بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی
تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران  با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 120 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

====================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
====================================================


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر، به منظور بررسي رابطه بين اشتغال مادران با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دختران در بين دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شده است.جامعه آماري اين پژوهش رادانش آموزان دختر راهنمایی شهرشیرازتشكل مي دهد.و تعداد نمونه آماري 200 نفراست كه به شيوه نمونه گيري       خوشه ای چند مرحله ای  انتخاب شده اند. روش  استفاده شد در اين تحقيق. از نوع همبستگي علی ومقایسه ای که. جهت تشخیص رابطه متغيرها  وتبديل  آن ها به مقدار است. از پرسشنامه های، JDI جهت تعيين رضایت  شغلی مادران در محیط کار آن ها  و پرسشنامه GHQ جهت بررسی سلامت روان دختران  نوجوان در دو گروه مادران شاغل و غیر شاغل استفاده شده است. جهت تأييد يا رد فرضيه ها از روشهاي آماری آزمون t نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گرديد. نتايج بدست آمده نشان دادکه ميزان t در محاسبه ي تفاوت ميانگين هاي سلامت عمومی در دو گروه دارای دختران دارای مادران شاغل و خانه دار در حالت واریانس های نابرابر، برابر با (87/0-) مي باشد كه با توجه به درجه ي آزادي (223/197)، تا سطح (05/0≥P)، معنادار نمي باشد. بنا بر این بین میزان سلامت عمومی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معناداري تفاوت وجود ندارد. و با مقايسه ي ميانگين میزان پیشرفت تحصیلی در دو گروه (گروه دختران دارای مادران شاغل برابر با 35/19، گروه دختران دارای مادران خانه دار برابر با 82/18)،ملاحظه گردید كه نمرات میزان پیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل نسبت به دختران دارای مادران خانه دار به طور معنادار بیشتر می باشد.واین که ميزان رضايت مادر شاغل از كار خود نمی تواند یک ترکیب خطی درست کند که خطای سلامت عمومی  وپیشرفت تحصیلی دختران دارای مادران شاغل را پیش بینی کند.

مقدمه

اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت هاي بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ي بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌اي از مفهوم كلي سلامتي است. سازمان بهداشت جهاني سلامتي را چنين تعريف مي‌كند : حالت سلامتي كامل فيزيكي، رواني و اجتماعي نه فقط فقدان بيماري يا ناتواني برخي چنين تصور كرده‌اند كه نقطه مقابل سلامتي رواني، بيماري رواني است در حالي كه اين چنين نيست و مفهوم سلامتي رواني بسيار گسترده‌تر از اين است(خدارحيمي، 1374). 
انسان سالم به عقیده اسکینر  فردی است که رفتارش منطبق با قوانین وظوابط جامعه است و وقتی با مشکل روبروشود. با استفاده از شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و به هنجار کردن رفتار خود واطرافیانش اقدام می کند.از نظرراجرز  انسان دارای سلامت روانی، انعطاف پذیر است،پیش داوری ندارد احساس آزادی و خلاقیت می کند (اسکینر،1965).سلامت روان در دو قالب فقدان بيماري رواني و احساس رضايتمندي و لذت از زندگی، مورد توجه بسياري از متخصصان و كارشناسان اين حوزه است.(تئودر  ،2001).شفيع آبادي سلامت رواني را داشتن هدفي انساني در زندگي، سعي در حل عاقلانه مشكلات،سازش با محيط اجتماعي بر اساس موازين علمي و اخلاقي و سرانجام ايمان كار ي و مسئوليت، پيروي از اصل نيكوكاري و خيرخواهي مي داند(شفيع آبادي و ناصري 1365).
كارشناسان سازمان بهداشت جهاني سلامت روان را اين طور تعريف كرده اند: قابليت ارتباط موزن و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي، حل تضادها وتمايلات شخصي به طور منطقي، عادلانه و مناسب (میلانی فر ،1374).
تعریف بهداشت روانی به مجموعه ای ازروشها ، فعل وانفعالهای گفنه می شود که ما را در جهت تامین سلامت فردی واجنماعی از نظر روانی هدایت کرده واز ابتلا به بیماریهای روانی مصون می دارد.اگرچه تعاریف متنوعی در این مورد از سوی متخصصان امر به عمل آمده،اماملاحضه می شود که غالبا در بیان ملاک تعادل وسلامت  روان به نکاتی چون ،توانای شازش با خود ومحیط ، انعطاف پذیری وتشخیص موقعیتهای مکانی و زمانی خویشتن  تاکید کرده اند(شالچی ،1380 ،مهرداد،یونسی،1386
سلامت وتکامل روانی با مفهوم بهداشت روانی مورد استفاده  قرار می گیرد. دراین برداشت منظور از بهداشت روانی، نبودن بیماری نیست به منظور نشان دادن وضع مثبت وسلامت روانی می‌باشد(حسینی،1378).
در چرخه تحول روان آدمی مرحله مهمی وجود داردکه بین دوران کودکی وبزرگسالی قرار می گیرد وبه دوره نوجوانی مرسوم است در نوجوان همراه با تغیرات جسمانی یک سلسله دگرگونی ها در احساسات و عواطف،تمایلات وخواسته ها، تصورات ،و خواسته ها،تصورات وتخیلات بوجود می آید وتوازن دوران کودکی  را بهم می زند واحتمال بروز اختلالات رفتاری را در این دوره  افزایش می بخشد.برای تداوم زندگی، نوجوان باید افکار و وابستگی ها وروابط دوران کودکی خود را رها سازدودر هر مرحله،دیدگا ها ومهارت های جدید بدست آورد.انتقال موفقیت آمیز از دوره کودکی به نو جوانی که به تغییر در مفهوم«خویشتن» نیازی اساسی دارد،کار چندان آسانی نیست (شفیع آبادی،).بدون تردید نوجوانی از مهم ترین وحساس ترین  دوره های تحول  زندگی آدمی محسوب می شود.در این دوران هویت انسان روبه تکامل است، اگرچه زیر بنای آن، دورهای قبل رشد تلقی می شود. بنابر این سرمایه گذاری دقیق تربیتی برروی رشد کودکی تا نوجوانی،نقش بسیار اساسی در شکل گیری هویتی شایسته ایفا خواهد نمود، تا آینده سلامت روانی فرد تضمین گردد.آشنای با خصوصیات روانی نوچوانان  ومشکلات خاص این دوره می‌تواند به والدین کمک کند تا بهتر بتوانند با نوجوان خود ارتباط بر قرار کنند(آقامحمدی،1384).
از آنجا  که نوجوانان از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند  توجه به سلامت روان وتعلیم تربیت آنها  برای آینده بهتر جامعه لازم وضروری می باشد.نوجوانانی که از سلامت روان وپیشرفت تحصیلی مطلوبی برخوردار باشند ،موفق تر هستند واین امر خود در پیشرفت وآینده جامعه تاثیر مثبتی دارد.دامنه بسيار گسترده اي از متغيرهاي فردي، اجتماعي و خانوادگي وفرهنگي با پيشرفت تحصيلي مرتبط است.
 در جامعة امروزي تحصيلات و به تبع آن پيشرفت تحصيلي به دغدغه هاي اصلي والدين براي كودكان ونوجوانان خود بدل شده است . در حقيقت مي توان گفت براي جوامع امروزي تحصيلات مناسب به هدف دستيابي به موقعيت هاي اجتماعي، شغلي و اقتصادي بالاتر يكي از اهداف اصلي براي والدين و سياست گذاران كشورها تلقي مي شود و ملاك اثربخشي موفقيت آموزش نيز پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است . بنابراين شناخت ابعاد مختلف پيشرفت تحصيلي و متغيرهاي مرتبط با آن گام نخست و اصلي براي اين هدف است.خانواده اولين كانون تربيتي كودكان به حساب مي آيد و كودك مقدار قابل توجهي از وقت خود را در آن مي گذراند.در خانواده اعضای با یکدیگر در ارتباط متقابل می باشند. اما یكی از بهترین و مهم‌ترین روابط  که وجود دارد، رابطه میان مادر و فرزند است. در این بین رابطه مادر ودختر مهمتر می باشد،زیرا آن ها  می‌توانند بهترین دوست یكدیگر باشند و عاشقانه یكدیگر را دوست بدارند. مادراولین الگوی است که تاثیر شگرفی در زندگی دختر دارد. در جامعه امروز که مادران مجبور هستند ساعاتی از وقت خود را  به دلیل اشتغال خارج از منزل سپری کنند ، بنابر این مدت زمان  در کنار فرزندان خود می باشند .در برخی از کشور ها این گونه تصور می شود که کار کردن زنان سبب لطمه دیدن فرزندانشان می شود. حال آن که نگاهی به تحقیقات نشان می دهد فرزندان مادران شاغل نسبت به فرزندان مادران خانه دار عزت نفس بیشتر و اختلال های رفتاری کمتری دارند. اشتغال زنان به عنوان یک پدیده اجتماعی بر تربیت کودکان آن ها تاثیر می گذارد (به نقل طباطبای وهمکاران،1391).

فهرست مطالب:
چکیده                    
فصل اول: کلیات
1-1مقدمه                     
1-2بیان مسئله                    
1-3-ضرورت پژوهش                
1-6-اهداف پژوهش                     
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2- 1-مقدمه                       
2-2-بحث نظری                
2-2-1-سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف                
2-2-2-پیشرفت تحصیلی                 
2-2-3 –اشتغال مادر                
2-3-پژوهش های انجام شده در ایران             
2-4- پژوهش های انجام شده خارج از ایران           
2-5- جمع بندی              
2-6-فرضیه های پژوهش                  
2-6-1- فرضیه های اصلی پژوهش                  
2-6-2-فرضیه های فرعی پژوهش                   
2-7-تعاریف عملیاتی واژه ها            
2-7-1-تعریف مفهومی سلامت روان               
2-7-2- تعریف عملیاتی سلامت روان              
2-7-3- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی             
2-7-4- تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی              
فصل سوم : روش کار و تحقیق
3-1-مقدمه                
3-2-طرح پژوهش                   
3-3-جامع آماری               
3-3-1-حجم نمونه وروش نمونه گیری          
3-4-ابزار های جمع آوری اطلا عات                 
3-4-1- پرسشنامه سلامت روانی گلد برگ و هیلر(GHQ28)      
3-4-2- پرسشنامه رضایت از شغل (JDI)               
3-4-3 -پرسشنامه دمو گرافیک              
3-5- روش اجرای پژوهش               
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات                 
فصل چهارم :نتایج
4-1-توصیف دادها                     
4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی          
4ـ 1ـ2 -توصیف متغیر سلامت عمومی            
4-2 -تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی            
4-2-1اولین فرضیه اصلی پژوهش           
4-2-2-دومین فرضیه اصلی پژوهش                   
4-3-فرضیه های فرعی پژوهش                 
4-3-1- اولین فرضیه فرعی پژوهش                 
4-3-2- دومین فرضیه فرعی پژوهش              
4-3-3- سومین فرضیه فرعی پژوهش             
4-3-4- چهارمین فرضیه فرعی پژوهش          
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 - بهداشت روانی                      
5-2- محدودیت های پژوهش                      
5-3- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی           
منابع و مآخذ
منابع فارسی               
منابع انگلیسی                   
چکیده انگلیسی                


دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 3282 مشاهده

کد فایل:10553

انتشار در:۱۳۹۶/۴/۱۵

حجم فایل ها:322


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط