک برای فیزیک اتمی و مولکولی در KACST | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 2

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک

دانلود مقاله روش نوری آکوستیک سایه برای اندازه گیری ترموفیزیک | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 5

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF)

دانلود مقاله مرکز رادیوگرافی نوترونی سرد (CNRF) | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد

دانلود مقاله اثرات دافعه بینابینی ضعیف و انتقال مورب منفی بر ابررسانایی و ضد مغناطیس در مدل هابارد | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 4

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز

دانلود مقاله آموزش کارشناسی با سیکلوترون 12 اینچی روتگرز | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 10

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله تبعیض پالس از زمان افزایش دیجیتال از TIGRESS پلانگر یکپارچه دیود دیود سیلیکون PIN

دانلود مقاله تبعیض پالس از زمان افزایش دیجیتال از TIGRESS پلانگر یکپارچه دیود دیود سیلیکون PIN | قابلیت ویرایش: ندارد | فرمت فایل: pdf | تعداد صفحات: 8

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی