فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

پاورپوینت آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن

پاورپوینت آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گندزدایی آب با استفادهاز اشعه فرابنفش (UV)

پاورپوینت گندزدایی آب با استفادهاز اشعه فرابنفش (UV) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 60 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری گازساده

پاورپوینت تئوری گازساده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 75 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ذرات یکسان

پاورپوینت ذرات یکسان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع آزمایشگاه مصالح ساختمانی (آزمایش چوب)

پاورپوینت با موضوع آزمایشگاه مصالح ساختمانی (آزمایش چوب) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مغناطیس و الکترومغناطیس

پاورپوینت مغناطیس و الکترومغناطیس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره نجوم در 61 ص

تحقیق درباره نجوم در 61 ص | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: doc | تعداد صفحات: 61

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اثر کامپتون

پاورپوینت اثر کامپتون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن

پاورپوینت اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما

پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی

پاورپوینت الگوریتم جدید برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی