بررسی ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد TOPSIS

دسته بندي : مدیریت
حقیق حاضر با عنوان ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت با رويکرد TOPSIS  از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 200 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده :
در دنیای کنونی با توجه به ضرورت سیستم های نوین بانکداری الکترونیک در سطوح بازرگانی و تجارت ، سیستمی که بتواند در زمان، هزینه و نیروی انسانی تا حدود زیادی صرفه جویی کند از اهمیت فراوانی برخوردار است . موفقیت هر سازمانی با بهره وری و بهبود مستمر در تمامی ابعاد و اصلاح الگوی بکارگیری منابع ، وابسته شده است لذا سازمان ها می بایست با توجه به محدودیتهای موجود برروی عوامل اثر گذارتر و یا به اصطلاح عوامل بحرانی موفقیت تمرکز نمایند.
در این تحقیق به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد در اداره بانکداری الکترونیک بانک ملت اشاره می‌گردد . در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته خواهد شد. در ابتدا برای اجرای این تحقیق ، آرمان ها تعريف، اولويت بندي و درجه اهميت آنها مشخص و عوامل بحرانی موفقیت سازمان را از میان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان شناسایی نموده و با استفاده از نرم افزارهای مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط اولویت بندی  می‌‌نماییم . مطالعه موردی در این تحقیق ، شناسایی عوامل بحرانی موفقیت اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت و اولویت بندی آنها می باشد در نهایت با توجه به نتایج ارائه شده ، عامل های بحرانی موفقیت از میان عوامل تاثیرگذار شناسایی می شوند .

مقدمه

توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات، آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره‌بردار از اين فن‌آوري‌ها گذاشته است. يكي از تأثيرهاي مثبت اين فن‌آوري، فراهم كردن بستري مناسب جهت برقراري مراودات تجاري و اقتصادي است. اين پديده‌ي نوظهور كه در بستر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات شكل‌ گرفته تجارت الكترونيكي  نام دارد كه اگر در محيطي امن و مناسب ارائه شود بسيار مؤثرتر از تجارت سنتي است.
با توجه به تأثير گسترده و عميق تجارت الكترونيكي در سيطره بازارهاي جهاني، همچنين نظر به اهميت مبادله‌هاي پولي و اعتباري در هر فعاليت تجاري و اقتصادي مي‌طلبد كه ابزارها و بسترهاي انتقال و تبادل پول نيز همگام و همسان با توسعه‌ي تجارت الكترونيكي از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در اين بين بانك‌ها نيز خود را با فن‌آوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو كرده‌اند. بانكداري الكترونيكي   اين امكان را به مشتري مي‌دهد تا از خدمات گسترده و متنوع‌تري برخوردار باشد. ضمن اينكه بعد زماني و مكاني تأثيري در كاهش يا افزايش خدمات‌رساني به مشتري نخواهد داشت. همچنين مشتري مي‌تواند بدون حضور فيزيكي در بانك از هر محلي فعاليت‌هاي مالي خود را كنترل كند.
امروزه صنعت بانکداری با محيطی پویا و درحال تغيير مواجه اند و باتوجه به شرایط تغيير پذیر و رقابتی بازار و فرصتهای متعدد پيش روی مشتریان برای دریافت خدمات بهتر می بایست بانک ها مشتری محوری و جذب مشتری را به عنوان سر لوحة کار خود قرار دهند

 فهرست مطالب

1.    فصل اول (طرح تحقیق- کلیات)    2
مقدمه    3
1.1.    تعريف مساله    6
2.1.    اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن     7
3.1. سوالات تحقيق     9
4.1. اهداف تحقیق    10
5.1. قلمرو مکانی و زمانی     10
6.1. جامعه آماری    11
7.1. شیوه نمونه گیری    12
8.1. شاخص ها عومل بحرانی موفقیت    13
9.1. مدل مفهومی پیشنهادی    15
2. فصل دوم (مبانی و پیشینه تحقیق)    16
مقدمه    17
1.2. بانکداری الکترونیک     19
1.2.    بانکداری الکترونیک چیست؟    22
2.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی در جهان    23
3.1.2. تاریخچه ی بانکداری الکترونیکی درایران    23
1.3.1.2. بانكداري الكترونيك و سيرتحول آن در ايران    25
2.2.    مدلهای بانکداری الکترونیکی    27
1.2.2. بانک های الکترونیکی    27
2.2.2. شعبات الکترونیکی    27
3.2.2. انواع خدمات بانکداری الکترونیکی    27
3.2. انواع پرداخت های الکترونیکی    35
1.3.2. کارت های اعتباری    36
2.3.2. کارت های هوشمند    36
4.2. سطوح بانکداری الکترونیک    38
1.4.2. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)    38
2.4.2. بانکداری الکترونیکی بین بانکی    38
5.2. تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری کاغذی    39
6.2. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی    40
7.2. جایگاه مشتریان در بانکداری الکترونیک    42
8.2. بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات    42
1.8.2. ضرورت توجه به کیفیت خدمات     47
2.8.2. ابعاد کیفیت خدمات    49
9.2. مزایای بانکداری الکترونیک    52
1.9.2. از دید موسسات مالی    52
2.9.2. از دید مشتریان    52
10.2. معایب بانکداری الکترونیک    53
11.2. دلایل عدم استقبال مشتریان از سرویس های بانکداری الکترونیک    53
12.2. بانکداری الکترونیک و پول دیجیتال     54
13.2. پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی    57
14.2. دولت الکترونیک در بانکداری الکترونیک    58
15.2. دولت الکترونیک در ایران    59
16.2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی    59
17.2. بررسی اثرات بانکداری الکترونیک در دولت الکترونیک    61
18.2. مزایای بانکداری الکترونیک    62
19.2. مباني و چارچوب نظری تحقیق    64
20.2. بانکداری الکترونیک چیست ؟    70
21.2. رویکردهای بانکداری الکترونیک    75
22.2. اهمیت فاکتورهای موفقیت و بحران    77
23.2. بررسی فاکتورهای موفقیت و بحران در بانکداری الکترونیکی     82
24.2. پیشینه تحقیق    88
25.2. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها    102
ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ(روش تحقیق)    106
مقدمه    107
1.3. روش تحقیق    108
2.3. سوالات تحقیق    112
3-3. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري    113
4.3. حجم نمونه و روش تعیین آن    114
5.3.  ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي    115
6.3. ابزارهای گردآوری داده ها    116
7.3. رواﯾﯽ(اﻋﺘﺒﺎر) و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ    118
1.7.3. روایی (اعتبار) تحقیق    119
2.7.3. پایایی (قابلیت تکرار) تحقیق    120
8.3. جمع آوری پرسشنامه ها(ماتریس)    122
9.3. روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت    123
10.3. مروری بر روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس    124
1.10.3. مروری بر تصمیم گیری چند معیاره    124
2.10.3. تصمیم گیری چند معیاره    126
3.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه     129
4.10.3. روش های بی مقیاس کردن شاخص ها    131
5.10.3. روش های ارزیابی وزن شاخص ها    133
6.10.3. تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (تاپسیس)    137
7.10.3. الگوریتم تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس    139
ﻓﺼﻞ چهارم (تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق)    141
مقدمه    142
1.4.    تحلیل جامعه شناختی     142
2.4.    مروری بر شاخص های شناسایی شده    147
3.4. مدل تاپسیس (TOPSIS)    148
1.3.4. مراحل حل مدل تصمیم گیری چند شاخصه TOPSIS     149
ﻓﺼﻞ پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)    162
1.5.    خلاصه تحقیق    163
2.5.    نتایج پژوهش    165
3.5. نتیجه گیری    168
4.5. محدودیت های تحقیق    169
5.5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی     169
منابع    171
منابع فارسی              171
منابع انگلیسی     179
چکیده                     186      

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده: 2693 مشاهده

کد فایل:11017

انتشار در:۱۳۹۶/۵/۸

حجم فایل ها:1973


اشتراک گذاری:
 قیمت: 29,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط