بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان

هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1234 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:3,688 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان  از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 98 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چكيده
  هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-91 بوده است که به این منظور از روش پژوهش همبستگی  استفاده شد که جامعه آماری این تحقیق تعداد580 نفر از کارکنان اداری دانشگاه ارومیه بوده که از این تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. در  این پژوهش فرضیه ها براساس انواع سبک تفکر نوع اول (قضایی, قانونی, کلی, سلسله مراتبی, آزاداندیش) و رابطه هر یک با مولفه های نوآوری سازمانی تدوین است.  همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک تفکر و نوآوری سازمانی استفاده شد. که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( سبک تفکر 73/0 و نوآوری سازمانی71/0) بدست آمده است. که این داده توسط نرم افزار ssps در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که در سطح توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی متغیرها و از آزمون رگرسیون برای پیش بینی نوآوری سازمانی با توجه به سبک های تفکر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بین تک تک سبک های تفکر نوع اول و مولفه های نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.به جزء سبک تفکر کلی نگر وبا بعد ساختاری و منابع انسانی نوآوری سازمانی. همچنین بین سبک سلسله مراتبی و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی ارتباط معناداری مشاهده نگردید لذا این فرضیه ها مورد تایید قرار نگرفتند. و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که سبک تفکر قضایی  بیشترین قدرت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارد.

  مقدمه

  انديشه و انديشه ورزي، وجه بارز تفاوت ميان انسان با ديگر موجود ها عالم هستي است و همين انديشه، نوع و شكل آن و نيز نگاه و رويكرد به عالم، عامل ايجاد انگيزه براي رفتار و حركت در هستي است. انديشه ورزي توام با بي مرزي است در واقع، نهايت نداشتن و فراروندگي(حتي فروروندگي) انديشيدن، ذاتي آن است مگر آنكه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود كردنش وجود داشته باشد.
  انديشه، براي انسان حكم ريسمان را دارد؛ هم توانايي به اوج رسانيدن و هم ظرفيت به حضيض بردن. پس تنها به اين بستگي دارد كه به چه نيت و منظوري، قرار است به كارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. بايد تصميم گرفت كه هدف از زندگي، تلاش و كار،افزايش طول زندگي است يا غنا بخشي به عرض آن؟( مرعشي و همکاران،1388،ص5).
  «تفكر، شكل بسيار پيچيده رفتار انسان و عالي ترين شكل فعاليت عقلي و ذهني است. به عبارت ديگر، تفكر، يك فرايند شناختي است كه بوسيله رموز يا نشانه هاي نمايانگر اشيا و حوادث،  مشخص ميشود( مكتبي فرد، 1388،ص359). دانشمندان  تفكر را هم ركن اساسي و هم مبدل رفتار موجود انساني مي دانند، در نتيجه افكار نقش اساسي در رفتار انسان بازي مي كند. تفكر تعيين كننده احساس است و تغيير در تفكر، تغيير در عواطف را در پي خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).
  از ديدگاه روانشناسي، تفكر يك پديده جهت¬¬¬دار ارادي است ( شيرودي و موسوی,1384، ص133). بنابراين درك سبك هاي تفكر تاثير بسزايي در موفقيت و پيشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبك هاي تفكر مي تواند سبب شكوفايي سازمان شود(سلك و آتش پور,1385، ص3).
  سرعت تغييرات در دنيا به صورتي بي سابقه افزايش يافته است. در تحقيقي كه به تازگي به صورت پيمايشي انجام شد نشان داد کهبايد سازش با پديده تغييرات سريع باشد، و بيشتر مديران و سازمانهاي كنوني با اين پديده دست و پنجه  نرم مي كنند(ال دفت ،1377، ص11). اگر تنها يك سرانجام  غيرقابل فرار وجود داشته باشد، اين است كه همه شركتها و سازمانها امروز ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند( چمپي و نوربا، ،1377،روي جلد). در اين عصر، شعار اصلي«خلاقيت و نوآوري» است. اگر سازمانها و مديرانشان بخواهند به حيات خود ادامه دهند و در بلند مدت كامياب باشند، بايد نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وضعيتهاي جديد تطبيق دهند (رضائيان،1387،ص1059). فراگرد ايحاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به عمل  و كاربرد هاي سودمند را نوآوري گويند در سازمانها اين كاربرد ها به دو صورت انجام مي شود

  فهرست مطالب
  فصل اول- كليات پژوهش
  1-1- مقدمه    2
  1-2- بيان مسأله    3
  1-3- اهميت و ضرورت پژوهش    5
  1-4- فرضیات پژوهش    8
  1-4-1- فرضیه كلي    8
  1-4-2- فرضیات فرعی    8
  1-5- مفاهیم نظری    9
  1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم    10
  فصل دوم- ادبيات پژوهشي
  2-1- مقدمه    13
  2-2- تعریف سبک    15
  2-3- تعريف تفکر    16
  2-4- اشکال تفکر    17
  2-5- خصوصیات تفکر    17
  2-6- سبک تفکر    18
  2-6- 1- سبک تفکر قانونی    22
  2-6- 2- سبک قضائی    23
  2-6- 3- سبک کلی نگر    23
  2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی    24
  2-6-5- سبک آزاداندیشی    24
  2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر    23
  2-8- اصول مطالعه سبک تفکر    24
  2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر    25
  2-9-1- فرهنگ    25
  2-9-2-جنسیت    26
  2-9-3- سن    26
  2-9-4- سبک های تفکر والدین    27
  2-9-5- مدرسه و شغل    27
  2-10- تعریف نوآوری    28
  2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری    29
  2-12- نوآوری سازمانی    30
  2-13- نوآوری و رقابت    32
  2-14- استراتژی نوآوری    33
  2-15- فرآیند نوآوری در سازمان    34
  2-16- مولفه های نوآوری    35
  2-16-1- فرهنگ سازمانی    35
  2-16-2-منابع انسانی    38
  2-16-3- ساختار    41
  2-17- موانع نوآوری سازمانی    43
  2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان     44
  2-19- پیشینه پژوهش    39
  فصل سوم- روش پژوهش
  3-1-مقدمه    54
  3-2- روش تحقیق    54
  3-3- جامعه آماري    54
  3-4-  نمونه‌ آماری    55
  3-5- ابزار اندازه‌گيري    55
  3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات    56
  3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات    57
  3-8- پایایی    57
  فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده‌ها
  4-1- مقدمه    59
  4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری    59
  4-2-1-  جنسیت    59
  4-2- 2- سن    60
  4-2- 3- مدرک تحصیلی    61
  4-2-4- سنوات خدمت    62
  4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف    63
  4-4-بررسی فرضیه های پژوهش    64
  فصل پنجم- بحث و نتيجه‌گيري
  5-1- مقدمه    74
  5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات    75
  5-3- بحث و نتیجه گیری    75
  5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش    75
  5-4- محدودیت های پژوهش    79
  5-5- پیشنهادات کاربردی    80
  5-6- پيشنهادات برای تحقیقات آتی    80
  منابع
  منابع¬فارسی    81
  منابع¬انگلیسی    90
  برچسب ها: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان مبانی نظری سبک های تفکر تحقیق نوآوری سازمانی عوامل موثر تحول در سبک تفکر سبک های تفکر والدین تفاوت خلاقیت و نوآوری فرآیند نوآوری در سازمان تحقیق فرهنگ سازمانی
     • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا