فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها باهم

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها باهم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها با یکدیگر

پاورپوینت فصل دوم علوم نهم مبحث رفتار اتم‌ها با یکدیگر | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم مبحث حرکت

پاورپوینت فصل چهارم علوم نهم مبحث حرکت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم علوم هشتم مبحث تنظیم هورمونی

پاورپوینت فصل ششم علوم هشتم مبحث تنظیم هورمونی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم علوم هشتم مبحث اتم

پاورپوینت فصل سوم علوم هشتم مبحث اتم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم علوم هشتم مبحث الکتریسیته

پاورپوینت فصل دهم علوم هشتم مبحث الکتریسیته | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم مبحث مواد مواد پیرامون ما

پاورپوینت علوم هفتم مبحث مواد مواد پیرامون ما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علوم هفتم مبحث آشنایی با میکروسکوپ و اجزای آن

پاورپوینت علوم هفتم مبحث آشنایی با میکروسکوپ و اجزای آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیک سوم مبحث یخچال ها

پاورپوینت فیزیک سوم مبحث یخچال ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیک سوم مبحث ماشین گرمایی کارنو

پاورپوینت فیزیک سوم مبحث ماشین گرمایی کارنو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی