فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت با موضوع گرما و سرما

پاورپوینت با موضوع گرما و سرما | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن

پاورپوینت کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 136 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستگاه تنفس

پاورپوینت دستگاه تنفس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستگاه عصبی

پاورپوینت دستگاه عصبی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستگاه گردش خون

پاورپوینت دستگاه گردش خون | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دستگاه گوارش

پاورپوینت دستگاه گوارش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 9,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش

پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کنترل کیفی دیسکهای آنتی بیوتیک

پاورپوینت کنترل کیفی دیسکهای آنتی بیوتیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کفایت دیالیز

پاورپوینت کفایت دیالیز | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هایپوناترمی

پاورپوینت هایپوناترمی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاوپوینت قلب مصنوعی

پاوپوینت قلب مصنوعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فیزیولوژی قلب

پاورپوینت فیزیولوژی قلب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 59 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی