بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های ...

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 633 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:249 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌ از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 160 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمارستان‌های غیردولتی بودند. با روش تصادفی خوشه ای 4 بیمارستان انتخاب و سپس از کلیه کارکنان بیمارستان ها خواسته شد تا پرسش نامه های تعهد سازمانی (پورتر و همکاران 1974)، کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی پاسخ دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (والتون 1973) (هوی و همکاران 1991) ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های سلامت سازمانی مانند روحیه، ساخت دهی و یگانگی نهادی پیش بینی کننده معناداری برای تعهد سازمانی هستند. مؤلفه های تعهد سازمانی مانند پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، قانون گرایی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی نیز پیش بینی کننده معنادار تعهد سازمانی هستند. میان کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی رابطه معناداری (001/0) وجود دارد. بین سلامت سازمانی و مؤلفه های تعهد سازمانی نیز رابطه معناداری یافت شد. (P<0.001)

  مقدمه
  يكي از عواملي كه سازمان را در جهت تحقق اهداف آن ياري مي رساند، سلامت سازماني مي باشد. سازمان سالم سازماني است كه نه تنها در محيط خود دوام مي آورد بلكه در يك برهه ي زماني طولاني نيز به طور كافي سازش كرده و توانايي بقاء و سازش خود را به گونه ي مداوم گسترش مي دهد (هوی و میشل،2000). یکی دیگر از مفاهیمی که امروزه به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است، مفهوم کیفیت زندگی کاری است(لوتنس ،2002). در حالی که در دهه های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیر کاری)تاکید می شد. طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند، ادگار و بودین  کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می دهد(بودین و ادگار،2003).و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر سلامت کارکنان تاثیر می گذارد(کول و اتل،2005).و يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گسترده اي در مطالعات روان شناسي صنعتي وسازماني در غرب گسترش يافته، مساله " تعهدسازماني " است (اسماعیلی،1383). تعهد سازماني عامل موثري در رفتار سازماني كاركنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازماني است كه در آن مشغول به كارند . شخص داراي تعهد سازماني، نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد . در اين راستا هر عاملي كه تعهد و تعلق خاطر كاركنان را افزايش دهد مهم و شايان توجه است. به همين منظور در اين پژوهش سعی بر آن است که رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستانهای شهر شیراز در سال 1392 بررسی شود

  فهرست مطالب
  فصل نخست: کلیات تحقیق
  مقدمه    2
  بيان مسئله    3
  ضرورت های خاص انجام تحقیق:    8
  اهداف تحقیق    9
  هدف اصلي :    9
  اهداف فرعي :    9
  اهداف کاربردی    9
  فرضيه های تحقیق    9
  فرضيه اصلي :    9
  فرضيه های فرعی    10
  تعاریف نظری و عملیاتی    10
  تعاریف نظری    10
  تعاریف عملیاتی    11
  فصل دوم : ادبیات تحقیق
  مقدمه    13
  مفهوم سلامت    14
  مفهوم سازمان    15
  مفهوم سلامت سازمانی    18
  سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز    22
  مبناي نظري، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI)از دیدگاه هوي و همکاران    31
  سطح نهادي وبعدآن :    31
  سطح اداري وابعادآن :    31
  سطح فنی وابعادآن :    32
  ویژگیهاي اساسی سازمان هاي سالم و ناسالم    33
  مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی    40
  مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری    41
  تاریخچه کیفیت زندگی کاری    45
  رویکردهای کیفیت زندگی کاری    46
  جدول (2-1)رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری    50
  اهداف کیفیت زندگی کاری    51
  مولفه ساختار    52
  مولفه انطباق    52
  مولفه تمرکز    52
  مولفه مشارکت    52
  مولفه فرایند تصمیم گیری    53
  مولفه تسهیل    53
  مولفه آموزش و تعلیم    53
  مولفه رابطه اتحادیه مدیریت    54
  مولفه محتوای موضوعات    54
  تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری    54
  مدیریت کیفیت فراگیر    54
  ویژگی های زیر از خصوصیات مدیریت کیفیت فراگیر است:    55
  توانمند سازی کارکنان    55
  مهندسی مجدد (باز مهندسی )سازمان    56
  شاخص های کیفیت زندگی کاری    56
  راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری    58
  انسانی تر کردن کار    58
  طراحی شغل    59
  تعهد سازماني    61
  ابعاد و تعاريف تعهد سازماني    62
  تعاريفي ديگر از تعهد سازماني    67
  اهميت تعهد سازماني    70
  مدل سه بخشي تعهد سازماني    72
  عوامل مؤثر بر تعهد سازماني    73
  ويژگيهاي شخصي موثر بر تعهد سازماني    80
  خصوصيات شغلي و تعهد سازماني    86
  دو ديدگاه كلي در مورد تعهد سازماني    86
  تعهد سازماني مفهوم يك بعدي يا چند بعدي    88
  الگوهاي چند بعدي تعهد سازمانی    89
  ساير ديدگاه ها درباره تعهد سازماني    90
  تأثير مالكيت كاركنان بر تعهد سازماني    92
  راهكارهايي براي افزايش تعهد سازماني    94
  مروری بر پژوهش های پیشین    95
  تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور    95
  جمع بندی    105
  فصل سوم : روش پژوهش
  مقدمه    111
  روش تحقیق    111
  جامعه آماری    111
  نمونه آماری و روش نمونه گیری    111
  ابزارهای اندازه گیری تحقیق    111
  پرسشنامة تعهد سازماني    112
  روایی و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی    112
  پرسشنامه كيفيت زندگي كاري    113
  پایایی و روایی گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری    113
  پرسشنامه سلامت سازماني:    114
  روش اجرای پژوهش    115
  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    115
  فصل چهارم : یافته های تحقیق
  مقدمه    117
  تعیین  پایایی و روایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ    117
  الف: یافته های توصیفی    118
  توزیع فراوانی کارکنان مورد مطالعه بر حسب متغیرهای دموگرافیک    119
  آمارهاي توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی کاری    120
  آمارهاي توصیفی در جامعه مورد مطالعه به تفکیک ابعاد سلامت سازمانی    121
  آمارهاي توصیفی تعهد کارکنان مورد مطالعه    121
  ب: آمار استنباطی    122
  تحلیل رگرسیون    122
  فرضیه اصلی: بين كيفيت زندگي كاري و سلامت سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز رابطه معناداري وجود دارد.    124
  فرضیه فرعی اول: مولفه هاي سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز مي باشد.    127
  فرضیه فرعی دوم: مولفه هاي کیفیت زندگی کاری پيش بيني كننده معني دار تعهد سازماني در بين كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز مي باشد.    129
  فرضیه فرعی سوم: متغيرهاي جمعيت شناختي پيش بيني كننده معني داري براي تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است.    131
  فرضیه فرعی چهارم: مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و مولفه های سلامت سازماني پيش بيني كننده معني دار برای تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي غیر دولتی شيراز است.    133
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  خلاصه تحقیق    138
  جمع بندی یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق    138
  محدودیت ها    143
  پیشنهادها    143
  پیشنهادهای پژوهشی    143
  پیشنهادهای کاربردی    144
  منابع    145  برچسب ها: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌ تحقیق سلامت سازمانی مبانی نظری کیفیت زندگی کاری پیشینه پژوهش تعهد سازمانی تعهد سازمانی در بین کارکنان مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی مولفه فرایند تصمیم گی
     • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی
 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا