بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک

دسته بندي : مدیریت
حقیق حاضر با عنوان ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 143 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
شرایط ناشی از تأثیر مشاغل بر افراد و تغییرات درونی كه آنان را به انحراف از كنش معمولی خود ناچار می كند از علایم شاخص فشار روانی است. بر این اساس، فشار روانی را می توان پاسخ انطباقی به یك موقعیت خارجی كه به انحراف های جسمانی، روان شناختی و یا رفتاری كاركنان سازمان منجر می شود تعریف كرد. در اصل هرگاه كاركنان یك سازمان در پاسخ به یك موقعیت خارجی، انتظارها، خواسته‌های شخصی و وظایف محوله، دچار مشكلات جسمانی، روان شناختی و رفتاری شوند عنوان فشار روانی را به آن اطلاق می كنیم. مشكلات و اختلالات جسمی شامل سیستم خودكار بدن مانند سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك و تراوش های هورمونی است. فشار روانی باعث اختلال در ریتم قلبی، فشار خون بالا، سوء هاضمه و بیماری‏های مختلفی می شود که این مهم وابسته با عوامل چندی است که باید در مورد آنها شناخت دقیقی داشت.
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران بوده است که بدین منظور 356 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه ساخته شده بر اساس مقاله پاتریک و همکاران (2009) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرایندهای مدیریت دانش و ابعاد آن بر فشار روانی کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران تأثیر معناداری (p<0/01) دارد.

  مقدمه

براي برخي افراد فشار روانی محركي است كه انجام بعضي كارها را حتمي مي سازد، اما گاهي در برخي ديگر، به سبب فشارهاي رواني كار، فرسودگي شغلي يا كارزدگي ايجاد شده و شخص توان مقابله با آن را نداشته و مي تواند براحتي زندگي او را تحت تأثير قرار دهد. در كنار ضررهاي ناشي از فشار روانی كاري بر روان مثل افسردگي، اضطراب، خشم و...، طولاني شدن آن مي تواند بر سلامت جسماني نيز تأثير بگذارد و در نتیجه باعث كاهش رضايتمندي شغلي و تعهد سازماني، افزايش غيبت كاري و كاهش بهره وري گردد. حال اینکه در این میان، فرایندهای مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل کاهنده فشار روانی و فشار در محیط های کاری، از جمله عوامل موثر بر کاهش فشار روانی حاصل از فعالیت های شغلی به شمار می‌آیند.
در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان می گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضیه های تحقيق، مدل تحقيق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقیق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقیق ذکر شده است.

فهرست مطالب

چکیده         1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-    مقدمه    3
1-2-    بیان مسأله    3
1-3-    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-4-    اهداف تحقیق    6
1-5-    فرضیه های تحقیق    7
1-6-    سؤال های تحقیق    7
1-7-    مدل تحقیق    8
1-8-    جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق    8
1-9-    تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق    9
1-10-    ساختار تحقیق    10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-    مقدمه    13
بخش اول: مبانی نظری مدیریت دانش    14
2-2-    تعریف دانش    14
2-3-    انواع دانش‏    15
2-4-    اهميت دانش    16
2-5-    مدیریت دانش    18
2-6-    تاریخچه مدیریت دانش    20
2-7-    اهداف و مزایای مدیریت دانش    22
2-8-    اصول مدیریت دانش    24
2-9-    مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش    26
2-10-    مدلهای مديريت دانش    27
2-10-1-مدل هيسيگ    28
2-10-2-مدل مك الروي    28
2-10-3-مدل بوكوويتز و ويليامز    29
2-10-4-مدل پایه های ساختمان دانش    31
2-11-    دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ    32
2-12-    عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش    35
بخش دوم- مبانی نظری فشار روانی    36
2-13-    واژه كاوي استرس    36
2-14-    تعریف استرس    39
2-15-    اهمیت و پیامدهای فشار روانی شغلی    44
2-16-    افسانه هاي مربوط به فشار روانی امور اجرايي    46
2-17-    انواع مختلف استرس    47
2-18-    انواع مشاغل بر حسب استرس    51
2-19-    علایم و عوامل فشار روانی شغلي    53
2-20-    مديريت استرس    56
بخش سوم- پیشینه تحقیق    57
2-21-    پیشینه پژوهش های خارجی    57
2-22-    پیشینه پژوهش های داخلی    59
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-    مقدمه    63
3-2-    روش شناسی تحقيق    63
3-3-    متغیرهای تحقیق    64
3-4-    روش و ابزار گرد آوري اطلاعات    64
3-5-    جامعهآماري تحقیق    64
3-6-    نمونهآماري    64
3-7-    روش نمونهگيري    65
3-8-    قلمرو تحقيق    65
3-9-    ابزار سنجش    66
3-10-    بخش سنجش ایجاد دانش    67
3-11-    بخش سنجش اکتساب دانش    68
3-12-    بخش سنجش ذخیره دانش    68
3-13-    بخش سنجش توزیع دانش    68
3-14-    بخش سنجش نگهداری دانش    69
3-15-    بخش سنجش فشارروانی    69
3-16-    اعتبار و روایی  ابزار تحقیق    69
3-16-1-روايي پرسشنامه    71
3-16-2-پايايي پرسشنامه    71
3-17-    روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات    72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-    مقدمه    76
4-2-    بخش تحلیل توصیفی تحقیق    77
4-2-1-    جنسیت    77
4-2-2-    تأهل    78
4-2-3-    تحصیلات    79
4-2-4-    سن    80
4-3-    بخش تحلیل استنباطی تحقیق    81
4-4-    اولویت بندی ابعاد تأثیرگذار مدیریت دانش بر روی فشار روانی کارکنان    90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-    مقدمه    92
5-2-    نتایج سؤالات تحقیق    92
5-3-    پیشنهادات تحقیق    95
5-3-1-    پیشنهادات اجرایی    95
5-3-2-    پیشنهادات پژهشی تحقیقی    96
5-4-    محدودیت‏های تحقیق    96
پیوست ها    98
منابع و مآخذ    128
منابع فارسي    129
منابع انگلیسی    133
چکیده انگلیسی    137

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2331 مشاهده

کد فایل:10995

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:3153


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط