بررسی اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري

دسته بندي : مدیریت
حقیق حاضر با عنوان  اثرات پياده‏ سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 204 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
اين تحقيق به منظور تعيين و بررسي وضعيت شهر الکترونيک در همدان و يافتن راهکارهاي اجرايي شدن آن و تعيين اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهر انجام گرفته است. به همين منظور، وضعيت شهر الکترونيک همدان از چهار منظر زيرساخت تکنولوژيک، زيرساخت فرهنگي و اجتماعي، بودجه و منابع مالي و نهايتاً زيرساخت نيروي انساني متخصص مورد بررسي قرار گرفته است. در حوزه زيرساخت فرهنگي و اجتماعي اقدام به طراحي پرسشنامه و توزيع آن بين شهروندان همداني شده و در سه حوزه ديگر از آمارهاي موجود استفاده گرديده است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي استفاده شده و حجم نمونه آماري 250 نفر بوده است. پس از شناخت وضع موجود، راهکارهاي تحقق شهر الکترونيک بررسي شده و اثرات پياده‌سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري بيان شده است. نهايتاً پس از بررسي‌هاي انجام گرفته مشخص گرديد، در حوزه زيرساخت فرهنگي و نيروي انساني، وضعيت نسبتاً خوبي در مقايسه با کشورهاي پيشرو در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود دارد اما در حوزه زيرساخت و همچنين از نظر ميزان بودجه تخصيصي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تفاوت فاحشي با کشورهاي پيشرو وجود دارد.

بيان مسأله
اطلاعات و اطلاع‌رساني، مهمترين ابزار استراتژيك براي مديريت و اداره صحيح همه واحدهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي محسوب مي‌گردد. در اين راستا شهرها با توجه به عمق وظايف و پيچيدگي روابط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي عصر تعاملي حاضر، از اهميتي دو چندان برخوردارند.  به دليل اهميت اطلاعات در فرايند تصميم‌گيري، فناوري اطلاعات در جهان با سرعت چشمگيري در حال توسعه است و تمامي فعاليت‏هاي روزمره بشر را تحت تأثير قرار داده است. در حوزه شهري، شهرها و شهرداريهاي الكترونيكي يكي پس از ديگري در حال ظهور هستند و در آينده‌اي ‌ نزديك ارايه خدمات شهري را كاملاْ دگرگون مي‌كنند. شهرها و دولت‏هاي الکترونيک دستاوردهاي بشر عصر حاضر، حاصل انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند. شهرها و دولت‏هاي الکترونيک که در کشور ما به عنوان مقوله‏هاي نسبتاً جديدي شناخته مي‏شوند، چندين سال است که در بسياري از شهرها و کشورهاي دنيا به تحقق پيوسته‏اند. امروزه دانشمندان و متخصصين، روي آوردن به شهرها و دولت‏هاي الکترونيک را گريزناپذير مي‏دانند. شهرهاي ايران نيز در اين ميان مستثني نيستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق    6
بيان مسأله    7
پيشينه تحقيق    9
اهميت و ضرورت انجام تحقيق    11
سؤالات تحقيق    12
اهداف تحقيق    12
تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح    13
قلمرو موضوعي    13
قلمرو مکاني    14
روش نمونه‌گيري    14
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق    15
2-1- مقدمه    16
2-2- مديريت شهري    16
2-2-1- مفهوم مديريت شهري    17
2-2-2- وظايف مديريت شهري    21
2-3- ساختار مديريت شهري در ايران    23
2-3-1- سطح کلان مديريت شهري در ايران    24
2-3-2- سطح منطقه‏اي مديريت شهري    26
2-3-3- سطح محلي مديريت شهري    26
2-4- جامعه اطلاعاتي    28
2-5- دولت الکترونيک    30
2-5-1- تعريف دولت الکترونيک    30
2-5-2- سازمان الکترونيکي و  دولت الکترونيکي    32
2-5-3- اهداف دولت الکترونيک    33
2-5-4- ارکان دولت الکترونيک    35
2-5-6- کسب و کار الکترونيک    39
2-6- شهر الکترونيک    41
2-6-1- مفهوم شهر الکترونيک    41
2-6-2- زندگي الکترونيک    43
2-6-3- شهروند الکترونيک    43
2-6-4- شهرداري الكترونيكي    45
2-6-5- مدل تعاملي شهر، شهروند، دولت و شهرداري الکترونيک    45
2-7- شاخصهاي ارزيابي شهر الکترونيک (آمادگي الکترونيکي)    45
2-8- زيرساخت الكترونيك    54
2-9- شهر الکترونيک در خدمت مديريت شهري    56
2-9-1-  سرويس رديابي با GPS    61
2-9-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي    62
2-9-3- سيستم حمل و نقل هوشمند    64
2-9-4- سيستم‏هاي پرداخت الکترونيکي    65
2-10- وضعيت ايران در مقايسه با شاخص‏هاي بين‏المللي    66
2-11- بررسي برترين شهرهاي الکترونيک دنيا    69
2-12- شهرهاي الکترونيک در ايران    72
2-13- وضعيت شهر الکترونيک در شهر همدان    75
2-14- نتيجه‌گيري و تحليل    78
2-14-1- تحليل وضعيت مديريت شهري    79
2-14-2- تحليل وضعيت شهر الکترونيک    80
2-15- مدل تحليل: تعامل بين کنشگران اصلي مديريت شهر در شهر الکترونيک    81
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش    84
3-1- مقدمه    85
3-2- روش تحقيق    86
3-3- منابع گردآوري داده‌ها    87
3-4- روايي و پايايي پرسشنامه    89
3-5- جامعه آماري    90
3-6- روش نمونه‏گيري    91
3-7- تعيين حجم نمونه    92
3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها‌    92
فصل چهارم: يافته‏ هاي تحقيق    94
4-1- مقدمه    95
4-2- سوال فرعي اول    96
5-2-1- توصيف مشاهدات    96
4-2-2- تحليل بخش اول پرسشنامه    98
4-2-3- تحليل بخش دوم پرسشنامه    102
4-4- سؤال فرعي دوم    104
4-5- سؤال فرعي سوم    107
4-6- سؤال فرعي چهارم    113
4-7- سؤال فرعي پنجم    115
4-8- سؤال اصلي    115
فصل پنجم: نتيجه‏گيري و پيشنهاد    120
5-1- نتايج تحقيق    121
5-2- پيشنهادات    123
5-3- پيشنهاد به محققان آينده    125
منابع    126
پيوست‌ها    130
پيوست يک: بيانيه اصول اجلاس اول جامعه اطلاعاتي    130
پيوست دو: طرح کاري اجلاس اول جامعه اطلاعاتي    145
پيوست سوم: پرسشنامه    170
پيوست چهارم: راهنماي مدل CID براي محاسبه آمادگي الکترونيکي    174دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 1777 مشاهده

کد فایل:10984

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:2377


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط