فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ

پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری آشپزخانه

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری آشپزخانه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 27,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امامزاده نور گرگان

امامزاده نور گرگان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 0 | فرمت فایل : PPT

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری

آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 202 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الهام از طبیعت در معماری

الهام از طبیعت در معماری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوهای معماری ایرانی

الگوهای معماری ایرانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوهای ارتجاعی خميری

الگوهای ارتجاعی خميری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 124 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوبرداري سازه اي از طبيعت

الگوبرداري سازه اي از طبيعت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آکوستیک در ساختمان

آکوستیک در ساختمان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 114 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکوپارک

اکوپارک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقلیم و معماری شیراز

اقلیم و معماری شیراز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی