اخرین محصولات ثبت شده

جزوه کامل - واحد اسمز معکوس- RO

جزوه کامل - واحد اسمز معکوس- RO | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 88,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Practical Thermal Design of Shell & Tube Heat exchanger(R.Mukherjee)

Practical Thermal Design of Shell & Tube Heat exchanger(R.Mukherjee) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 243 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

-DISTILLATION TECHNOLOGY & TOWER SIMULATION EXONMOBIL

-DISTILLATION TECHNOLOGY & TOWER SIMULATION EXONMOBIL | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 102 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهترین و کاملترین جزوه حفاضت کاتدی

بهترین و کاملترین جزوه حفاضت کاتدی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 103 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی سوخت - احتراق و کوره ها- Fired heater

مبانی سوخت - احتراق و کوره ها- Fired heater | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 171 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 99,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب.

💢اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب. | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 63 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢برآورد قیمت دستگاهها و تجهیزات صنایع پالایش، گاز و پتروشیمی

💢برآورد قیمت دستگاهها و تجهیزات صنایع پالایش، گاز و پتروشیمی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 146 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

💢تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمى.

💢تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمى. | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 97 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Design of Spherical Pressure Vessel against Buckling Failure

Design of Spherical Pressure Vessel against Buckling Failure | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 350,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Training Program on column internals- SULZER

Training Program on column internals- SULZER | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 112 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 69,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشس و خلاصه از ASME IX-2019

جزوه آموزشس و خلاصه از ASME IX-2019 | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 116 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش نویس »قراردادهای طرح، تامین و ساخت )«(EPC

پیش نویس »قراردادهای طرح، تامین و ساخت )«(EPC | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 104 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل