بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

دسته بندي : حسابداری
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 139 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
يكي از فرضيه هاي اصلي تئوري نمايندگي اين است كه مديران شركت (كارگزاران) و سهامداران (كارگمار) تضاد منافع دارند و مديران لزوما به نفع سهامداران تصميم نمي گيرند.باتوجه به اين فرضيه مديران به دنبال اين هستند كه با استفاده از نفوذ نمايندگي منافع خودرا بيشينه كنند. هدف اين پ‍ژوهش بررسي تاثير سرمايه گذاران نهادي برحساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري با تاكيد بر هزينه نمايندگي است. جامه آماري 148 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1391-1387 مي باشد.روش پ‍وهش از نوع همبستگي مي باشد. نتيجه يافته هاي پ‍وهش بيانگر آنست كه سرمايه گذاران نهادي بر حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري تاثير مثبت و معنادار دارد. همچنين حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري در شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي هستند نسبت به شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي نيستند بيشتر مي باشد.

مقدمه
جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت جریانات نقدی در ادامه این فصل ابتدا به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و.... می پردازد.

فهرست مطالب:
چكيده     1
فصل اول: كليات تحقيق 
1-1) مقدمه    3
1-2) بیان مسأله تحقیق    4
1-3) اهميت موضوع تحقیق     8
1-4) اهداف تحقیق     9
1-5) سئوالات تحقیق    9
1-6) فرضیه تحقیق     10
1-7) قلمرو تحقیق    10
1-7-1) قلمرو مکانی    10
1-7-2) قلمرو زمانی    10
1-7-3) قلمرو موضوعی    11
1-8)جامعه آماری و روش نمونه گیری    11
1-9) تعریف واژه های کلیدی     12
1-10) ساختار کلی تحقیق    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    15
2-1) مقدمه    16
بخش اول     16
2-2) سرمایه فکری      19
2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری      23
2-2-2) تعریف سرمایه فکری
2-2-3) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری    26
2-2-4) مشترکات نظریات
2-2-4-1) سرمایه انسانی
2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی)
2-2-4-3) سرمایه ارتباطی ( مشتری)    40
2-2-5) سنجش سرمایه فکری
2-2-5-1) دلایل سنجش سرمایه فکری
2-2-5-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری
2-2-5-3) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمايه فكري     42
2-2-6) مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری      49
2-2-6-1) مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری     49
2-2-6-2) مدل های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری     52
2-2-7) گزارش‌دهي سرمايه فكري     59
2-2-7-1) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري     60
2-2-7-2)  محتوای گزارش‌دهی سرمايه فكري     62
بخش دوم : مدیریت سود    62
2-3) سود مورد انتظار (عادی یا هدف)     62
2-3-1) تعریف و تبیین مديريت سود     62
2-3-2) تاریخچه مديريت سود    65
2-3-3) انواع مديريت سود     67
2-3-4) انگیزه های مدیریت در مديريت سود     68
2-3-5) مديريت سود و رابطه ی آن با هزینه – منفعت     70
2-3-6) جایگاه مديريت سود     71
2-3-7) فرضیه مديريت سود و فرضیه بازار    72
2-3-8) روش‌های مديريت سود     73
2-3-9) ابزارهای مديريت سود     74
2-3-10) خصوصیات روشهای مديريت سود     77
2-3-11) عوامل موثر بر مديريت سود     80
2-3-12) رویکردهای مختلف مطالعه مديريت سود     82
بخش سوم: پیشینه تحقیق    83
2-4-1) تحقیقات خارجی    83
2-4-2) تحقیقات داخلی    88
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 ) مقدمه    93
3-2 ) روش تحقیق    93
3-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها    94
3-4) جامعه و نمونه آماری    94
3-5 )متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها    95
3-5-1) متغیرهای مستقل    95
3-5-2)متغیر وابسته    97
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها 
4-1 ) مقدمه    100
4-2) آماره های توصیفی    100
4-2-1) بررسی نرمال بودن متغیرها    101
4-3)آزمون فرضیات تحقیق
4-3-1) آزمون فرضیات تحقیق
4-3-1-1) آزمونهای آماری
4-3-1-2) نتایج آزمون فرضیات
4 3-2) آزمون نرمال بودن فرضیات
4-4) خلاصه تحقیق     106
فصل پنجم یافته ها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 
5-1 ) مقدمه    108
5-2 ) خلاصه تحقیق    108
5-3 ) نتایج آزمون فرضیات
5-3-1) نتایج فرضیه اول
5-3-2) نتایج فرضیه دوم
5-3-3) نتایج فرضیه سوم 109
5-4 ) محدودیتهای تحقیق
5-5) پیشنهادات تحقیق     110
5-5 -1) پیشنهادات و کاربردات مبتنی بر نتایج تحقیق    111
5-5 -2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    111
دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده: 2455 مشاهده

کد فایل:10953

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۷

حجم فایل ها:604


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط