نتایج جستجو برای «نوجوان»

دانلود پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه نوجوانان

این پرسشنامه شامل شامل سؤالاتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شما است. هیچ یک از این سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند. ...

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه استاندارد خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)

پرسش نامه خود اثرمندي كودكان و نوجوانان شامل 23 ماده است كه از سه خرده آزمون خوداثرمندي اجتماعي، خوداثرمندي تحصيلي و خوداثرمندي هيجاني تشكيل شده است.

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور

در اين پژوهش سبک دلبستگي به والدين براساس پاسخگويي به پرسشنامه هازن و شيور (1987)؛ به نقل از وفاييان، 1385) مشخص شده است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ا ارزیابی باورهای فراشناخت و ابعاد آن در نوجوانان (باورهاي مثبت، باورهای منفي، اطمينان شناختي، SPR، خودهشياري شناختي) است...

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی

این پرسشنامه در دانشگاه شانکار توسط سین هاوسینک درسال 1993ساخته و هنجاریابی شده است (به نقل از فولادی، 1383).....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد

سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی، از دیرباز مورد توجه روان‌شناسان بوده است. در عصر کنونی، شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت‌های زندگی ضرورت پیدا می‌کند....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (1992) مورد بازنگری قرار گرفت. از جمله مقياس هاي رفتاري ويژه ارزيابي رفتارهاي پرخاشگرانه، پرسش نامه پرخاشگري باس و پري مي باشد....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت خاي اجتماعي ايندربيتزن و فوستر (1992)، حاوي 39 عبارت پنج گزينه اي است كه آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه اي از گزينه هاي اصلا نمي كند تا هميشه صدق مي كند ابزار مي نمايد.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

سیاهه ی رفتاری کودک از مجموعه فرم های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می کند....

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی