نتایج جستجو برای «امنیت»

تحقیق بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی

تحقیق رشته مدیریت در سطح کارشناسی ارشد، چکیده: در تعریفی ساده، مظهر همکاری درون جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در چارچوب مشارکت در شبکه اجتماعی و عمدتا در قالب سازمانهای غیر دولتی را سرمایه اجتماعی گویند که امروزه به عنوان امنیت و توسعه اقتصادی می باشد تلقی می شود و در اقتصادهای پیشرفته که ....

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

10 راهکار امنیتی برای جلوگیری از هک تلفن همراه

در این گزارش سعی کرده ایم ساده‌ترین روش‌های محافظت از اطلاعات در برابر هکرها را به شما آموزش دهیم....

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم.

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد

ستفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی است

قیمت : 14,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور

پژوهش حاضر با هدف « بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور(مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)» با تاکید بر نظریه گیدنز انجام شده است. روش این تحقیق به دو صورت مطالعه اسنادی و پیمایش(ابزار پرسشنامه) می باشد.

قیمت : 22,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی

امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند است. در واقع دانش فردی هنگامی برای سازمان قابل دسترس خواهد شد که کارکنان تمایل به اشتراک آن داشته باشند.

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی

این تحقیق در پی بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت از دیدگاه فرماندهان ومدیران استان گلستان است هدف کاربردی این تحقیق ،تعیین میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی وابعاد آن برارتقاءامنیت می باشد

قیمت : 22,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت در شبکه های کامپیوتری

تحقیق رشته کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی