بررسی اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دسته بندي : مدیریت
حقیق حاضر با عنوان بررسی اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 154 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با استفاده از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد. .

مقدمه
مرزها  نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند  . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار است . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راههای ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی است . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم می کنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان می گردند .  این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم می کند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می شود که به گردشگری خرید در مناطق مرزی  معروف است .  این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه  اتفاق می افتد .  خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری است که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص می دهد . سه عامل کلیدی که در رونق  گردشگری خرید موثر است مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد است .
. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده است . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل است . با این وجود نقش و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید  شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده است. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه می کند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت نقش سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش     1
1-1مقدمه    2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:    2
3-1گزاره های تحقیق:    3
1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی:    3
2-3-1 فرضیه های تحقیق:    3
3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:    3
4-1 روش کلی تحقیق:    4
1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:    4
2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق:    4
3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:    4
4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:    4
5-4-1 روشهای تحلیل داده ها:    4
5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق :    5
6-1چارچوب کلان نظری تحقیق:    5
7-1نقشه راه:    6
8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:    6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    7
1-2مقدمه    8
2-2گردشگری    8
3-2 مصرف گرایی    9
1-3-2خرید    10
1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده    10
1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع    11
2-1-1-3-2 پژوهش و درک    11
3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش    11
4-1-1-3-2 ارزشیابی    11
5-1-1-3-2خرید    11
6-1-1-3-2رفتار پس از خرید    12
2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده    12
1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود    13
2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت    14
1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا    15
2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی    15
3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی    15
4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا    16
5-2-2-1-3-2 تجربه خرید    16
6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی    16
7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت    16
3-1-3-2  در جستجوی تازگی    17
4-1-3-2  گونه شناسی خریداران    17
1-4-1-3-2 گونه شناسی استون    18
2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ    18
3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران    19
4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران    20
5-1-3-2 خرید کارکردی    20
6-1-3-2 خرید فراغتی    22
6-2 گردشگری خرید    24
7-2 خرید در بازارچه های مرزی    26
8-2  مرز    26
1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز :    27
2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری    27
3-8-2مرزهای غربی    28
9-2 بازارچه های مرزی    28
1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی    31
2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی    31
3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی    32
4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی    32
10-2 اجزای گردشگری خرید    33
1-10-2 کالا    33
1-1-10-2 کالای گردشگری    34
1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید    34
1-1-1-1-10-2کالاهای خاص    34
2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی    35
3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات     37
2-10-2 مقصد    38
1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند    38
2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی    39
3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ    40
4-2-10-2جشنواره های خرید    41
3-10-2 قیمت    42
11-2 انتخاب مقصد     43
12-2 منطقه مورد مطالعه    43
1-12-2بازارچه مرزی سیران بند............................................................................................................................................45
2-12-2 جمعیت شهر بانه    44
3-12-2جاذبه های بانه    45
4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه    46
1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه    47
2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی    48
5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391    48
13-2پیشینه تحقیق    49
1-13-2مطالعات داخلی :    49
2-13-2  مطالعات خارجی :    51
1-3 مقدمه:    55
1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف    55
2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها    55
3-3 متغیرهای تحقیق    55
4-3 جامعه اماری    56
1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه    56
5-3 روش گرداوری داده ها    56
1-5-3 مطالعات کتابخانه ای    57
2-5-3 مطالعات میدانی    57
6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه    59
1-6-3 روایی پرسشنامه    59
2-6-3 پایایی پرسشنامه    59
7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها    61
1-4 مقدمه    63
2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی    63
1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده    63
1-1-2-4 جنسیت    64
2-1-2-4 سن    65
3-2-1-4 درآمد    66
4-2-1-4 تحصیلات    67
2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه    68
1-2 -2- 4 کالای خریداری شده    68
2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه    69
3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه    71
4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه    72
5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت    73
6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل    74
7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها    75
8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا    76
9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا    77
3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش    78
1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید    78
4-4 آمار استنباطی    79
1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)    79
5-4 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق    80
1-5-4 وضعيت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه    80
6-4 آزمون فرض‌ها    81
1-6-4 فرضیات پژوهش    81
1-1-6-4 فرضیه اصلی:    81
2-1-6-4 فرضیات فرعی:    82
1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد.    82
2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد.    83
3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد.    84
7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک    86
1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک    86
1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت    86
2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن    87
3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد    88
4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات    89
2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک    91
1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت    91
2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن    91
3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد    92
4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات    93
1-5 مقدمه    95
2-5 نتایج یافته های تحقیق    95
3-5 نتایج استنباطی    97
1-3-5 نتایج فرضیه اصلی    97
2-3--5 نتایج فرضیه فرعی 1    98
3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2    98
4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3    98
4-2-5 نتایج کاربردی    99
1-2-4-5مستقیم    99
2-2-4-5غیر مستقیم    99
5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده    100
6-2-5 محدودیتهای تحقیق    100
فهرست منابع:    101
منابع فارسی    101
منابع لاتین    103
منابع الکترونیکی    106

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2881 مشاهده

کد فایل:10981

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:3330


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط