بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 142 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
 تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.

مقدمه
 افشاي اطلاعات توسط شرکت ها يكي از ابزارهای مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد مالي و هدايت شرکت به سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير افراد ذينفع است. از دلايل مهم تقاضا براي افشاي اطلاعات، مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمايه يكي از بازارهايي است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملكرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتي، نقصان اطلاعات باعث افزايش هزينة مبادلات و ناتواني بازار در تخصيص بهينة منابع مي شود(پورحیدی و حسین زاده، 1391).
در نگاهی کلی،  شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات ، برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا ، عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی ، 1385)
 اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات، 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، 1389).
 اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد مي تواند منجر به اتخاذ تصميم هاي صحيح تري در زمينة تخصيص بهينة منابع شود و در نهايت منجر به رسيدن به کارآيي تخصيصي مي شود که هدف نهايي بازار سرمايه است(تجویدی، 1387).از اينرو افشاي اطلاعات توسط شرکت ها نقش حياتي را در کارايي بازار سرمايه ايفا مي کند.
 شرکت ها افشاي اطلاعات را از طريق انتشار صورت هاي مالي، يادداشت هاي توضيحي،گزارش هيأت مديره،و نظاير آن انجام می دهند. علاوه بر اين، برخي از شرکت ها علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي مربوط و ساير قوانين و مقررات، به افشاي اضافي اطلاعات به صورت اختياري مي پردازند. از اينرو مي توان افشاي اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دستة افشاي اجباري و اختياري تقسيم نمود. يكي از موضوعات مهمي که در رابطة با افشاي اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است، پيامد هاي اقتصادي افشاي اطلاعات مي باشد. افشاي اجباري و اختياري اطلاعات مي تواند داراي پيامدهاي اقتصادي متعددي باشد که از جملة اين پيامدها مي توان به بهبود نقدشوندگي سهام در بازار سرمايه، کاهش هزينة سرماية شرکت ها و افزايش کاربران و افزايش توان پيش بيني استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه اين موارد نيز نهايتا منجر به افزايش ارزش شرکت مي گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد ، سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق،روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.

فهرست مطالب

چكيده   1
            
فصل اول :   کلیات تحقیق
1-1- مقدمه          2
1-2- بیان مساله   3
1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق       6
1-4-  اهداف تحقیق         8
1-5 – سوالات تحقيق       9
1-6- فرضيه تحقيق           9
1-7 - روش تحقیق         10
1-8 - جامعه آماری و روش نمونه گیری         10
1-9- قلمرو تحقیق          11
1-10-روش گردآوري داده ها و اطلاعات        12
1-11-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق       12
1-12-  ساختار کلی تحقیق            13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه      16
2-2-  مروري بر ادبيات حاكميت شركتي        17
2-3- مروري بر ادبيات افشا         39
2-4-پيشينه تحقيق     59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج      59
2-4-2-  تحقیقات انجام شده درایران        56
2-4- خلاصه فصل   68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1-  مقدمه             72
3-2- روش شناسی تحقیق        72
3-3- جامعه آماري     73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيري                   73
3-5- قلمرو زماني و مكاني تحقيق             74
3-6- منامع و روشهاي گرد آوري داده ها   74
3-7 – فرضيه هاي تحقيق         75
3-8- مدل و متقير هاي تحقيق 75
3-9-روش تجزيه و تحليل داده ها             77
3-10-خلاصه فصل  91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه             93
4-2- آمار توصيفي  93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  95
4-4- آزمون تشخيص پانل     97
4-5-آزمون اثرات ثابت يا رندم                 98
4-5- ناهمساني واريانس    98
4-6-آزمون فرضيه ها          99
4-7- خلاصه فصل             106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه          108
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش            108
5-3- نتايج تحقيق 90
5-3-1 برسي فرضيه اول تحقيق              90
5-3-2 برسي فرضيه دوم تحقيق              91
5-3-3-بررسي فرضيه سوم تحقيق          91
5-3-4-بررسي فرضيه چهارم تحقيق       91
5-4-محدوديتهاي تحقيق      93
5-5- پيشنهادهاي پژوهش     93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش            93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده                93
منابع و مآخذ :
الف – منابع فارسی              95
ب – منابع انگلیسی           97
پیوست ها  و ضمائم :
پیوست ها و ضمائم    140
چکیده انگلیسی    151دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2188 مشاهده

کد فایل:10944

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷

حجم فایل ها:1700


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط