بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار ،انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان

. اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي آموزش‌هاي کارآفريني بر دانش کسب و کار، انگيزش شغلي، و رغبت شغلي دانشجويان...

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1395 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 147

حجم فایل:535 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • تحقیق حاضر با عنوان بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار ،انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 147 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

  ===================================================================================

  تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
  neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
  ===================================================================================

  قسمتهایی کوتاه از متن:

  چکيده
  با توجه به تحولات‌ سريع‌ و مستمر‌ محيط‌ بين‌المللي‌، گذر از جامعه‌ صنعتي‌ به‌ جامعه‌ اطلاعاتي‌ و مواجهه ‌اقتصاد‌ ملي‌ با اقتصاد جهاني‌، "كارآفريني" يكي از مباحث‌ اساسي‌ در خصوص‌ راهكارهاي‌ مختلف‌ براي‌ تسريع‌ فرآيند رشد و توسعة‌ پايدار و رفاه ‌اقتصادي‌ است. کارآفريني با ايجاد شغل و کسب و کار جديد و توليد ثروت همراه است. اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي آموزش‌هاي کارآفريني بر دانش کسب و کار، انگيزش شغلي، و رغبت شغلي دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان انجام شده است. روش انجام اين تحقيق علي- مقايسه‌اي است. جامعه آماري را كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز همدان كه در دوه‌هاي آموزش كارآفريني شركت كرده‌اند، تشكيل مي‌دهند كه تعداد آنان 300 نفر است. بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه110 نفر تعيين گرديد، افراد گروه نمونه به شيوه نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. سپس 110 نفر ديگر از دانشجويان دانشگاه پيام نور همدان که از لحاظ جنسيت و رشته تحصيلي با گروه نمونه مطابقت داشتند ولي در دوره‌هاي آموزش کارآفريني شرکت نکرده بودند، انتخاب گرديدند. براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته دانش كسب و كار، پرسشنامه استاندارد انگيزش شغلي جونز و فيفر، و پرسشنامه استاندارد رغبت سنج جان هالند استفاده شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي و آزمون‌ پارامتري t براي گروه‌هاي مستقل به وسيله نرم افزار آماري SPSS تحليل شد.

  مقدمه
  در جهان رقابتي امروز سازمان ها، دانشگاه ها و کشورهايي موفق هستند که قادر به بهره گيري بيشتر از اطلاعات و دانش باشند، چرا که ديگر مواد اوليه، زمين و ساير مواد طبيعي منبع مهم و اساسي به شمار نمي روند و بر خلاف گذشته ثروتمند ترين مردم، افراد دانش مدار و کارآفرين مي باشند که پيشه ي آنها کارآفريني است. از اين رو بسياري از دانشگاه هاي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه بهره گيري از کارآفريني را آغاز نموده اند و اين بذل توجه در قالب تدوين استراتژي ها ، سياست ها و برنامه هاي علمي جهت بسط و تقويت روحيه و رفتار کارآفريني و مهمتر از آن آموزش کارآفريني در موسسات علمي و آموزشي و دانشگاه ها ظاهر گرديده است.
  در اين تحقيق نيز ما قصد داريم تاثير اموزش هاي  کارآفريني برگزار شده در دانشگاه پيام نور واحد همدان را بر رغبت شغلي،انگيزش شغلي و دانش کسب وکار دانشجوياني که اين دوره ها را گذرانده اند بررسي نماييم .

  فهرست مطالب
  فصل اول    1
  1-1-مقدمه    2
  1-2- بيان مساله    2
  1-3-اهميت و ضرورت مسئله    3
  1-4-اهداف تحقيق    4
  1-6-فرضيه‌هاي تحقيق    4
  1-12-متغيرها و تعريف عملياتي آنها    5
  فصل دوم    7
  ادبيات و پيشينه پژوهش    7
  2-1-مقدمه    8
  2-2- بخش اول : کارآفريني    9
  2-2-1-كارآفريني چيست؟    9
  2- 2-2-تعاريف كارآفرين    10
  2-2-3-کارآفرين کيست    11
  2-2-4- کارآفريني سازماني    12
  2-2-5- چارچوب كارآفريني سازماني    13
  2-2-5-1-آموزش كارآفريني سازماني    14
  2-2-5-2-پرورش كارآفرينان سازماني    15
  2-2-5-3-ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني    17
  2-2-6- عوامل تسهيل كننده در رشد کارآفريني    19
  2-2-7-اهميت فرهنگ در توسعه کارآفريني    20
  2-2-8-يک کارآفرين بايد چه مهارت‌هايي داشته باشد؟    21
  2-2-9-چرا بايد کارآفريني را آموخت؟    22
  2-2-10-خلاقيت، نوآوري و کار آفريني    23
  2-2-11-فرآيند خلاقيت    24
  2-2-12- انواع کارآفريني    25
  2-2-13-آموزش  کارآفريني در دانشگاه ها    26
  2-2-14-مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني    28
  2-2-15- ويژگي هاي مؤثر فناوري اطلاعات در کارآفريني    30
  2-2-16-آشنايي بامنافع اقتصادي کارآفريني دانشگاهي    32
  2-2-17- آموزش کار آفريني و نقش مراکز علمي دانشگاهي    34
  2-2-18-چالشهاي آموزش کار آفريني    37
  2-2-19- پرورش گروهي از جوانان مستعد کار آفرين.    39
  2-2-20-برنامه‌هاي کارآفريني در دانشگاه‌ها و کشورهاي مختلف    41
  2-2-20-1- اندونزي    41
  2-2-20-2-اتريش    43
  2-2-21-وضعيت شاخص‌هاي كارآفريني در ايران    50
  2-2-22- موانع حرکت کارآفريني در ايران    53
  2-3-بخش دوم : دانش کسب و کار    56
  2-3-1-دانش به عنوان منبع    56
  2-3-2-دانش و قابليتها    57
  2-3-3-حوزه هاي دانش کسب و کار    58
  2-4-بخش سوم : رغبت شغلي    60
  2-4-1- رغبت شغلي يا رضايت شغلي    60
  2-4-2-آزمون رغبت سنجي چيست؟    61
  2-5-بخش چهارم انگيزش    69
  2-5-1-انگيزش شغلي    69
  2-6- پيشينه تحقيق    72
  2-7- جمع بندي    74
  فصل سوم روش شناسي تحقيق    77
  3-1- مقدمه    78
  3-2-روش پژوهش    79
  3-3- جامعه آماري    79
  3-4- روش نمونه گيري و تعداد نمونه    80
  3-5-ابزارهاي جمعآوري اطلاعات    80
  3-6-تعيين اعتبار دروني(روايي) و بيروني(پايايي) ابزار جمعآوري اطلاعات    84
  3-7-روش تجزيه تحليل اطلاعات    84
  3-8-روند اجرا و چگونگي گردآوري داده ها    85
  فصل چهارم يافته هاي پژوهش    86
  4-1-مقدمه    87
  4-2 توصيف يافته ها    87
  4-2- ميزان دانش کسب و کار دانشجويان:    89
  4-3-ميزان انگيزش شغلي دانشجويان:    90
  4-4-ميزان رغبت شغلي دانشجويان:    93
  4-5-تحليل يافته ها:    95
  4-5-1-فرضيه اول:    95
  4-5-2-فرضيه دوم:    96
  4-5-3-فرضيه سوم:    98
  فصل پنجم بحث و نتيجه گيري    102
  5-1-مقدمه    103
  5-1-نتيجهگيري    103
  5-2-بحث در نتايج    103
  5-3-محدوديتهاي تحقيق    112
  5-4-پيشنهادات کاربردي و پژوهشي    113
  1-4-5.پيشنهاد هاي پژوهشي:    113
  2-4-5.پيشنهادهاي کاربردي    113
  منابع فارسي    115
  منابع لاتين    117
  پيوست ها    118


  برچسب ها: بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان تعاريف كارآفرين پرورش كارآفرينان سازماني ابعاد ساختاري كارآفريني سازماني چالشهاي آموزش کار آفريني مبانی نظری انگيزش شغلي
      • مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی

 • در قالب word و قابل ویرایش
  

نگین فایل

نگین فایل | مرجع دانلود فایل های قابل دانلود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، دانلود طرح توجیهی و کاراموزی....

در صورتی که برای دانلود طرح توجیهی نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا