فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و انواع محافظه کاری

دسته بندي : مبانی نظری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و انواع محافظه کاری (فصل دوم) در 40 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
 
مفهوم محافظه کاری
محافظه کاری به طورسنتی باضرب المثل «هیچ سودی شناسایی نکنید ، اما همه ی زیان هاراشناسایی کنید » بیان شده است  (رضازاده و آزاد به نقل از بلیاس1924 ). علی رغم فقدان تعریف جامعی از محافظه کاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه ی کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون  (1995) عنوان شده است. دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو (1997) بیان شده است. واتس (2003) بیان کرد که محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت مورد نیاز برای شناسایی سودها در مقابل زیان ها می باشد. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ی دو نیزبرای تشریح محافظه کاری چنین آمده است:" اگردوبرآوردازیک مبلغ دریافتنی یاپرداختنی آتی وجودداشته باشدواحتمال وقوع هردویکسان باشد؛ محافظه کاری استفاده از برآوردی را دیکته می کندکه کمترخوشبینانه است"(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).
باسو (1997) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه  بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که این موضوع منجر به کم نمایی سود و در نتیجه دارایی ها می شود. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) بیان می کند که تهیه کنندگان صورت های مالی با ابهاماتی که به گونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و شرایط سایه افکنده است، برخورد می کنند. نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی دارایی-های ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته می باشد. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی می شود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه ای که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه کاری را می توان محصول ابهام دانست. هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی طرفی می شود. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه-کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده ی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود (شباهنگ، 1387، ص 54):
1.    شناخت کندتر درآمدها،
2.    شناخت سریعتر هزینه ها،
3.    ارزشیابی کمتر دارایی ها و
4.    ارزشیابی بیشتر بدهی ها.
در تعریف های بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیر گذاری  محافظه کاری بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی است. به طور کلی، هدف محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری های نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزه های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می شود دارند. بنابراین، می توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد(شوروزی و خاندوزی، 1387).
____________________
 - Bliss
 - Ohelssenand Folsom

پیشینه پژوهش
- باسو(1997) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت های مالی بررسی کرد. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می کند. به موقع تر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازده های منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر است. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازده های منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازده های مثبت است. علاوه بر این، باسو نشان داد که به موقع تر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی ( و نه جریان های نقدی) است. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت های مالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
- بال و کوتاری (2007) با بکار گیری یک مدل اقتصاد سنجی به بررسی اعتبار مدل باسو در اندازه گیری محافظه کاری پرداختند. آنها نشان دادند که با فرض نبود عدم تقارن زمانی سود، معیار باسو فاقد سوگیری است. همچنین آنها به روش اقتصاد سنجی به تشریح تحلیل های رویچودهاری و واتس(2007) پرداخته و بیان نمودند که انتظار می رود رابطه  منفی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) و عدم تقارن زمانی در اتدازه-گیری محافظه کاری، ناشی از چگونگی انعکاس تغییر انتظارات بازار در رابطه با فرصت های رشد شناسایی نشده در سود حسابداری باشد. تحلیل آنها از نظر اقتصاد سنجی، معیار عدم تقارن زمانی سود را به خوبی اثبات و توجیه نمود.

فهرست مطالب فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم و انواع محافظه کاری به صورت زیر می باشد:
2-1. مقدمه
2-2. مفید بودن اطلاعات مالی   
2-3. مفهوم محافظه کاری   
2-4 . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری   
2-5 . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ   
2-6 . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری   
2-7. دیدگاههای  محافظه کاری   
2-7-1. دیدگاه قراردادی   
2-7-2. دیدگاه دعاوی حقوقی   
2-7-3. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری   
2-7-4. دیدگاه مالیاتی   
2-7-5. دیدگاه هزینه های سیاسی   
2-7-6. رقابت در بازار   
2-8.انواع محافظه کاری   
2-8-1. محافظه کاری نامشروط   
2-8-2. محافظه کاری مشروط   
2-9. اندازهگیری محافظه کاری   
2-9-1. معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان   
2-9-2. معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار   
2-9-3. معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی   
2-9-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی   
2-10. عوامل موثر بر محافظه کاری   
2-11. رقابت در بازار   
2-12. محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات   
2-13. انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری   
2-13-1. محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)
2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)
2-14. اندازه گیری رقابت  
2-15. تامین مالی و محافظه کاری حسابداری   
2-16. پیشینه تحقیق   
2-16-1. تحقیقات خارجی   
2-16-2. تحقیقات داخلی   
2-17. خلاصه فصل   
منابع

 
جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری مفاهیم و انواع محافظه کاری با ما تماس بگیرید.
 
 
نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده: 3289 مشاهده

کد فایل:10620

انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳۰

حجم فایل ها:126


اشتراک گذاری:
 قیمت: 34,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط