بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد رهبري تحول آفرين براساس مدل باس و اولیو(1985) با تعهد سازمانی کارکنان براساس مدل مایر و آلن(1997) جهت تعيين شيوه مديريت و رهبري متناسب با شرايط متحول امروزي در نيروي انتظامي می پردازد ...

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1157 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 152

حجم فایل:3,447 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 21,700 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق  در 150 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چكيده   
  عصر حاضر، عصر تغییر و تحولات شدید و شتابنده مي باشد، لذا سازمان های مختلف از جمله نیروی انتظامی ناگزیرند برای دوام و بقاء، خود را با این تغییر و تحولات هماهنگ نمایند. در این رهگذر تغییر در شیوه مدیریت و رهبری سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ابعاد رهبري تحول آفرين براساس مدل باس و اولیو(1985) با تعهد سازمانی کارکنان براساس مدل مایر و آلن(1997) جهت تعيين شيوه مديريت و رهبري متناسب با شرايط متحول امروزي در نيروي انتظامي  می پردازد. اين تحقيق بر اساس هدف و نتیجه  از نوع كاربردي و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماري شامل كليه كاركنان نیروی انتظامی استان گیلان مي باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با فرض جامعه محدود استفاده شده است و حجم نمونه 188 نفر تعيين و نمونه گیری به روش خوشه ای دو مرحله ای انجام پذیرفت و پرسشنامه ها پس از تایید پايايي و روايي ، میان نمونه توزیع ؛ پس از تکمیل جمع آوری جهت توصیف و آزمون فرضیه ها با کمک روش های آماری از طریق نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر این اساس شدت همبستگی پیرسون بین دو متغیر سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان 8/63 + درصد بدست آمد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر  می باشد و تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی نشان داد رابطه خطی بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی وجود دارد و تاثیر سه بعد از ابعاد رهبری تحول آفرین معنی دار بوده که با توجه به مقدار بتا و جهت آن مشاهده می شود که بیشترین تاثیر مربوط به بعد انگیزه الهام بخش می باشد و پس از آن رفتار آرمانی و سپس ترغیب ذهنی قرار دارند،تاثیر هر سه بعد   مثبت می باشد یعنی با افزایش آنها تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.

  مقدمه
  یکی از مباحثی که در حوزه تعهد سازمانی کارکنان مطرح است ، مبحث رهبری می باشد. رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای هدف های گروه فعالیت نمایند. قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی ها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند (جمشیدیان و یزدان شناس، 1387).
  جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در  روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان  قرار گرفته است(انصاری و تیموری،1386).
  اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزش های اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می كند: نگرش یا جهت گیری كه هویت فرد را به سازمان، مرتبط یا وابسته می كند.كانتر نيز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل از اسماعيلي، 1380).
  در اين فصل به چارچوب هاي اصلي تحقيق اعم از بيان مساله، ضرورت و اهميت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات  پرداخته شده است.


  فهرست مطالب
  فصل اول: کلیات طرح تحقیق
  1-1)    مقدمه   2
  1-2)    بیان مسئله   3
  1-3)    ضرورت و اهمیت تحقیق   5
  1-4)    اهداف تحقیق   6
  1-5)    سوالات تحقیق 7
  1-6)    فرضیه های تحقیق  7
  1-7)    مدل مفهومی تحقيق  8
  1-8)    تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق  9
  1-9)    تعریف  مفاهیم عملیاتی تحقیق 11

  فصل دوم ادبيات تحقيق
  فصل دوم: مرور ادبيات و پيشينه تحقيق
  2-1)    مقدمه 16
  بخش اول: ادبیات پژوهش
  2-2)    تاریخچه رهبری17
  2-3)    تعاریف و مفاهیم رهبری18
  2-4)    تفاوت رهبری و مدیریت20
  2-5)    چالشهای رهبری سازمانی23
  2-6)     سیر تکاملی نظریه‌پردازی درباره رهبری  24 
     2-6-1)  رویکرد سنتی (صفات مشخصه رهبری24
     2-6-2) رویکرد رفتار رهبری26
     2-6-3) رویکرد موقعیتی و اقتضایی29
     2-6-4) جست‌وجوی جانشین برای رهبری32
     2-6-5)نظریه برداشت یادگیری اجتماعی33
     2-6-6)رویکرد ویژگی‌های فردی 33
     2-6-7) نظریه رهبری اصیل36
  2-7) رهبری در اسلام 38
  2-8)رابطه قدرت و رهبری 40

  2-9)رهبری تحول آفرین  41
  2-10)چالش های پیش روی سازمانها و رهبری تحول آفرین45
  2-11)مزایای رهبری تحول آفرین در سازمان 47
  2-12)مؤلفه هاي رهبري تحول آفرین48
  2-13)مفهوم تعهد سازمانی 50
  2-14)ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني 55
  2-15)مدل های تعهد سازمانی 59
       2-15-1) مدل" مي ير و  آلن 60
       2-15-2) مدل "ماير و شورمن61
       2-15-3)مدل "جاروس "و همکاران61
  2-16)انواع تعهد63
  2-17) عوامل موثر بر تعهد سازمانی 64
  2-18)دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی66
  بخش دوم
  2-19)پيشينه تحقيق 68
     2-19-1)بررسی آثار رهبری تحول آفرین بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگ کنگ 68
     2-19-2)بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان69
     2-19-3) بررسی رابطه رهبري تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان 69
     2-19-4)رابطه بین سبک رهبري تحول آفرين مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات
  ورزش و جوانان خراسان شمالی  70
     2-19-5)مطالعه سانتوز 70
     2-19-6)مطالعه هاسکت و همکاران 72
     2-19-7)مطالعه«تسای»و «وانگ 72
     2-20)چارچوب نظری پژوهش 74
  فصل سوم
  روش شناسي تحقيق
  3-1)مقدمه  82
  3-2) روش  تجزيه و تحليل داده هاي آماري 83
  3-3)روش  جمع آوری اطلاعات 85
  3-4)ابزار اندازه گیری داده ها 86
      3-4-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین 86
       3-4-2) پرسشنامه جهت تعهد سازمانی 86
  3-5) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 86
   3-6)پایایی (اعتماد پذیری ) پرسشنامه 87
   3-7)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات88

  فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
  4-1) مقدمه 91
  4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان92
  4-3) توصیف متغیر های تحقیق 95
  4-4) آزمون فرضيات تحقيق  102
  4-5)یافته جانبی تحقیق 108
  فصل پنجم
  نتيجه گيري و پیشنهادات
  5-1) مقدمه 112
  5-2) نتايج آمارهاي توصيفي 112
  5-3) نتايج آمار استنباطي    114
  5-4) محدوديتهاي تحقيق 119
  5-5) پيشنهادات تحقيق 120
  5-6) پیشنهادات تجربی محقق  122
  6-6) پيشنهاداتي براي محققين آينده 123
  فهرست منابع فارسي 124
  فهرست منابع انگليسي  125
  ضميمه ها
  ضميمه الف : مستندات تجزيه و تحليل آماري130
  ضميمه ب  : پرسشنامه  142
  برچسب ها: بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا مقاله سبک رهبری تعاریف و مفاهیم رهبری چالشهای رهبری سازمانی نظریه برداشت یادگیری اجتماعی رابطه قدرت و رهبری مؤلفه هاي رهبري تحول آفرین مفهوم تعهد سازمانی
     • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا