بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 2368 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 129

حجم فایل:520 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,300 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 129صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چكيده
  تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

  مقدمه
  در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
  تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)1.

  فهرست مطالب

  چكيده:    1
  مقدمه:    2
  فصل اول: كليات تحقیق
  1-1مقدمه    4
  2-1 بیان مسأله    4
  3-1 اهمیت تحقیق    5
  4-1 اهداف تحقیق    6
  5-1 چهار چوب نظری تحقیق    6
  6-1 فرضیه های تحقیق    7
  7-1 قلمرو تحقیق    8
  8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات    8
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  1-2 مقدمه    12
  2-2 ساختار سرمایه    12
  3-2 استراتژی تأمین مالی    13
  4-2روش های تأمین مالی    14
  1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت    14
  2-4-2 تأمین مالی میان مدت    14
  3-4-2 تأمین مالی بلند مدت    15
  5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه    16
  6-2 هزینه تأمین مالی    17
  7-2 روش تعیین ساختار سرمایه    18
  8-2 تئوری های ساختار سرمایه    19
  1-8-2 دیدگاه سود خالص    19
  2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی    20
  3-8-2 دیدگاه سنتی    21
  4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر    22
  5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)    25
  6-8-2 دیدگاه ترجیحی    26
  9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه    29
  1-9-2 گروه صنعت    29
  2-9-2 اندازه شرکت    29
  3-9-2 نرخ رشد شرکت    30
  4-9-2 سود آوری    30
  5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت    31
  6-9-2 دارایی های وثیقه ای    31
  7-9-2 اهرم عملیاتی    32
  8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه    33
  9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه    33
  10-2 تحقیقات داخلی    35
  11-2 تحقیقات خارجی    37
  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
  1-3 مقدمه    40
  2-3 روش تحقیق    40
  3-3 اهداف تحقیق    41
  4-3 فرضیات تحقیق    41
  5-3- مدل تحلیلی تحقیق    42
  6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق    43
  7-3 جامعه آماری    44
  8-3 نمونه آماری    45
  9-3 روش گردآوری اطلاعات    46
  10-3 واکاوی داده ها    46
  11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss    46
  12-3 بررسی مفروضات رگرسیون    48
  فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
  1-4 مقدمه‏    52
  2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381    52
  1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81    53
  2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها    53
  3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها    54
  4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    54
  5-2-4 تحلیل رگرسیون    55
  6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381    57
  3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382    58
  1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    58
  2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها    59
  3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها    59
  4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    60
  5-3-4تحلیل رگرسیون    61
  6-3-4نتیجه گیری در سال 1382    63
  4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383    64
  1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    65
  2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها    66
  3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها    66
  4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    67
  5-4-4 تحلیل رگرسیون    68
  6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383    70
  5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384    71
  1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    72
  2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها    72
  3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها    73
  4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    74
  5-5-4تحلیل رگرسیون    75
  6-5-4نتیجه گیری در سال 1384    77
  6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385    78
  1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    79
  2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها    79
  3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    80
  4-6-4تحلیل رگرسیون:    81
  5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 :    83
  7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386    84
  1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    85
  2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها    86
  3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها    86
  4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    87
  6-7-4تحلیل رگرسیون:    88
  7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 :    90
  8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386    92
  1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها    92
  2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها    93
  3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها    94
  4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر    94
  5-8-4تحلیل رگرسیون    95
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  1-5 مقدمه    99
  2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق    99
  1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول    99
  2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم    100
  3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:    100
  4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم    101
  3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق    101
  4-5 پیشنهادات کاربردی    102
  5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی    102
  پیوست ها
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي:    116
  منابع لاتین:    118
  چکیده انگلیسی:    120  برچسب ها: بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه مبانی نظری ساختار سرمایه تأمین مالی و ساختار سرمایه دیدگاه سود خالص عملیاتی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه نرخ رشد شرکت پروژه حسابداری اوراق بهادار تهران
 • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا