بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1372 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 119

حجم فایل:1,386 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 121 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چکیده
   هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ)  برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد

  مقدمه
       هر چند اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی  بوسیله اورگان  و همکارانش در سال 1983 به کار گرفته شد ولی قبل از او افرادی همچون کتز  و کاهن  با تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش  در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل از انها چستر برنارد  با بیان مفهوم تمایل به همکاری  در سال 1938 میلادی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (مقیمی، 1384)، همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود( اسلامی و سیار، 1386).
         آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مولفه های کمک کننده فعال و مثبت در رفتار شهروندی مطرح شده اند. آداب اجنماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد، وجدان کاری رفتاری است که فراتر ازالزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کار می باشند. نوع دوستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، جوانمردی و نزاکت مولفه های هستند که بیانگر اجتنا ب  از وارد نمودن خسارت به سازمانند. جوانمردی عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقال مزاحمت های اجتنا ب ناپذیر و اجحافهای کاری بدون این که گله و شکایتی صورت پذیرد. در حالیکه نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات افراد بر دیگران تاثیر می گذارد(حقیقی، 1389).

  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1- مقدمه    2
  1-2- بیان مسأله اساسي    3
  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:    6
  1-4- اهداف تحقیق    8
  16    1-4-1- اهداف اصلی تحقیق
  1-4-2-اهداف فرعی تحقیق    8
  1-5- سوالات تحقیق    9
  1-5-2- سوالات فرعی تحقیق    9
  1-6-فرضیات تحقیق    10
  1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق    10
  1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق    10
  1-7- تعاریف متغیرها    11
  1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها    11
  1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها    12
  1-8-  قلمرو تحقیق    13
  1-9 متغیرهای تحقیق    13
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی    16
  2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی    16
  2-1-  ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی    17
  2-1-3- عناصر رفتار شهروندی    18
  2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی    19
  2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی    22
  2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی    23
  2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش    24
  2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی    34
  2-3-3- تعریف خلاقیت    36
  2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت    36
  2-3-5- مدل های خلاقیت    37
  2-3-6- ویژگی های افراد خلاق    37
  2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان    43
  2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی    44
  2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري:    45
  2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوری:    45
  2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت    46
  2-3-12- مدیریت تقویت خلاقيت در سازمان:    47
  2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی    47
  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1- مقدمه    58
  3-2- روش انجام تحقیق    58
  ٣-3-  فرآیند تحقیق    60
  3-4-  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری    61
  3-5- ابزار جمع آوری داده ها    62
  3-6-روش تحلیل آماری 65
  فصل چهارم: یافته های تحقیق
  4-1 توصیف داده‌ها    68
  ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن    69
  پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات    70
  ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار    72
  4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق    73
  4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق    74
  4-2 بررسی فرض نرمال    77
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
  مقدمه:    92
  5-1- نتیجه گیری    92
  5-2- بحث:    93
  ۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقيق:    93
  ۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقيق:    94
  ۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقيق:    95
  ۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقيق:    95
  ۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقيق:    96
  ۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقيق:    96
  ۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقيق:    97
  3-5- محدودیت های تحقیق    97
  4-5- پیشنهادات تحقیق    98
  1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق    98
  2-4-5-  پیشنهادها برای تحقیق در آینده    100
  منابع انگلیسی:    105
  پیوست 118  برچسب ها: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش تحقیق تسهیم دانش مقاله خلاقیت سازمانی رفتار شهروندی مبانی نظری مدیریت دانش
     • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا