بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد.

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1236 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 163

حجم فایل:1,294 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 163صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چکیده
  موضوع پایان نامه حاضر«تاثیرمدیریت سودبررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي  تأثير و رابطه مدیریت سود با کیفیت سود اعلامی درشركتها  وبررسي تأثيرورابطه مؤلفه هاي حاكميت شركتي با کیفیت سود شركتها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با کیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با کیفیت سود  و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با کیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تایید شدند و رابطه معناداری بین متغییر ها وجود دارد.

  مقدمه
  شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون  و ورلدکام   در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
  هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در  دهه 1990 در انگلستان  ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم  حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری  در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا  و گزارش دی  درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
  -    تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
  -    حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  -    رفتاریکسان با سهامداران
  -    نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
  -    افشاء و شفافیت
  -    مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
  وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل  بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرارمی دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
  دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

  فهرست مطالب
  فصل اول: کلیات تحقیق
  1-1. مقدمه    2
  2-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش    3
  3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    9
  4-1. اهداف پژوهش    15
  5-1. فرضیه های پژوهش    16
  6-1. روش پژوهش    16
  7-1. روش جمع آوری اطلاعات    17
  8-1. قلمرو پژوهش    17
  9-1. چارچوب نظری پژوهش    18
  فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
  1-2. مقدمه    26
  2-2. گفتار اول: حاکمیت شرکتی    26
  1-2-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی    26
  2-2-2. چارچوب نظری حاکمیت شرکتی    30
  1-2-2-2. تئوری نمایندگی    31
  2-2-2-2. تئوری هزینه معاملات    34
  3-2-2-2. تئوری ذینفعان    35
  4-2-2. تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی    39
  5-2-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی    40
  6-2-2. اهداف حاکمیت شرکتی    40
  7-2-2. الگوهای حاکمیت شرکتی    41
  1-7-2-2. الگوی مبتنی بر بازار    41
  2-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط    42
  3-7-2-2. الگوی حاکمیت شرکتی در حال حاضر    43
  4-7-2-2. الگوهای نوظهور    44
  8-2-2. سیستم های حاکمیت شرکتی    45
  1-8-2-2. سیستم های درون سازمانی    45
  2-8-2-2. سیستم های برون سازمانی    47
  9-2-2. مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی    50
  10-2-2. ساختار هیات مدیره    52
  1-10-2-2. هیات مدیره مطلوب    52
  2-10-2-2. مسئولیت های هیات مدیره    54
  3-10-2-2. ستاد هیات مدیره    55
  4-10-2-2. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیات مدیره    56
  1-4-10-2-2. اعضای غیرموظف    56
  2-4-10-2-2. کفایت مدیران    57
  3-10-2-2. تعداد اعضای هیات مدیره    58
  5-10-2-2. تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره    58
  6-10-2-2. استقلال اعضای هیات مدیره    59
  7-10-2-2. جلسات هیات مدیره    59
  11-2. ساختار هیات مدیره    60
  1-11-2. مالکیت پراکنده    60
  2-11-2. مالکیت متمرکز    61
  3-11-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکتها و تعامل آن با رشد اقتصادی    62
  4-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح شرکت    63
  5-11-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد در سطح کشور    64
  12-2. سرمایه گذاران نهادی    65
  1-12-2. نقش سرمایه گذاران نهادی    65
  2-12-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی    67
  3-12-2. سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت    68
  4-12-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی    69
  3-2. گفتار دوم: مدیریت سود    70
  1-3-2. مفاهیم مدیریت سود    70
  2-3-2. مبانی نظری مربوط به مدیریت سود    71
  3-3-2. انگیزه های مدیریت سود    75
  1-3-3-2. قرارداد بین مدیران و مالکان    75
  2-3-3-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران    75
  3-3-3-2. انگیزه های سیاسی    76
  4-3-3-2. انگیزه های مالیاتی    77
  5-3-3-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی    77
  6-3-3-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی    78
  7-3-3-2. کاستن هزینه های معاملاتی    78
  8-3-3-2. برآوردن انتظارات    78
  4-3-2. مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد    79
  5-3-2. الگوهای مدیریت سود    80
  1-5-3-2. الگوهای بدست آوردن آرامش    81
  2-5-3-2. الگوی حداکثر کردن سود    81
  3-5-3-2. الگوی حداقل کردن سود    82
  4-5-3-2. الگوی هموارسازی سود    82
  4-2. پیدایش نظریه کیفیت سود    83
  1-4-2. مفهوم کیفیت سود    84
  2-4-2. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود    87
  5-2. تاریخچه مطالعاتی    88
  فصل سوم: روش تحقیق
  1-3. مقدمه    93
  2-3. فرضیه های تحقیق    93
  3-3. متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها    94
  1-3-3. متغیرهای مستقل    94
  2-3-3. متغیرهای وابسته    95
  4-3. شیوه‌ی اندازه گیری متغیرها    102
  5-3. جامعه آماری    102
  6-3. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها    104
  1-6-3. منبع اطلاعات    104
  2-6-3. آماده سازی اطلاعات    105
  7-3. روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها)    105
  8-3. تابع آماره    107
  1-8-3. آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS)    107
  2-8-3. تحلیل رگرسیون     107
  4-8-3. معادله خط    108
  5-8-3. ضریب همبستگی پیرسون    108
  6-8-3. آزمون دوربین واتسون    111
  9-3. نرم افزارهای تجزیه و تحلیل    113
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  1-4. مقدمه    116
  2-4. شاخص های توصیفی متغیرها    116
  3-4. آزمون فرضیه ها    118
  1-3-4. آزمون فرضیه اول    118
  2-3-4. آزمون فرضیه دوم    126
  3-3-4. آزمون فرضیه سوم    134
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  1-5. مقدمه    144
  2-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیات    144
  1-2-5. نتیجه آزمون فرضیه اول    145
  2-2-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم    146
  3-2-5. نتیجه آزمون فرضیه سوم    147
  3-5. پیشنهادها    148
  1-3-5. پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش    148
  2-3-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی    149
  منابع
  منابع فارسی    151
  منابع انگلیسی    155
  پیوست    158  برچسب ها: بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود چارچوب نظری حاکمیت شرکتی دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی سیستم های حاکمیت شرکتی نقش سرمایه گذاران نهادی سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
 • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا