بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها

در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1354 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 119

حجم فایل:1,586 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 21,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 119صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چکیده
  در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام با استفاده از 3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار گرفت.تحلیل داده های گرد آوری شده در این پژوهش در 2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد ، بلوغ و افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک از شرکتهای مراحل رشد ، بلوغ و افول با استفاده از روشهای آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج حاصل از بررسی 390 سال شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383 1388 نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون سیمکو در هر سه مرحله رشد ،  بلوغ و افول  معنی دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد ، الگوی بارتون سیمکو ارتباط قویتری با بازده و قیمت  بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوی بارتون سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز ،  و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد . در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون سیمکو دارد . لذا ، تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون سیمکو طی مراحل چرخه عمر وجود دارد .

  مقدمه
  گزارشهای مالی یکی از مهمترین  فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده  و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار  سهام و کیفیت سود  مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.
  با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی  رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون  سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل  مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات  تحقیق
  چکیده                   1
  1-1) مقدمه          3
  1-2)  بیان مسئله                  3
  1-3) اهداف تحقیق              4
  1-4) فرضیه های تحقیق                       4
  1-5) قلمرو تحقیق               5
  1-5-1)محدوده زمانی          5
  1-5-2) مکانی                      5
  1-6) روش تحقیق                5
  1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها       5
  1-8) ساختار تحقیق             5
  فصل دوم : ادبیات تحقیق
  2-1) بخش اول : کیفیت سود               8
  2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی      8
  2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود        10
  2-1-3) مفهوم کیفیت سود                  11
  2-1-4) تعریف کیفیت سود                12
  2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود                     14
  2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود              15
  2-1-6-1)روشهای حسابداری            15
  2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری      17
  2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت     18
  2-1-6-4) نوع صنعت        18
  2-1-6-5) ویژگیهای مالی                   18
  2-1-6-6) عوامل سیاسی                    19
  2-1-7) شاخص کیفیت سود              20
  2-1-8) تحلیل  کیفیت سود               20
  2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود      22
  2-2) بخش دوم : تئوري چرخه عمر شرکت       25
  2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت     26
  2-2-1-1) دوران رشد                       26
   ایجاد                 26
  طفولیت              27
  رشد سریع          27
  بلوغ                    28
  تکامل                 29
  2-2-1-2) دوران پيري                       30
  ثبات                   30
  اشرافیت             31
  بوروکراسی اولیه                  32
  بوروکراسی و افول               33
  2-2-2) نحوه عملكرد و تعيين موقعيت واحد های تجاری در منحني چرخه عمر            34
  2-2-3) ویژگی های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت                35
       مرحله تولد يا ظهور                36                                                          مرحله رشد           36                                                                                 مرحله بلوغ            36
       مرحله افول يا سكون             36
  2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق              36
  2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود     37
  2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود                37
  2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود                 42
  2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر                      44
  2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت         44
  2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلي مرتبط با چرخه عمر شرکت           47
  فصل سوم : روش شناسی تحقیق3-1) مقدمه       50
  3-2) تدوین فرضیه ها        50
  3-2-1) فرضیه های اصلی                  51
   3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)                 51
  3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)                  51
  3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)                 51
  3-3) روش تحقیق              51
  3-4) گردآوری اطلاعات                     52
  3-5) جامعه آماری              52
  3-6) دوره زمانی تحقیق                      52
  3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری        52
  3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر                  53
  3-9) مدل تحقیق                54
  3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق           55
  3-10-1) متغیر مستقل       55
  الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی  پنمن                   55
  ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی  بارتون – سیمکو   56
  ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی  لویز       56
  3-10-2)متغیر وابسته:                     57
  3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE)               57
  3-10-2-2)قیمت سهام      58
  3-10-3)متغیر کنترل:         58
  3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE)         58
  3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR)           58
  3-11)روش اجرای آزمون ها               58
  گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها        59
  گام دوم :آزمون همبستگی                    59
  گام سوم:رگرسیون چندگانه                 59
  گام چهارم:بررسی خطاها                     60
  الف)خود همبستگی                      60
  ب)نرمال بودن خطاها                    60
  3-12)خلاصه فصل  سوم                    61
  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
  4-1)مقدمه         63
  4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق           63
  4-3) یافته های استنباطی                    65
  4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها                      65
  4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن                     65
  4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول          65
  4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم         70
  4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم        75
  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1) مقدمه 82
  5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق                     82
  5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری            83
  5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق                     85
  5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی                    85
  پیوست ها          87
  منابع و ماخذمنابع فارسی                       108
  منابع انگلیسی                     109
  چکیده انگلیسی                 111


  برچسب ها: بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها محتواي اطلاعاتي كيفيت سود تحقیق کیفیت سود مقاله حسابداری کارشناسی ارشد word مدیریت سود چیست
 • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا